FANDOM


Område: Bergen
Geografi
Namn Bergen
Storlek Sträcker sig längs med hela norra och västra Numoori.
Angränsande Områden Glaciären,

Nordanskogen,
Snöslätten,
Eriinari,
Wintera,
Ötamon,
Samudr,
Azhekaslätten,
Blodbergen

Klimat Växlar beroende på var i bergskedjan man är och omkringliggande områden. Kallt i norr och ljummare i väst.
Djurliv Varierar beroende på angränsande områden - allt från grottbjörnar och snöleoparder, till lamor, getter, gnagare och många olika fågelarter.
Flockar Nordriket håller till någonstans i Norra Bergen


Utformning

Numooris bergskedja sträcker sig från landets nordostliga delar, västerut och ned längs Numooris västra kust. I bergskedjans norra delar är klimatet kallt året om, med temperaturer som sällan går mer än några grader över 0. På sina ställen växer det raka granar och furor, men många av bergen är så stora att de når långt över trädgränsen och bildar höga fjälltoppar. Landets högsta bergstoppar finns här. Ju längre norrut man kommer, desto glesare blir växtligheten. Träden ersätts av buskar och gräs, sten göms under snö och is. Glaciären sträcker sig ned bland bergstopparna och på sina ställen rinner floder så kalla att en varg skulle förfrysa om denna föll i vattnet.

I bergens västra delar ligger inte snön kvar året om, och det är inte alla toppar som får snö ens om vintern. Bergen är här lägre, med mer växtlighet och livligare fauna. Längs Ötamon sträcker sig de uråldriga träden högt upp bland bergen och bidrar till de många moln som samlas här.

Klimat

Växlar beroende på var i bergskedjan man är och omkringliggande områden. Kallt i norr och ljummare i väst.

Fauna

Varierar beroende på angränsande områden - allt från grottbjörnar och snöleoparder, till lamor, getter, gnagare och många olika fågelarter.

Flora

Varierande beroende på angränsande områden.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

Bergen har funnits sedan långt innan Numoori befolkades av vargarna. De har förändrats många gånger under landets flera tusenåriga historia.


Flockliv

Flocken Nordriket håller till på okänd plats i de norra Bergen.


Legender och myter

Tidens grotta - Det sägs finnas en mytomspunnen grotta någonstans bland bergen där två vargars själar kan bli en.