Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

Hellhound är en idag allt vanligare förekommande ras i Numoori, men som gör många andra vargar obekväma. Rasens mest igenkännande drag är att den har varierande stora mutationer på sin kropp, från extra ögon till deformerade ben eller kroppar. Två hellhounds ser sällan likadana ut, och mutationerna kan ses som groteska i andra vargars ögon. Ingen vet helt säkert hur rasen uppkom, men de vanligaste berättelserna handlar om sjukdomar eller förbannelser. Renrasiga hellhounds har ofta fler och större mutationer, medan korsningar får markant färre och mindre mutationer. Hellhounds har också lätt för att bli handikappade som resultat av sina mutationer.

OBS! Uppdatering pågår!

Fysik

Hellhounden har en i grunden övervägande vargformad kropp, men skiljer sig från andra raser genom att få varierande stora mutationer. En del hellhounds har slankare, smidigare kroppar, medan andra är mer kompakt byggda. Deras mutationer kan variera från blygsamma till mer uppenbara eller rent av groteska. Taggar, betar och horn är vanligt förekommande mutationer, men hellhounds kan även få fler öron och ögon än normalt, missbildade tassar, kluven svanstipp, eller rent av fler eller färre lemmar än vad som ses som normalt. I väldigt sällsynta fall föds även hellhounds mer fler än ett huvud. Renrasiga hellhounds har generellt fler och större mutationer, medan individer med mindre andel hellhound i sig får färre och mildare mutationer. Det är också vanligt för hellhoundkorsningar att få olika former av handikapp till följd av sina mutationer, då deras kroppar inte är helt anpassade till de mutationer de ärvt.

Hellhounds varierar mycket i färg och teckning. Vanligast är mörka fällar med varma nyanser, så som rött, brunt och svart.

Mutationer

Vilken typ av, och hur många mutationer en hellhound kan få beror på hur stor andel hellhound som individen är. En helt renrasig hellhound (100% hellhound) kan få fler och större mutationer än vad en korsning som bara är en fjärdedel hellhound (25%) kan få. Det är vanligt för hellhound-korsningar att få olika former av handikapp som resultat av sina mutationer, så som svårighet att gå eller springa, dålig syn, eller svårighet att prata och äta.

Vilka mutationer en varg ärver varierar från familj till familj. Det vanligaste är att valpar får liknande mutationer som sina föräldrar. Nedan följer en lista med exempel på vilka mutationer som förekommer hos vargar som är olika stor del hellhound. Högre procent kan även få mutationer som förekommer hos lägre procent, men inte tvärt om. Exempelvis kan en 100% hellhound få horn och betar, men en 6,25% hellhound kan inte få extra ben.

En färgskala som går från röd till grön, med procentenheter vid sidan om som går från 100% till 6,25%

100% eller 75-100%: Renrasig eller Övervägande hellhound
Renrasiga hellhounds (100% hellhound) kan få extra, fullt formade och helt fungerande extra ben eller liknande lemmar. Hellhounds som är nästan renrasiga (75% - 100%) kan få en extra, fullt formad och helt fungerande svans (max 2 svansar totalt).

En hellhound med två par framben, och två svansar.

Exempel på mutationer som kan förekomma hos renrasiga eller nästan renrasiga hellhounds


50-75%: Barn till hellhound
En varg som är minst hälften hellhound kan få en kroppsform som avviker något från en "normal" varg. Den kan även få små, ej fullt fungerande extra lemmar. Kroppsdelar kan också dyka upp på andra platser än normalt, som exempelvis ögon eller öron utanför ansiktet/huvudet.

En hellhound med avvikande kroppsform, ett litet deformerat extra ben bakom frambenen, och ögon och öron på axlarna och skuldrorna

Exempel på mutationer som kan förekomma hos korsnignar som är minst hälften hellhound


25-50%: Barnbarn till hellhound
En varg som är minst en fjärdedel hellhound kan få missbildade eller deformerade lemmar, så som förlängda tassar eller en tudelad svanstipp. De kan även få många, oregelbundna extra ögon i ansiktet.

En hellhound med många ögon i ansiktet, deformerade framtassar och en kluven svanstipp.

Exempel på mutationer som kan förekomma hos korsningar som är minst en fjärdedel hellhound


12,5-25%: Barnbarns-barn till hellhound
En varg som är minst en åttondel hellhound kan få ett fåtal extra, mer regelbundet placerade ögon i ansiktet (exempelvis ett extra par ögon ovanför det andra). De kan även få mer än ett par öron på huvudet.

En hellhound med ett extra par ögon och ett extra par öron, totalt 4 av varje.

Exempel på mutationer som kan förekomma hos korsningar som är minst en åttondel hellhound


6,25-12,5%: Barnbarns-barnbarn till hellhound
En varg som är minst en sextondel hellhound kan få horn och betar eller deformerade tänder. De kan även få taggar på kroppen, extra tår på tassarna eller liknande små, mer diskreta mutationer.

En hellhound med horn och betar. Den har taggar på ryggen, och en extra tå på varje framtass.

Exempel på mutationer som kan förekomma hos korsningar som är minst en sextondel hellhound


Vargar som är mindre än en sextondel (6,25%) hellhound ärver inga mutationer.


Mentalitet

Hellhounds mentalitet varierar lika mycket mellan individer som deras mutationer. Rasen har ett rykte om att vara våldsamma och aggressiva, vilket troligt är på grund av hur vanlig kraften raseri är hos rasen, men det finns lika många ondsinta som det finns godhjärtade hellhounds. Hellhounds är generellt mer öppensinnade för underliga utseenden än andra raser, och har ofta större tålamod med vargar som har fysiska handikapp då det är vanligt förekommande i hellhoundfamiljer.


Krafter

De vanligast förekommande krafterna hos hellhounds är raseri, sten, metall och eld. De kan även i mindre vanliga fall få förhöjda sinnen som syn eller hörsel, ökad snabbhet eller styrka. I mer sällsynta fall kan hellhounds även få telepatiska förmågor.

Vanliga krafter:

 • Raseri
 • Sten
 • Metall
 • Eld
 • Värme

Mindre vanliga krafter:

 • Rök
 • Snabbhet
 • Styrka
 • Förhöjd syn
 • Förhöjd hörsel
 • Telepati

Kan inte få:

 • Blodsätter
 • Kyla


Kultur

En kultur som är öppensinnad mot avvikande utseenden och funktionshinder, då nästan alla hellhoundfamiljer har individer med någon form av fysiskt handikapp.


Övrigt

 • Hellhounds är generellt en värmetålig ras. De har högre tolerans för väldigt varmt väder och höga temperaturer, men är inte immuna mot exempelvis eld eller lava.
 • För att ha en hellhound, eller hellhound-korsning som kraftigt avviker utseendemässigt från "varg" — exempelvis en som helt liknar ett annat djur — så krävs tillstånd från Crew. Detsamma gäller hellhounds som får väldigt människo-lika mutationer.
 • Crew vill väldigt gärna döpa om rasen, eftersom att "hell" eller "helvetet" som koncept inte existerar eller är något vargarna i Numoori tror på i allmänhet. Numooris religion har inte ett helvete så som exempelvis kristendomen i verkligheten.
Advertisement