FANDOM


Giftvarg
Basfakta
Namn Giftvarg
Storlek Varierande
Vanliga krafter Gift
Färger Varierande
Övriga karaktäristiska drag Lysande ögon, giftiga kroppsvätskor.
Styrkor Gift
Svagheter Ansträngt immunförsvar, ev. nedsatta kroppsliga funktioner och är i regel bräckliga.
Historia
Härstamning Unknown
IRL
Skapare Unknown
Officiell/inofficiell Unknown
Krävs Tillstånd Unknown

Särpräglade drag

Fysik

Giftvargen saknar till stor del rasspecifikationer, då den räknas som ett attribut eller en biras. I regel kan alla typer av vargar utsättas för mutationen som utvecklar giftvargsegenskaper - något som kan uppstå när en individ utsätts för antingen en annan giftvargs gift, eller något naturligt förkommande giftiga eller radioaktiva ämnen.

Ögonen på en giftvarg är självlysande på grund av absorberande ämnen som utsöndrar ljus. Kroppen kan vara bräckligare och svagare, men detta är ej standard. Starka färger är vanligt förekommande, oavsett vad för färger individen hade innan förändring, och även andra typer av missfärgningar av hud och päls kan uppstå.

Giftvargarnas kroppar påverkas och bryts ned av gifterna de bär på. Livslängden förväntas sällan bli lång, även för de individet med hög immunitet. Många lider även av andra defekter som uppstått i samband med omvandlingen, så som muskelkramper, ansträngt immunförsvar, och extremt känsliga kroppar. Då många redan är så pass utsatta genom sitt gift, är det ännu mer känsliga för svält och sjukdomar.

Själva omvandlingen kan ta lång tid. 'Äkta' giftvargar är sådana som fötts till det, vilket även är det vanligaste. De spenderar hela dräktigheten med att bygga upp en resistens, och de valpar i kullen som ej ärvt något skydd föds vanligtvis dödfödda eller utvecklar mutationen innan förlossningen. De har därför större möjligheter att leva längre, då enbart redan väldigt starka individer överlever.

Vargar som blir utsatta för gifterna i ett senare skede i livet utvecklar inte samma typ av skydd, om de ens utvecklar immunitet alls. Därför är biverkningarna starkare och mer betonade på den varg som muterat, snarare än fötts till giftvarg.

Mentalitet

Det är vanligt att en varg med svagt eller medelmåttligt skydd mot gifterna även utvecklar fysiska defekter på sinnet. Många giftvargar lider av instabilt humör, oförmåga att sympatisera, koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter, just på grund utav att giftet förstört vissa grundläggande förmågor. Mycket är individuellt, och beror på hur pass starkt vargens skydd är. Vissa får alla möjliga typer av biverkningar på sinnet och personligheten, medan vissa inte får några alls.

Detta har dock gett giftvargen ett rykte om att vara onda, manipulativa vargar med ytterst liten förståelse och sympati.


Magier

Oavsätt vilken ras vargen tillhör, och vilka krafter den hade innan omvandlingen till giftvarg, är en giftvargs krafter väldigt begränsade. Ju starkare gift, desto mer utsatta är de gener som ger en individ krafter. I regel är en giftvarg kraftlös just på grund av giftet/gifterna den har utsatts för, men starka elementära krafter kan ha överlevt processen. Mentala krafter har en tendens att snabbt förstöras av giftet.

Övriga färdigheter

Giftvargen har en utvecklad förmåga att absorbera ämnen runtomkring sig. Utöver det har den också stora möjligheter att kontrollera de inre biologiska funktionerna där de ämnena lagras och omvandlas. Detta gör att en giftvarg med tid och övning skulle kunna skapa sig en rad olika typer av vätskor med olika funktioner. Även är det vanligt att födda giftvargar utvecklat körtlar och blåsor i syfte att förvara färdigblandade gifter, samt välutvecklade kanaler i mun och tassar för transport av gift.

Historia och utveckling

Den Mörka Åldern

Om giftvargar fanns under denna tid så har deras status ej varit officiell. Den kan rent teoretiskt ha funnits, men dess dåvarande status är okänd.

Kraftåldern

Under denna period experimenterade en del vargar med gifter. Många utav de ondare raserna framför allt sökte att lära sig om naturliga ämnen som kunde orsaka smärta och lidande.

De som lyckades fick leva med biverkningarna och följdeffekterna som mutationerna innebar.

Under denna period började även giftvargens rykte och status etableras. Enstaka såkallade renrasiga giftvargsflockar bildades även.

Modern Tid

I modern tid räknas giftvargen fortfarande inte som en egen ras, utan som en biras eller ett attribut till redan existerande raser. Deras rykte är i princip oförändrat från tidigare; att de är onda förvridna varelser man bör undvika.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Den som omvandlats till giftvarg kan föra mutationen vidare.

En hona kan antingen via sitt blod under dräktigheten orsaka mutationen, eller redan ha gett generna till valparna som små foster. En hannes mutation kan på samma sätt ärvas ned till dess avkommor. Är tiken dock ej av samma rasattribut riskerar hon svåra skador på grund av valparnas gift. En giftvarg kan i sådana fall administrera ämnen för att lindra och bota bieffekterna. 

Giftvargshonor tenderar också att bära stora kullar för att motverka den höga nivån av dödfödda avkommor. Kullar på fem till tio individer räknas som regel.