Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

Vargar som avlidit och som inte får ro i livet efter detta kan bli andevargar. Kanske kan vargen inte släppa det jordliga livet ännu, eller har den något ouppklarat som hindrar den från att gå vidare. Det finns inte en särskild anledning till varför en varg blir en ande, utan alla vargar kan bli till andar efter att de dött om de inte kan gå vidare riktigt än.

Fysik

En ande har inte någon fysisk kropp, men antar oftast skepnaden av den kropp den hade som levande. Andar kan vara osynliga eller synliga för de levande, och de framstår ofta som genomskinliga. Deras skepnad kan vara mer eller mindre fast, med otydliga kanter. En andes färg varierar också beroende på vilken ras vargen var när den levde, men det är vanligt för en ande att ha uttvättade eller blekta färger.

Mentalitet

Varierar från individ till individ. Andar kan vara lika godhjärtade eller mörka till sinnet som levande vargar.

Krafter

En varg som blivit en ande förlorar sina tidigare krafter. Andar kan exempelvis inte ha några elementkrafter eller blodsätter. Istället får andar särskilda andekrafter, som tillåter dem att:

  • Sväva.
  • Göra sig själva osynliga eller synliga.
  • Passera genom solida objekt, som träd, väggar eller levande vargar.

En varg som varit ande under längre tid kan med erfarenhet även lära sig att:

  • Få en plats att kännas något varmare eller kallare, men påverkar inte den faktiska temperaturen.
  • Ingjuta en svag känsla av trygghet eller otrygghet.
  • Vidröra levande vargar i formen av en svag beröring (men inte mer).
  • Flytta eller knuffa mindre objekt, exempelvis i formen av att skaka löven i en buske eller knuffa ett mindre föremål. Anden kan inte flytta större föremål som skulle kräva mer än en lätt knuff av en levande. Anden kan inte heller flytta föremål på distans, utan måste vara nära nog för att kunna röra vid det.

Övrigt

  • En karaktär kan bli en ande så länge som den inte är uppskriven på dödslistan, och inte har setts som död (och räknats bort från spelarens karaktärslista) i 4 månader eller mer.
  • De enda undantagen som aldrig kan bli andar är vampyrer och zombies. Detta eftersom att en varg som blivit vampyr eller zombie på sätt och vis redan är död.
Advertisement