FANDOM


Hellhound
Basfakta
Namn Hellhound/Helveteshund
Storlek Liten till Stor
Vanliga krafter Raseri, sten, eld och närliggande, metall
Färger Mörka nyanser, framför allt i rött till orange till brunt och svart
Övriga karaktäristiska drag Små till väldigt tydliga missbildningar
Styrkor Tål värme bättre, men är absolut inte immuna
Svagheter Kyla
Historia
Härstamning Unknown
IRL
Skapare Älg
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

I grund och botten ser de alla ut som vargar, men det finns de som utvecklats till att se ut på andra sett. En del har blivit slankare, andra kraftiga och med kompakta. Andra har fått ett helt annat djurs utseende, men de är väldigt sällsynta. Någonting som de alla å andra sidan har gemensamt är de missbildningar som är vanliga hos helveteshundar. En del har bara blygsamma förändringar medan andra har mer uppenbara och rent av groteska. Det kan vara att de har ett extra öra, att de saknar ögon eller har lemmar på ställen de inte borde finnas. Extra ben är ingenting ovanligt.
   En av missbildningarna som förekommer är fler än ett huvud, men det är otroligt sällsynt och bara ett fåtal individer har det. Färgmässigt varierar helveteshundar väldigt mycket, även om de i de allra flesta fall har en mörk fäll. De vanligaste färgerna är varma färger, så som rött, och brunt till svart, men andra färger förekommer också.

Vad gäller storlek är de vanligaste storlekarna från cirka 50 cm till 110 cm, men det är inte helt ovanligt att de överstiger dessa siffror.

OBS! I nuläget är det inte tillåtet att skapa karaktärer med fler än ett huvud då det blivit allt för vanligt bland Numooris helveteshundar.

Mentalitet

Helveteshundar har fått ryktet om sig att vara aggressiva och våldsamma, mycket på grund av kraften raseri som är vanlig hos dem, men hurvida detta stämmer eller inte är upp till var och en. Det finns de som sannerligen är aggressiva och inte drar sig för att skada andra, men å andra sidan finns det de som är så fromma att de aldrig skulle göra en fluga förnär.

Oavsett personlighet är det en ras som visar respekt för varandra och de individer av andra raser. De kan dock snabbt förlora den respekten men var gränsen går är väldigt individuellt. En del är mer givmilda med andra chanser än andra.

Magier

Som regel är det stor variation på krafter då de härstammar från gråvargar med blandad blod, men det finns vissa krafter som är vanligare än andra. De allra vanligaste är raseri, sten, metall och eld, med närliggande element. Telepatiska förmågor, skuggor och mörker är inte heller ovanliga. Likaså fysiska krafter.

Trots att det finns många krafter som kan dyka upp så finns det även de som antingen är väldigt sällsynta eller som aldrig förekommer alls.
   Bland de sällsynta tillhör vind, elektricitet, vatten och jord av alla varianter. Kort sagt sådant som oftast förekommer och är lättast att använda sig av ovan jord.
   Krafter som en helveteshund aldrig kan ha är snö, is och kyla.

Övriga färdigheter

Tack vare att området helveteshundar bor i ofta är varmt av diverse värmekällor så har de blivit tåligare vad gäller värme. De klarar i regel högre temperaturer än en vanlig varg, men kan för den sakens skull inte gå genom eld eller simma i lava utan att bli påverkad. De, liksom alla andra, skulle ta skada av det.
   På grund av att de har så hög värmeresistens tål de även kyla sämre än andra. För en hellhound som precis lämnat sitt hem kan även sommarnätterna verka kyliga. De vänjer sig med tiden vid temperaturerna men kommer alltid att frysa lättare än andra.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

text

Den Mörka Åldern

text

Kraftåldern

text

Modern Tid

meeer text

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

text