FANDOM


Område: Benkusten
Benkusten
Bild av MoonPhanter
Geografi
Namn Benkusten
Storlek Ingen vet exakt hur långt Benkusten sträcker sig ut över havet.
Angränsande Områden Öknen
Klimat Vid stranden det samma som i Öknen, men beroende på årstid kan temperaturerna skifta drastiskt över havet.
Djurliv Det som finns i havet, och det djurliv som kan finnas längs bergsryggen, så som havsfåglar.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

Benkusten är toppen av en undervattensbergskedja som klyver havsytan. Den smala stigen är en av få in- och utvägar ur Numoori, och en av de farligaste. Det är en lång vandring i hårt klimat där hot från stormar och brist på föda och sötvatten är stor. Vissa delar av sträckan ligger nästan helt under vatten, vilket gör det svårt att finna bra fotfäste, och hårda vågor kan skölja ner en i havet om man har otur. Det kan ta flera veckor att passera över den klippiga sträckan. Sötvatten kan finnas samlat i djupare skrevor i de högre delarna av Benkusten. Drick väl när tillfälle erbjuds.

Stigen har fått namnet Benkusten för att man kan räkna med att finna kvarlevor från vargar som fallit offer längs vägen och fastnat bland klippkanter och stenar så att de inte svepts iväg av havet. En del benrester från döda havsdjur har också sköljts upp och fastnat längs den makabra sträckan.

Klimat

Vid Benkustens fot är klimatet densamma som strandens, men ute på havet kan det gå från kokhett till iskallt, beroende på årstid.

Fauna

Det som finns i havet, och det djurliv som kan finnas längs bergsryggen, så som havsfåglar.

Flora

Sparsamt med växtlighet över havsytan, men en del havsväxter under ytan.


Landmärken och andra egenheter

Benkusten är en egenhet i sig. Det är inte ett helt stort område, utan är snarare en av få in- eller utgångar ur Numoori.

Historia

Skapelse och utformning

--


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Legender och myter

Det sägs att de flesta vargar som försöker vandra över benkusten dör på sin resa, och att en del av deras benrester går att återfinna bland klipporna längs vägen.