Eldskogen
Geografi
Namn Eldskogen
Även känt som Kudzuskogen, Forest of pillars, Aurinkos tänder
Beläget Östra Numoori
Klimat Ljumt till varmt. Blåsiga, soliga somrar och regniga vintrar.
Djurliv Rådjur, hjort och älg. Mycket stora vildsvin. Mycket fåglar, gnagare, groddjur och små reptiler. Stora mängder fjärilar.

Eldskogen är ett utbrett område som för några år sedan sargades av en förödande skogsbrand. Den tillhörde en gång i tiden lövskogen, men kom att kallas för Eldskogen efter branden. Nu har landskapet återhämtat sig, men det påminner inte längre om den skog det en gång var. Eldskogen täcks nästan helt av kudzurankor, vilka bildar massiva pelare av grönska över gamla brända trädstammar, stockar och sten.

Utseende

Där döda rester av träd en gång stod reser sig nu grönskande pelare, klädda i snabbt växande kudzu rankor. Rankorna har mer eller mindre tagit över hela området, och täcker såväl mark som stockar och sten. På sina ställen står de bladklädda pelarna glest, på andra i täta klungor, och vittnar om den skog som en gång i tiden dominerade landskapet. Trots kudzuns snabba tillväxt så spirar fortfarande unga träd genom rankorna, främst i närheten av de angränsande skogarna i norr. Partier med gräs, sly, nässlor och många unga snår och buskar kämpar mot de kvävande rankorna. När kudzun och ett mångfalld av små blommor som lyckas leta sig upp till ljuset blommar så fylls området av en myriad av fjärilar. Landskapet är varierande kuperat, med flackare vyer längre söderut och höga, skarpa backar och kullar i norr. Stenar i olika storlekar sticker upp här och var, även de till största del klädda i rankorna. Det rinner gott om bäckar och floder genom området, och den som har otur kan råka trampa ner i ett vattendrag som dolts under kudzun.

Klimat

Ljumt till varmt klimat från de västligare till de ostligare delarna. Tidvis blåsigt. Oftast klart, soligt väder men en hel del regn under höst och vinterhalvåret.

Djurliv

Många varierade hjortdjur, från rådjur till älg. Mycket vildsvin, varav många är övervuxna. Gott om fåglar och många gnagare, groddjur och små reptiler. Rikligt med fjärilar.

Historia

Eldskogen var tidigare en del av den större Lövskogen. Efter den förrödande skogsbranden (2013) slocknat så kom det förstörda området att ses som ett eget område, och gavs då namnet Eldskogen. Det dröjde dock inte länge förrän de brända markerna började spira med nytt liv, och snart började den snabbväxande kudzun att ta över.

Flockar

Det bor i nuläget ingen flock i Eldskogen.

Berättelser och myter

Det sägs att den stora skogsbranden som födde Eldskogen var gudarnas verk, och vanligast är det att tro att eldguden Aurinko låg bakom infernot.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.