Glaciären
Geografi
Namn Glaciären
Även känt som Islandet
Beläget Norr om Numoori
Klimat Väldigt kallt, med temperaturer inte sällan ner mot -50°C. Omväxlande väder, ofta med hårda vindar.
Djurliv Ett varierat djurliv, med gott om hjort och getdjur främst närmare bergen. Isbjörnar, järvar och snöleoparder. Valar och späckhuggare runt kusterna. Pingviner och många nordliga sångfågelarter.
Flockar Fjord


Norr om Numoori breder den vidsträckta glaciären ut sig, och utgör en gräns mellan resten av landet och vad som finns utanför. Glaciären är en ogästvänlig plats för den som inte känner landskapet väl, med de kallaste temperaturerna i Numoori och en snabbt växlande väderlek som lätt fångar den oförsiktiga i bitande stormar.

Utseende

Glaciären är det nordligaste området i Numoor. Här har isen legat tung över marken sedan urminnes tider. Det kalla klimatet gör att snön aldrig smälter, vilket i sin tur gör glaciären till ett ständigt växande område. Den tjocka ismassan rör sig långsamt åt flera håll. Vid havet i öst och väst lossnar årligen stora isblock från glaciärens höga väggar, och bildar nya isberg som flyter utmed kusterna. Istäcket sträcker sig ner över stora delar av Numooris norra bergskedja, och fyller på sina ställen hela dalar med is.

När snön fallit över glaciären så ligger den ofta kvar som ett tjockt täcke, och gömmer många sprickor och avgrunder i isen nedanför. Det är lätt för den oförsiktige att råka falla ner eller fastna i sprickorna. Många vargar som försökt korsa glaciären utan tidigare kunskap eller hjälp har gått en tidig död till mötes.

Om somrarna smälter en del av glaciärens sydligaste delar. Vattnet rinner ut mot kusterna eller ner i dalar bland bergen där de bildar väldigt kalla sjöar. Smältvattnet är på flera ställen underkylt, och kristaliseras snabbt till is när det kommer i kontakt med ett fast material som sten, jord eller ett djur.

Klimat

Glaciärens klimat är ogästvänligt, med väldigt kalla temperaturer och snabbt växlande väderlek. Temperaturen sjunker inte sällan ner till -50°C, och det är sällan det blir varmare än 0°C ens under de varmaste sommardagarna i glaciärens centrala och nordliga delar. Det blåser ofta hårt över istäckets öppna delar, och vinden gör att luften känns ännu kallare. Kraftiga stormar är lika vanligt som klarblå himmel och sol, och vädret kan vända snabbt när som helst.

Djurliv

Majoriteten av glaciärens djurliv håller sig i områdets sydligare delar, nära bergen eller längs med kusterna. Här lever det gott om klövdjur som myskoxar, älg, ren, stenbockar och stengetter. Pipharar och många andra gnagare frodas i de stenigare delarna, och många sångfåglar som exempelvis den vitvingade finken häckar här. Kråkfåglar, falkar och kungsörn är också vanligt. Järv och snöleoparder jagar längs med bergens gräns.

Ute på isfälten är djurlivet mer sparsamt. Isbjörnar vandrar över det vita landskapet, och jagar vikare längs kusterna. Pingviner, sjöleoparader, valar och späckhuggare är också vanligt längs kusten.

Flockar

Isvargsflocken Fjord (npc) vandrar över glaciären.

Berättelser och myter

Kmr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.