Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

Havsvargen är en vattenlevande ras som främst håller till i Numooris hav och vattendrag. Deras utseenden och anpassning skiljer sig väldigt mycket beroende på klimat och släkte. Det är sällan man hittar två havsvargar som liknar varandra om de inte är släkt.

Fysik

En havsvarg är en varg som till stor del eller helt har anpassats för att leva i vatten. Havsvargars utseenden varierar kraftigt från individ till individ, ofta beroende på varifrån de eller deras släkt kommer. Många havsvargar har stora fenor istället för vanliga vargsvansar, vilka hjälper dem att simma. Dessa kan vara utformade som exempelvis delfin- eller hajfenor om vargarna kommer från öppnare vattenområden, medan det är vanligt för havsvargar som levt bland korallrev att ha bjärta färger och mer slöjliknande stjärtar och fenor. Något gemensamt för alla havsvargar är att de mer eller mindre är beroende av vatten, i större mängd än en landlevande vargart. Detta då havsvargar har en förmåga att snabbt torka ut om de inte har tillgång till vatten.

Havsvargar är utvecklade för att leva i eller nära vatten, och jagar främst fisk och andra vattenlevande djur. De påminner ofta om en kombination av en varg och havslevande djur, med exempelvis stora fiskliknande fenor, stjärtar, gälar, simhud eller till och med bläckfiskliknande tentakler. En havsvarg kan vara väldigt lik en vanlig varg i utseendet, med vattenavstötande päls och simhud mellan tårna, eller ha en vargs framkropp men ha en tjock stjärtfena istället för bakben. En varg som saknar bakben har dock svårt att komma upp på eller klara sig på land. De kan ha gälar som tillåter dem att andas under vatten, och havsvargar som inte har gälar är ofta väldigt bra på att hålla andan. Det är vanligt att havsvargar har släta, vattenavvisande pälsar, och smala tänder som är anpassade för att fånga och hålla fast bala byten så som fisk.

Eftersom att havsvargar varierar väldigt kraftigt i utseende så har ett smeknamn uppstått bland havsvargarna själva, vilket har spridit sig till de landlevande i Numoori. Havsvargar kallar gärna andra havsvargar, eller havsvargskorsningar som är mer anpassade för ett liv på land än i vatten, för "Strandvargar". En strandvarg är oftast en havsvarg eller havsvargskorsning, men är inte lika anpassad för ett liv i eller under vatten som andra havsvargar. Till en början var uttrycket Strandvarg ett skällsord, men idag används det även som en vardaglig beskrivning av mer landanpassade havsvargar. Mer vattenanpassade havsvargar är väldigt beroende av vatten, och blir ofta väldigt klumpiga på land på grund av sina fenor, vilket gör det svårt för dem att röra sig lika fritt mellan områden som landets andra raser. Det är även ofta skillnad på havsvargar mer anpassade för ett liv i saltvatten och de som är mer anpassade för sötvatten. Oftast tycker havsvargar att det är svårare eller på annat vis obehagligt att röra sig i eller andas den typ av vatten de inte är anpassade för och vana vid.

Det finns även havsvargar som har ett mer landanpassat yttre, men som kan fälla ut fenor från exempelvis benen. Dessa fenor ligger oftast tryckta mot kroppen på ett vis som gör att de inte syns, och fälls fram när vargen behöver simma. Detta har gjort att det uppstått många myter om havsvargar som formskiftare, men en havsvarg som faktiskt kan skifta form äger troligtvis kraften formskiftning.

Mentalitet

Havsvargars personlighet varierar lika mycket som deras utseenden. Det finns lika många lugna havsvargar som aggressiva.

Krafter

Den absolut vanligaste kraften är vatten och nästan alla havsvargar besitter kraften. En annan vanlig kraft är växter, främst baserat på olika vattenväxter. Sand förekommer också, då oftast hos de mer landanpassade individerna. Havsvargar kan inte få eld som kraft.

Väldigt vanliga krafter:

  • Vatten

Vanliga krafter:

  • Växter (främst vattenväxter)

Mindre vanliga krafter:

  • Sand

Kan inte få:

  • Blodsätter
  • Eld


Kultur

--

Övrigt

Vilka vattenlevande djur är det okej att basera en havsvarg på?
Fiskar, valar och sälar av alla dess slag är okej att basera din havsvarg på. Din varg kan också till viss del baseras på djur som rockor och bläckfiskar, förutsatt att vargen fortfarande till största del är igenkännbar som en varg. Det viktigaste med en havsvargsdesign är att den fortfarande är igenkännbar som varg/hunddjur i grunden, oavsett vad den har baserats på. Den behöver fortfarande även ha ett varglikt ansikte. Om du är osäker så ställ en fråga i Kontakta Crew forumet!

Advertisement