FANDOM


Område: Öarna
Öarna
Geografi
Namn Öarna
Storlek 30-35 mil från öst till väst. 15 mil från norr till söder.
Angränsande Områden Shendu,

Stranden,
Nordanskogen,
Lövskogen,
Eldskogen,
Träsket,

Klimat Blåsigt. Regniga vintrar och soliga somrar.
Djurliv Övervägande fåglar och havsdjur, men det återfinns en del gnagare och mindre skogsdjur på de större öarna.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

För många hundratals år sedan, långt innan vargen kom till Numoori, bildades öarna. Hur och varför är det ingen som kan säga. Oavsett vad som påstås om öarna så är det ett vackert område, med kraftigt varierande storlekar på landmassorna. En del öar är knappt värda att kalla mer än små stensamlingar eller sandhögar som kikar upp genom ytan, medan andra öar sträcker sig över flera kilometer. De större öarna har inte sällan vidare stränder av sand eller sten, med klippor som reser sig ur mindre trädskogar. Närmare land ligger öarna tätare, medan det är längre avstånd mellan landmassorna ju längre ut mot öppet hav man kommer. En del av de öar som ligger längst ut går knappt att nås utan att vara havsvarg eller ha vingar. Runtom öarna är vattnet bräckt, då många floder från fastlandet mynnar ut i havet här. På några av de största öarna rinner mindre bäckar ned från under klipporna, och på sina ställen finns större sötvattensamlingar efter regn.

Klimat

Varierande kraftiga havsvindar och en hel del regn om vintern. Oftast soligt och varmt om sommaren.

Fauna

På de större öarna återfinns en del av det djurliv som finns på fastlandet, så som rådjur, harar och andra gnagare. I övrigt är det mest fåglar och olika sorters havsdjur.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

En av de många öarna i området är känd, främst bland havsvargar, som Shendu; en mötesplats och ett stort samhälle för havsvargar. Läs mer om Shendu på öns egen sida.

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Legender och myter

Ibland påstår legenderna att vattenguden, Kaito, tyckte att landet var för torrt och öste sitt vatten över ett område med många höga kullar. Kullarnas toppar ska ha bildat det som idag är öarna. Andra påstår att öarna en gång suttit ihop med fastlandet, men fått eget liv och långsamt rör sig ut mot havet.