Blandraser i Numoori
Rasinfo
Namn Gråblod,

blandras, korsning

Storlek Varierar
Fysik Varierar
Färger Varierar
Historia
Härstammar från Varierar
OOC
Officiell/Inofficiell Officiell
Krävs tillstånd Nej, men se vad som gäller för respektive ras involverad i korsningen innan du skapar en varg som är en korsning.

Gråbarg är en term, eller ett uttryck, som används för att beskriva vargar som är blandraser. Oftast används uttrycket för att beskriva vargar som är korsningar mellan 3 eller fler raser, där vargen inte längre liknar någon av de involverade raserna.

Uttrycket Gråblod blandas ibland ihop med den faktiska rasen Gråvarg, som är en av de fyra ursprungliga vargraserna i Numoori. Den renrasiga gråvargen är en helt vanlig varg, till skillnad från gråblodet som syftar specifikt på korsningar.

Fysik

Gråblod kan se väldigt olika ut, beroende på vilka raser en invidid är en korsning mellan.

Mentalitet

Gråblods temprament och mentalitet varierar beroende på vilka raser individen är en korsning mellan, och vilken uppväxt vargen i fråga har fått.

Övrigt

Är min varg ett gråblod?
En enkel tumregel är att om din karaktär är en blandning mellan fler än 3 raser så kan den ses som ett gråblod. När din karaktär har en fjärdedel (25%) eller mindre av en ras i sig så ses den delen som gråblod. Exempel:

  • Karaktären Bob är 50% Karg, 25% Infero och 25% Bergsvarg. Bob har i det här fallet en dominant ras (Karg), vilken han har en stor chans att se mest ut som. Han kan därför ses som en Karg/Gråblods korsning.
  • Karaktären Fia är 25% Isvarg, 25% Bergsvarg, 25% Svartvarg och 25% Dimmvarg. Ingen av raserna är dominanta, och Fia liknar inte en av raserna extra mycket. Hon räknas därför endast som Gråblod.
  • Karaktären Andy är 12% Hikioki, och 6% av flera andra raser. I det här fallet så är Hikiokin visserligen den dominanta av alla raserna i blandningen, men eftersom att alla raserna är en så liten andel så räknas Andy fortfarande bara som Gråblod.

I vissa fall har en ras lite andra regler för när den ses som eller inte ses som ett gråblod. Exempelvis så kan karaktären ses som Månvarg om den föds med ett måntecken, även om den egentligen bara är en liten del månvarg i grunden. I det här fallet så är det inte andelen månvarg karaktären är som räknas, utan huruvida karaktären har ärvt måntecknet eller inte som avgör ifall den räknas som månvarg. Om en ras har andra regler för hur den ärvs så finns information om det på dess egen wikisida.

Återgång till Gråvarg
Ett släkte av gråblod kan med tiden komma att återgå till normala gråvargar. På samma sätt som gråvargen en gång i tiden utvecklades till flera mer specialicerade raser, så kan korsningar mellan väldigt många raser balanseras ut och bli vanliga gråvargar igen. Det är alltså möjligt för en valp född av gråblodsföräldrar att bli en helt vanlig, renrasig gråvarg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.