Numoori Wiki
Advertisement

◄ Tillbaks till kraftsidan

Där finns två olika former av Gift på Numoori: Den magiska kraften Gift, och ett Biologiskt gift som förekommer hos ett fåtal raser under särskilda förhållanden. Alla vargar som äger den magiska kraften Gift kallas för Giftvarg. Det innebär att en karaktär som exempelvis är en gråvarg, men har eller får kraften gift, även får attributet "giftvarg" vid sidan om sin ras.

Det finns mer än ett sätt att bli en giftvarg. Vargen kan vara av en ras som kan födas med kraften gift, eller vara född av en giftvargs-förälder. Om den har giftkraften från födseln så ses den då som en född giftvarg. Om vargen inte föddes som giftvarg så kan den ändå bli en senare i livet som resultat av yttre faktorer. Mer om detta finns på sidan för rasattributet giftvarg.


Gift

Giftkraften är en magisk kraft som ger vargen förmågan att alstra och styra sitt gift i en eller flera former. Det kan exempelvis vara att den styr giftet så att den får ett giftigt bett, eller styra giftet så att det sprider sig i giftvargens kropp, vilket gör den giftig för andra att bita i. En giftvarg kan välja att spotta giftigt saliv, eller andas ut en giftig gas. Giftvargen kan även själv välja hur stor dos av sitt gift den utsöndrar.

Oavsett vilken form en giftvargs gift tar, så har varje gift bara en effekt. D.v.s: Om vargen har ett gift som paralyserar, så räknas det som en kraft. Om vargen har ett gift som paralyserar, som den kan använda i flytande form och i gasform, så är det fortfarande bara en kraft, även om det har två former, eftersom att det bara är en effekt. Om vargen däremot har ett gift som paralyserar, och ett gift som fräter, så räknas det två olika krafter eftersom att det är två olika effekter. Ta gärna inspiration från existerande gifter i naturen, så som ormgift, giftiga havsdjur eller växter.

En skicklig giftvarg kan med tiden lära sig att producera ett motgift till sitt eget gift. Detta räknas inte som en extra kraft.

OBS: Tänk på att giftvargar inte är immuna mot gift, och därför påverkas av sitt eget gift i längden. För att vara helt immun mot gift så krävs det att karaktären har just immunitet mot gift som kraft. Om du är osäker på om din karaktärs gift räknas som en eller flera krafter, fråga gärna oss i Crew så hjälper vi dig.

Även kallat:

  • Giftbändning
  • Toxikinesis


Biologiskt gift

Biologiskt gift är ett gift som vargen själv inte styr över. Det är inte en magisk kraft, och är därför något karaktären kan ha utöver sina magiska krafter. Det biologiska giftet är ett försvar som några av landets små raser har utvecklat för att skydda sig mot större rovdjur, och det blir aldrig lika starkt som vad den magiska kraften gift kan bli. De raser som kan få biologiskt gift är:

Hikioki
En av landets minsta raser, och en ras som generellt är kraftlös. Hikiokins biologiska gift kommer i formen av ett giftigt blod som smakar illa och orsakar illamående, vilket skyddar rasen från att bli uppäten av större rovdjur.

Wapu
Också en av landets minsta raser. Wapun har ett giftigt bett som fungerar precis som en getings stick. Bettet används vid jakt av ännu mindre byen än wapun själv, eller som försvar mot större rovdjur. Bettet gör ont och svullnar, men är i övrigt ofarligt om den bitne inte är allergisk mot getingar.

Havsvarg och Drakarg
Små havsvargar och drakarger (ej högre än max 60cm i manke) kan få ett biologiskt gift. Giftet påminner i så fall om det en hikioki eller wapu har, och blir aldrig lika starkt eller effektivt som den magiska kraften gift.

För att få lov att ha biologiskt gift på en karaktär som inte överensstämmer med något av ovanstående så krävs tillstånd. Detta för att det biologiska giftet inte ska bli en "tredje kraft" hos karaktärer av raser eller storlekar som inte behöver det extra försvaret.

Advertisement