FANDOM


Fakarg/Bevingad varg
Fakarg rasbild
Basfakta
Namn Fakarg/Bevingad varg
Storlek Liten - Medel
Vanliga krafter Varierande
Färger Ofta fågelrelaterade, men varierande
Övriga karaktäristiska drag Vingar, fjädrar
Styrkor Bra syn, flygförmåga
Svagheter Klumpig och sårbar på marken, lätta
Historia
Härstamning Varg/Gråblod, Karg
Sub-raser Hikioki
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Fakargen och den bevingade vargen är två väldigt lika arter som idag i princip räknas som en och samma ras. Det som i grunden skiljer dem åt är att bevingade vargar har sitt ursprung ur de vanliga gråvargarna, medan fakargen har sitt ursprung ur kargarna. De är små till medelstora vargar med fågellika drag så som fjädrar över nacke och rygg, stjärtfjädrar, kraftigare klor eller vingar. De har ofta fågelliknande mönster och färger i päls och fjädrar. En fakarg behöver inte ha vingar, även om vingar är det som andra oftast tänker på när de hör ordet fakarg. En vinglös fakarg kan fortfarande ha fågellika drag även om de inte har vingar. Fakargers vingformer och typer varierar också kraftigt från individ till individ, där vanliga vingtyper är de som liknar hökar, örnar och kråkfåglar, men fakarger kan även ha vingar liknande de hos ugglor, tättingar, måsar, änder, svanar och många andra fågelarter.

Fakarger och bevingade vargar är i regel små och lätta för att lättare kunna flyga, men kan bli större vid korsningar. Fakarger och bevingade vargar kan aldrig, trots sina fågellika drag, ha näbbar istället för vanliga vargnosar.


Mentalitet

Fakarger och bevingade vargars mentalitet varierar kraftigt från individ till individ.


Magier

Deras krafter varierar kraftigt, men vind är det vanligaste elementet.


Övriga färdigheter

De har ofta väldigt god syn för att kunna se marken och byten från hög höjd.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

--

Den Mörka Åldern

--

Kraftåldern

--

Modern Tid

--

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Vingarna är sagda att vara ovanliga och inte dominanta ur ett genetiskt perspektiv. Vanligt är att avkommor mellan en fakarg eller bevingad varg och en annan ras föds vinglösa.