FANDOM


Område: Eriinari
Eriinari
Bild av MoonPhanter
Geografi
Namn Eriinari
Storlek 65 mil från öst till väst. 20 mil från norr till söder.
Angränsande Områden Snöslätten,

Bergen,
Ötamon,
Itrozo,
Silverpile,
Ken-Yak,
Kaiwood

Klimat Svalt, kyligare i den nordligare delen. Kallt och snö på vintern, fast varmare vattenkällor.
Djurliv Bisonoxar, mammutar och jättehjortar. Gnagare av flera slag, som harar, kaniner och sork och en och annan hermelin. Ett flertal småfågelarter och några större rovfåglar.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

Gulnat glest gräs, ett fåtal barrträd och fuktiga stenar. Eriinari är känt för sina talrika varma vattenkällor och gejsrar. Het vattenånga ringlar sig ur de många vattenhålen och mellan stenar och sprickor. På sina ställen skjuter enorma vattenpelare mot skyn med jämna mellanrum, och den som inte är försiktig kan mycket väl råka trampa över någon av de små hål som skjuter tunna, kokande vattenstrålar. Men det är inte alla vattenhål som är gejsrar, utan flera av källorna ligger stilla, rörda endast av regn eller vind. Om vintern och den tidiga våren är källorna alldeles för varma för att någon varg ska kunna bada i dem, och vattnet kan vara dödligt för den som faller i vid fel tillfälle. Om sommaren och hösten är vattnet inte lika varmt och tillåter den som vill att ta ett dopp.

Om vintern kan en del snöstormar dra in från snöslätten i öst, och det är inte sällan ångan från de varma källorna lägger sig som en tjock dimma över området. Under årets varmare dagar skiftar himlen ofta från klar till molnig, och vädret är mer stabilt. Över området vandrar stora bisonoxar. Honor och ungdjur håller ihop i hjordar på upp emot femtio djur, medan hanarna ofta håller sig ensamma eller i mindre grupper. Det finns även grupper av mammutar som rör sig i området. De mäktiga djuren kan vara så höga som tre eller fyra meter över manken. Ett annat ståtligt djur som återfinns i området är jättehjorten, som kan bli två meter i manke och där hanarna kan få en krona på över tre meter i bredd.

Klimat

Svalt, kyligare i den nordligare delen. Kallt och snö på vintern, fast varmare vattenkällor.

Fauna

Bisonoxar, mammutar och jättehjortar. Gnagare av flera slag, som harar, kaniner och sork och en och annan hermelin. Ett flertal småfågelarter och några större rovfåglar.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

Gejsrar och många heta källor.

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Legender och myter

---