FANDOM


Ande
Basfakta
Namn Andevarg
Storlek Varierar.
Vanliga krafter Göra sig själva synliga/osynliga. Kan sväva, gå genom solida föremål och till viss del påverka området för att exempelvis få det att kännas tryggare eller obehagligt.
Färger Varierar.
Styrkor Kan inte skadas då de redan är döda.
Svagheter De är döda.
Historia
Härstamning --
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Vargar som avlidit och som inte får ro i livet efter detta kan bli andevargar. Det kan vara att de inte kan släppa det jordliga livet, eller har något ouppklarat som hindrar dem från att gå vidare. Det finns inte en särskild anledning till att en varg blir en ande, utan alla vargar kan bli andar efter att de dött om de inte kan gå vidare. Dödens gud, Chaibos, ansvarar för alla andar och hjälper de själar som inte kan släppa taget genom att ge dem tröst och ro, och lindrar de plågade själarnas lidande och oro för att ge dem modet att lämna livet Läs mer om vad som händer efter döden på sidan för Religion.

En andevarg kan inte bli skadad, då den redan är död, men kan inte heller skada en levande varg.

Fysik

En ande har inte längre en fysisk kropp, men antar oftast skepnaden av den kropp den hade som levande. Andar kan vara osynliga eller synliga för de levande, och det är inte sällan de framstår som genomskinliga. Deras skepnad kan vara mer eller mindre fast då de inte äger en fysisk kropp.

Mentalitet

Varierar från individ till individ. Andar kan vara lika godhjärtade eller mörka till sinnet som levande.

Magier

Göra sig själva synliga/osynliga. Kan sväva, gå genom solida föremål och till viss del påverka området för att exempelvis få det att kännas tryggare eller obehagligt.

Övrigt

  • En vampyr kan aldrig bli en andevarg.