I Numoori finns det varelser, eller kanske snarare ett fenomen, som kallas för Änglar och Demoner. Dessa varelser sägs vara aspekter av Ordning och Kaos, skapade av urkrafterna Meimei och Tenrai för att hjälpa till att upprätthålla Balansen i världen. Det sägs också att dessa varelser en gång i tiden varit vanliga levande vargar, innan de valts ut av de högsta gudarna. Många ser änglar och demoner som goda respektive onda, men det är en väldigt förenklad syn på vad ordning och kaos egentligen innebär. Såväl änglar som demoner är kapabla till goda som onda dåd, grundade i just ordning och kaos.

Änglar och demoner interagerar med omvärlden genom att besitta eller beskydda levande vargar, och genom dem framföra sin vilja. Ingen vet säkert varför en varg blir utvald av en ängel eller demon, och kraven är olika mellan olika änglar och demoner. En varg som blivit besatt av en ängel eller demon kallas oftast för värd. Hur mycket en ängel eller demon påverkar sin värd varierar.

För att din karaktär ska besittas eller beskyddas av en demon eller ängel så krävs det tillstånd från Crew. Om en besatt eller skyddad varg blir väldigt inaktiv kan ängeln eller demonen komma att lämna vargen i fråga och bli ledig igen för andra spelare.

All items (17)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.