Eriinari
Bild av Kreftropod
Bild av Kreftropod
Geografi
Namn Eriinari
Även känt som Mammutarnas land, Gejserslätten
Beläget Norra till Nordvästra Numoori
Klimat Svalt till kallt. Snöiga vintrar.
Djurliv Bisonoxar, mammutar, jättehjortar, ullhårig noshörning. Många gnagare, kaniner, sorkar och hermeliner. Björn, lokatt, smilodon/sabeltandad tiger.
Kända platser Islagunen, Tassemark
Flockar Nordriket


Eriinari är en karg slätt, känd för sina talrika varma vattenkällor och gejsrar. Här är somrarna svala, och vintrarna kalla och snötäckta. Varm ånga stiger ur de många vattenhålen och lägger sig ofta som dimma eller moln över området. Eriinari är, utöver för sina gejsrar, även känt som mammutarnas land. Här vandrar de massiva, majestätiska djuren i stora grupper, tillsammans med hjordar av bisonoxar. Vandrare kan även få se Eriinaris ullhåriga noshörningar, och en oförsiktig varg kan råka hamna på den sabeltandade tigerns meny.

Utseende

Gulnat glest gräs, ett fåtal barrträd och fuktiga stenar. Eriinari är känt för sina talrika varma vattenkällor och gejsrar. Het vattenånga ringlar sig ur de många vattenhålen och mellan stenar och sprickor. På sina ställen skjuter enorma vattenpelare mot skyn med jämna mellanrum, och den som inte är försiktig kan mycket väl råka trampa över någon av de små hål som skjuter tunna, kokande vattenstrålar. Men det är inte alla vattenhål som är gejsrar, utan flera av källorna ligger stilla, rörda endast av regn eller vind. Om vintern och den tidiga våren är källorna alldeles för varma för att någon varg ska kunna bada i dem, och vattnet kan vara dödligt för den som faller i vid fel tillfälle. Om sommaren och hösten är vattnet inte lika varmt och tillåter den som vill att ta ett dopp.

Över området vandrar stora bisonoxar. Honor och ungdjur håller ihop i hjordar på upp emot femtio djur, medan hanarna ofta håller sig ensamma eller i mindre grupper. Det finns även grupper av mammutar som rör sig i området. De mäktiga djuren kan vara så höga som tre eller fyra meter över manken. Ett annat ståtligt djur som återfinns i området är jättehjorten, som kan bli två meter i manke och där hanarna kan få en krona på över tre meter i bredd. Eriinari är även hemvist till den kraftiga ullhåriga noshörningen.

Klimat

Eriinari har svala somrar, och väldigt kalla vintrar.  Om vintern kan en del snöstormar dra in från Snöslätten i öst, och det är inte sällan ångan från de varma källorna lägger sig som en tjock dimma över området. Under årets varmare dagar är vädret mer stabilt.

Djurliv

Bisonoxar, mammutar, jättehjortar och ullhårig noshörning. Gnagare av flera slag, som harar, kaniner och sork och en och annan hermelin. Ett flertal småfågelarter och några större rovfåglar. Björn, lokatt och smilodons/sabeltandade tigrar. En del pumor och snöleoparder från de närliggande bergen.

Historia

Eriinari var länge ett landskap få vargar besökte, men när Nordriket grundade Islagunen (2017) så blev det snabbt en av Numooris största handelsplatser, och en stor samlingsplats för vandrare. Efter att zombieviruset som drabbat Numoori kom under kontroll så grundades även Tassemark (2017) som en av tre utposter på gränsen till det närliggande Ken-Yak.

Kända platser

  • Islagunen
    Mer om Islagunen ►
    Islagunen är en växande knutpunkt i norra Numoori, och det samhälle där resten av landet kan få kontakt med Nordriket. Platsen fungerar delvis som en rastplats för vandrare, och som en handelsplats för byteshandlare där vargar kan byta till sig varor eller information från andra kringresande vargar. Här kan vem som helst stanna för att besöka de varma källorna, äta mammutkött fångat av Nordriket, eller få uppdaterade rapporter om hur det går med zombie-populationen från de närliggande utposterna runtom Ken-Yak.
  • Tassemark
    Mer om Tassemark ►
    Tassemark är den nordligaste av utposterna mot Ken-Yak som håller koll på och vaktar zombie-populationen i området.

Flockar

Flocken Nordriket har grundat och styr Islagunen och utposten Tassemark i Eriinari.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.