Diomhair (NPC flock)
Flockinfo
Ledare Dorcha
Moral Strukturerat ond
Område Azhekaslätten

Sammanfattning

Diomhair är en strukturerat ond flock som strövar över hela Azhekaslätten och närliggande områden utan ett specifikt revir. De består nästan uteslutande av svartvargar, och håller fast vid en uråldrig och traditionell syn på att svartvargen är en ren och helig ras.

Mål och Filosofi

Text

Historia

Text

Medlemmar

Nuvarande

Ledare

 • Dorcha – Hona, Svartvarg
  Dorcha är en strikt och organiserad svartvarg, med starka åsikter. Hon är arrogant, men inte dum.

Beta

 • Namn

Kända medlemmar

 • Illyas – Är ute på uppdrag för att knyta kontakter och skaffa information.

Tidigare

Döda

Lämnat

Förrädare

 • Namn – Orsak

Förvisade

 • Namn – Orsak

Relationer

Allierade

 • Flock

Fiender

 • Flock

Övriga av betydelse

 • Flock

Regler

Text

Rangsystem

Text


Trivia

 • Text
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.