FANDOM


Drakarg/Drakvarg
Drakarg rasbild
Basfakta
Namn Drakarg/Drakvarg
Storlek Medel - Mycket stor
Vanliga krafter Vind, Eld
Färger Reptilliknande mönster, ofta jordnära färger
Övriga karaktäristiska drag Fjäll, kraftiga klor, membranklädda vingar om de har sådana.
Styrkor Tåliga och starka. Vingar, om de har sådana.
Svagheter De vinglösa är ofta tunga. Kan bli klumpiga på marken om de har vingar.
Historia
Härstamning Varg/Gråblod, Karg
Sub-raser Serpier
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Drakargen och drakvargen är två nära besläktade raser som idag mer eller mindre ses som en och samma ras. Skillnaden mellan raserna är deras ursprung; om de härstammar från varg eller karg i grunden. De är medelstora till mycket stora vargar med reptillika drag så som fjäll och långa reptilsvansar. De har ofta kraftiga klor och horn, och det är inte sällan de bär membranklädda vingar som påminner om fladdermusens.

Bevingade drakarger och drakvargar är i regel mindre och lättare än sina jordbundna släktingar för att kunna flyga. Deras kroppar är då mer anpassade för ett flygande liv, och vargen blir lätt klumpigare på land eller i vatten. En vinglös drakarg är ofta större och tyngre, och det finns även drakarger som likt  krokodiler har anpassats för att spendera tid i eller omkring vatten. Dessa har ofta kortare ben och starkare käkar.

Trots fjäll och reptilika drag så har drakarger och drakvargar alltid varglika nosar och ansikten, även om dessa kan kläs i såväl fjäll som taggar och horn. Drakarger och drakvargars ögon kan också vara mer reptillika.

De är oftast jordnära i färgerna, så som grön och brun, men det är inte ovanligt med färgstarkare inslag inspirerade av olika reptiler. Reptillika mönster från exempelvis ormar och ödlor är också vanligt.


Mentalitet

Drakarger och drakvargars mentalitet varierar kraftigt från individ till individ.

Magier

Deras krafter varierar kraftigt, men vind och eld är de vanligaste elementet. Det är inte heller ovanligt för vinglösa drakarger att äga jordkrafter.

Övriga färdigheter

Bevingade drakarger har ofta väldigt god syn för att kunna se marken och byten från hög höjd. De jordbundna och tyngre drakargernas fjäll är ofta hårt och väldigt tåligt.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

--

Den Mörka Åldern

--

Kraftåldern

--

Modern Tid

--

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Vingarna är sagda att vara ovanliga och inte dominanta ur ett genetiskt perspektiv. Vanligt är att avkommor mellan en bevingad drakarg och en annan ras föds vinglösa.