Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

◄ Tillbaks till kraftsidan

De absolut vanligaste krafterna i Numoori är de stora elementkrafterna. Där finns fyra stora element: Eld, Vind, Vatten och Växter. De stora elementen tros komma direkt från gudarna, och har funnits i Numoori så länge som vargar kan minnas. Utöver de fyra stora elementen så finns där ett flertal mindre element. De mindre elementen ses ofta som besläktade med de större elementen, men räknas som egna separata krafter.

Större element

De absolut vanligaste krafterna i Numoori är de stora elementkrafterna. Där finns fyra stora element: Eld, Vind, Vatten och Växter. De stora elementen tros komma direkt från gudarna, och har funnits i Numoori så länge som vargar kan minnas.

Eld

Elden står för förödelse och passion.
Eldkrafter ger vargen förmågan att skapa och kontrollera eld. Exempelvis kan kraften användas för att hetta upp vargens kropp, t.ex genom att få glödheta tänder eller klor i en strid, spruta eld, eller skapa mindre och större lågor. Skickliga eldbrukare kan använda små lågor av eld med precision, eller styra större eldsvådor. Eld ses ofta som en av de mest destruktiva krafterna, och är ett väldigt flyktigt element som käver mycket tid och energi för att lära sig kontrollera. Många eldvargar har i vredesmod av misstag skadat sig själva eller nära och kära.

Även kallat:

 • Eldbändning
 • Pyrokinesis
 • Ignikinesis
 • Agnikinesis


Vatten

Vattnet representerar det oförutsägbara i livet.
Vattenkrafter ger vargen förmågan att kontrollera vatten. Exempelvis kan kraften användas för att styra vatten, skapa strömmar i vattendrag, slunga vattenprojektiler, höja murar av vatten, eller hålla fast någon under ytan med vattnets hjälp. Skickliga vattenbrukare kan skapa vatten från fukt i luften, gå på vattenytor, eller rent av lära sig att andas under vatten.

Även kallat:

 • Vattenbändning
 • Hydrokinesis
 • Aquakinesis


Vind

Vinden står för friheten och det vilda.
Vindkrafter ger vargen förmågan att styra luften runt sig. Exempelvis kan kraften användas för att styra vindens riktning, tillfälligt förflytta sig extra snabbt genom att knuffa sig själv med vindstötar, använda vind för att hoppa längre sträckor eller för att dölja sin egen doft genom att låta luften runtom sig själv stå praktiskt taget stilla så att doften inte sprids. Skickliga luftbrukare kan pressa samman flöden av luft i smala remsor, vilka med precision kan användas likt pisksnärtar. De kan inte noggrant styra luftburna objekt då de inte har kontroll på objektet i fråga utan endast luften runtom det.

Även kallat:

 • Luft
 • Luftbändning
 • Aerokinesis


Växter

Växter representerar livet i sin helhet, från födsel till död.
Växtkrafter låter vargen styra olika sorters växter. Exempelvis kan en växtbrukare bända kvistar och grenar, eller få buskar och blommor att slå ut på ett ögonblick. En skicklig växtbrukare kan få ett frö att snabbt gro och växa till en fullvuxen planta, och under den snabba växprocessen böja och sträcka dem helt efter eget behag.

Även kallat:

 • Växtbändning
 • Agrokinesis
 • Botanokinesis
 • Chlorokinesis


Mindre element

Utöver de fyra stora elementen så finns där ett flertal mindre element. De mindre elementen ses ofta som besläktade med de större elementen, men räknas som egna separata krafter.

Kyla

Kyla är en av två temperatur-baserade krafter. Köldkraften ger en varg förmågan att kyla ner en plats eller föremål till väldigt kalla temperaturer. Exempelvis kan en varg med köldkraft kyla ner sig själv eller andra i väldigt varma temperaturer, eller sänka temperaturen i luften så att vatten fryser för att t.ex. förhindra att en dimmvarg skapar dimma, eller hindra en vattenbrukare från att använda det nu frysta vattnet.


Metall

Metallkrafter ger vargen förmågan att forma och styra olika sorters metaller. Den kan över tid forma metall från mineraler i sin omgivning. Vanligtvis fokuserar en metallbrukare på en sorts metall, men det går att lära sig hantera flera olika. Exempelvis kan en metallbrukare forma metall över sig själv eller andra, för att skydda eller tynga ner. Metallens massa förblir alltid detsamma, så en metallbrukare kan inte forma en liten mängd metall till en stor rustning, eller krympa en stor mängd metall till ett litet öronhänge. Skickliga metallbrukare kan styra tunna trådar av metall med stor precision. Det är oftast svårare att precist styra ett litet flöde av metall än en större mängd, men större mängder metall kräver mer Kraft.

Även kallat:

 • Metallbändning
 • Ferrokinesis
 • Metallokinesis


Rök

Förmågan att kontrollera rök. Röken kan ändra färg och komposition beroende på vad den härstammar från samt området runt omkring. Den allra vanligaste röken är brandrök som är tät, giftig och kvävande. Vargen kan dock inte framkalla sådan rök utan att ha tillgång till en eld av något slag. Det är därför inte ovanligt att vargar med kraften rök även har eld eller värme som kraft. Vissa vargar kan skapa rök från sina egna kroppar. Denna rök är inte lika giftig, men kan fortfarande till viss del orsaka andningssvårigheter om den är tät nog för att trycka undan allt syre. Då rök består av partiklar så påverkas den av bland annat vind. Rök stiger alltid i luften, och det kräver mycket kraft för att hålla ett större område rökfyllt. Det krävs generellt mer kraft att skapa egen rök än att kontrollera existerande rök.

Ingen kan vara helt immun mot rök då alla levande vargar behöver syre för att överleva, men en varg med kraften är troligen mer resistent mot de skadliga och giftiga partiklarna i röken och kan klara sig lite längre innan de påverkas av den. Över tid så tar vargens lungor ändå skada och kan komma att få diverse lungproblem.

Även kallat:

 • Rökmanipulation
 • Typhokinesis


Sand

Sand ger vargen förmågan att styra små och stora mängder sand. Exempelvis kan sandbrukaren skapa murar och former av sand, eller dra ner andra vargar i sanden och hålla fast dem. En varg som kombinerar sand med extrem värme (genom krafter som eld, värme eller elektricitet) kan skapa glas, men inte styra glaset utan att äga kraften glas.

Även kallat:

 • Sandbändning
 • Psammokinesis
 • Sunakinesis


Specifika ädelstenar

Ibland får vargar specifika krafter som fokuserar helt på en typ av ädelsten eller kristall. En varg med exempelvis kraften Diamant kan över tid forma diamant från mineraler i sin omgivning, och kan styra ren diamant, men inte styra jord eller sten för sig. Oftast kan en varg med en specifik ädelsten som kraft enbart styra den specifika sortens ädelsten. Exempel på specifika ädelstenskrafter kan vara: Diamant, Topas, Pyrit (kattguld), Safirer eller Agater.


Sten

Stenkrafter ger vargen förmågan att kontrollera sten och jord, ofta kopplat till växtkrafterna och gudinnan Moriko. Exempelvis kan kraften användas för att skapa hål eller sprickor i marken, bygga murar, slunga sten eller orsaka jordbävningar. Det är vanligt att bildas djupa diken runtom murar byggda med stenkrafter, eftersom att jorden till muren kommer från marken runtom. Skickliga stenbrukare kan snabbt bygga stora, skyddande kupoler runtom sig själva, eller slunga små, snabba projektiler ur marken. Stenkrafter styr inte över metall eller växter.

Även kallat:

 • Jordkrafter
 • Jordbändning
 • Terrakinesis
 • Seismokinesis
 • Geokinesis


Värme

Värme är den andra temperatur-baserade kraften. Värmekraften ger en varg förmågan att värma upp en plats eller föremål till väldigt höga temperaturer. Exempelvis kan en varg med värmekraft värma sig själv och andra även i väldigt kalla temperaturer, eller skapa het ånga genom att snabbt värma upp vatten (men kan inte styra dimman efteråt utan att äga kraften dimma).

Advertisement