Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

Drakargen har ofta reptillika drag så som fjäll och långa reptilsvansar. De har ofta horn och kraftiga klor, och några bär även membranklädda vingar som påminner om fladdermusens. Bevingade drakarger är i regel mindre och lättare än sina landbundna släktingar. Individer av samma ras kan variera väldigt mycket i utseende och anpassning.

Fysik

Drakargen är en väldigt varierande ras utseendemässigt. De varierar mycket i storlek, från medel till mycket stora. De har ofta reptillika drag så som fjäll, ödlesvansar, kraftiga klor och hornklädda huvuden. Deras päls och fjäll varierar mycket i färg och mönster. De är oftast jordnära i färgerna, så som grön och brun, men det är inte ovanligt med färgstarkare inslag inspirerade av olika reptiler. Reptillika mönster från exempelvis ormar och ödlor är också vanligt. En del drakarger är bevingade. Bevingade drakarger har fladdermuslika, membranklädda vingar. De bevingade drakargerna är i regel mindre och lättare än sina jordbundna släktingar för att lättare kunna flyga. Deras kroppar är då mer anpassade till ett flygande liv, och gör ofta att vargen blir klumpigare på land eller i vatten. En vinglös drakarg är ofta större och tyngre, och det finns även drakarger som likt krokodiler har anpassats för att spendera mer tid i eller i närheten av vatten. Mer krokodilliknande drakarger har ofta kortare ben och starkare käkar.

Trots fjäll och reptilika drag så har drakarger alltid varglika nosar och ansikten, även om dessa kan kläs i såväl fjäll som taggar och horn. Drakargers ögon kan också vara mer reptillika.

Mentalitet

Drakargers mentalitet varierar kraftigt från individ till individ.

Krafter

Som en underart till kargen så varierar drakargens krafter mycket. Eld är en vanligt förekommande kraft. Bevingade drakarger får ofta vind, medan jordbundna drakarger ofta får sten eller vattenkrafter. Rök är en mindre vanlig kraft som förekommer hos både bevingade och vinglösa individer.

Väldigt vanliga krafter:

  • Eld

Vanliga krafter:

  • Vind
  • Sten
  • Vatten

Mindre vanliga krafter:

  • Rök

Kan inte få:

  • Blodsätter


Kultur

Kommer

Övrigt

Vingar och ärftlighet
Vingarna är sagda att vara ovanliga och inte dominanta ur ett genetiskt perspektiv. Vanligt är att avkommor mellan en bevingad drakarg och en annan ras föds vinglösa.

Varianter
Sehula (utdöd)
Serpier

Advertisement