Fjord (NPC flock)
Flockinfo
Ledare Ingolf och Nordlys
Moral Neutral
Område Glaciären

Fjord är en neutral flock som strövar över hela glaciären utan ett specifikt revir. Flocken består nästan uteslutande av isvargar. Flockens äldre medlemmar, däribland ledarparet, känner till alla gamla stigar och säkra platser i det förrädiska landskapet, och leder flocken mellan dessa i jakt på föda. Mot främlingar kan de vara kyliga likväl som välkomnande, beroende på situation. De är aldrig elaka endast för elakhets skull, utan är formade till hårda överlevare av det klimat de lever i.

Mål och Filosofi

--

Medlemmar

Ledare

 • Ingolf (npc)
  Hane, Isvarg
  Ingolf är en gammal och gedigen isvarg. Han känner de isiga markerna väl, och det sägs att han aldrig har lett flocken vilse. Han är kraftig och stark, med helt vit päls och pålitliga ögon. Han är partner till Nordlys.
 • Nordlys (npc)
  Hona, Isvarg
  Nordlys är en äldre isvarg med mycket erfarenhet. Hon är självsäker och stark, och förmedlar sina åsikter med skarp stämma. Hon har fattat många svåra beslut genom åren, men alltid för flockens bästa. Hon är stabilt byggd, med blekt grå inslag i sin vita päls. Nordlys är partner till Ingolf.

Andra kända medlemmar

 • Namn

Relationer

Allierade

 • Flocknamn
  Text

Fiender

 • Flocknamn
  Text

Övriga av betydelse

 • Flocknamn
  Text

Historia

Fjord är en väldigt gammal flock som har strövat över glaciären i många generationer. Eftersom att få andra flockar varit intresserade av glaciärens karga marker så har flocken generellt haft väldigt begränsad kontakt med resten av Numoori.

Kultur

--

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.