Cirkeln
Flockinfo
Ledare Ezekiel och Kolzak
Moral Kaotiskt Neutral
Område Norspiret

Cirkeln är ett kaotiskt neutralt gille bestående av prisjägare och krigare under styre av Ezekiel och Kolzak. Cirkeln var från början hämndutövare, och de utför till viss del fortfarande sina egna personliga jakter. Cirkeln har gått ut med sin identitet och sina tjänster i Numoori och kan gå att finna i flera av de större hubbarna. De går lätt att känna igen på de svarta mantlar de bär, fästa med en cirkelformad brosch.

Mål och Filosofi

Cirkeln jagar vargar som har ett pris på sina huvuden och kan antingen döda dem eller fånga dem levande mot betalning. De åtar sig både öppna uppdrag, djupdyker i rykten om eftertraktade vargar liksom de tar emot privata beställningar. Deras krigare säljs även ut för att strida eller beskydda mot betalning. De lägger inte så stor tanke i vilka de jagar, eller vilka de slåss för, så länge de betalas i rätt mängd. De har i dagsläget en neutral inställning till flockarna i Numoori.

Inom gillet delar Cirkelns medlemmar ett starkt band med varandra - ett brödraskap smitt i lojalitet, vänskap och tillit. De har ingen hierarki utan ser på varandra som en familj snarare än en flock, och det är vanligt att de refererar till varandra som bröder eller systrar. De är positiva till nya rekryter, men testar dem med ett uppdrag innan de får bära den svarta manteln. Om någon i gillet skulle skadas eller hamna i problem så prioriteras det alltid. Flocken sätter även höga krav på varandra som medlemmar och räknar med att täcka varandras ryggar i en evig strävan att bli lite starkare än igår.

Medlemmar

Nuvarande medlemmar

Ledare

Rådgivare

Strid

 • Lune (Väktare, Schaman)

Vård

Spioneri

Inventering

 • Rhys (NPC, Samlare)

Konstruktion

 • --

Lärlingar

Valp

Tidigare medlemmar

Avlidna

 • Sezja - Dödad av Maksim (okänt, tros vara dödad av en björn)
 • Tenn - Dödad av Tistel (okänt, tros vara levande)

Lämnat

Förrädare

 • Namn

Relationer

Allierade

 • Flocknamn
  Text

Fiender

 • Flocknamn
  Text

Övriga av betydelse

 • Flocknamn
  Text

Historia

Text

Noterbara händelser

20XX

 • Text

Regler

Tillit.
Vi är bröder och systrar, och vi har bara varandra. Vi måste kunna lita på varandra, på att alla är här för samma sak. Håll inte hemligheter som kan ha förödande konsekvenser. Lita på varandras ord.

Ordning.
Starta inte bråk eller onödigt tjafs. Slåss inte inom flocken, om det inte är för träning.

Respekt.
Vi är alla bröder och systrar, och vi ser på varandra med lika ögon. Respektera den som talar, lyssna. Det är okej att inte hålla med, men vi har en trevlig ton när vi talar med varandra.

Stötta.
I en värld där vi bara har varandra måste vi ta hand om och stötta varandra. Visa varandra omtanke och var närvarande för att bygga starka relationer sinsemellan.

Ranger

Cirkeln har en platt hierarki, vilket innebär att man inte kan ha en högre rang än någon annan. Alla står lika inför varandra och kallar därför varandra som bröder och systrar. Istället för att rangordnas utifrån makt, styrka eller tid man varit med i flocken tilldelas alla medlemmar olika ansvarsområden och uppgifter som passar just dem. Därför har alla karaktärer olika uppgifter. Det är inte heller ovanligt att uppgifterna ändras allt eftersom medlemmarna blir starkare och utvecklar sina talanger.

Kultur

Mantlar
Medlemmar från Cirkeln går enkelt att känna igen på de svarta mantlarna de bär, fästa med en cirkelformad metallbrosch på bröstet.

Invigningsritual för nya medlemmar
Efter att ha blivit rekommenderad av en befintlig medlem, följer ett test som alla nya medlemmar måste genomgå. Vad själva antagningsprovet går ut på varierar beroende på individen — en yngre varg får naturligtvis inte lika krävande uppdrag som en fullvuxen — men uppgiften är menad att vara svår. Det är inte på något sätt ett tvång att utföra provet när man väl blivit rekommenderad, och vill man inte göra det är man fri att gå; men man blir då inte upptagen i Cirkeln.

Om rekryten klarar uppgiften och bevisar sin lojalitet följer invigningsritens andra steg. Cirkeln samlas, iförda traditionsenliga svarta mantlar, rekryten blir formellt antagen av ledarna och får även sin egen mantel. Dessa mantlar hålls ihop av en cirkelformad metallbrosch och bärs vid alla firanden utom vid hedrande av bortgångna, eftersom Cirkeln anser att svart representerar skuggorna de lever i och samhörigheten mellan dem.

Årligt firande av invigningen av reviret i Norspiret
Varje år hålls ett gemensamt firande av att flocken lämnat sitt provisoriska hem i Ötamon och upprättat ett permanent revir i Norspiret. Under firandet bär alla medlemmar sina svarta mantlar, det bjuds på en festmåltid och det hålls även tal.

Hedrande av bortgångna
Cirkeln är inte så mycket en flock som en familj — och att hedra dem de förlorat är en av deras allra viktigaste principer. Man får inte glömma, varken individen eller dess gärningar, för på så sätt lever denne vidare och får i princip evigt liv. Medlemmar som gått ur tiden, antingen på uppdrag eller på andra sätt, uppmärksammas varje år genom en ceremoni där hela Cirkeln samlas för att hålla hyllningstal och sjunga till de dödas ära. Ceremonin avslutas med en tyst minut för varje bortgången individ.

Vid denna ceremoni bärs vita mantlar istället för svarta. Vitt är gruppens sorgefärg, på grund av att de anser sig vara motsatsen till de traditionella flockarna och därför använder svart för att fira och vitt för att sörja. Vitt symboliserar även evigt liv samt att den bortgångne en gång för alla lämnat skuggorna den spenderat sitt liv i och nu tillåts komma ut i ljuset, fria från den diskriminering de utstått i livet.

Trivia

 • Text
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.