En karta över Numoori. Över varje område står respektive områdes namn.

Numoori är ett land med många varierande områden att rollspela i; från de höga, kalla bergen i norr, till den tropiska djungeln i söder, och från de lummiga skogarna i öst till den vidsträckta saltöknen i väst. Här nedanför finns länkar till varje områdes respektive sida.

För mer information om Numooris samhällen och större kända platser, se kategorin Platser. För information om landets olika flockar och flockrevir, se kategorin Flockar.

All items (43)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.