Leds av Ronia.

Isil Anar
Flockinfo
Ledare --
Moral --
Område Lövskogen
Allierade Oklart
Fiender Occultos

Historia

Isil Anar (betyder ungefär "solen och månen") är en av landets äldre flockar som fortfarande finns kvar. Flocken skapades först för några generationer sedan av Moonstone och Solar, tillsammans med sina valpar Tavar, Elen, Isil och Anar. De levde på goda termer med flocken Qu, Kaze Masurao (Cierzo), och hade en kort allians med Herodotus när Elen tog över flocken efter grundarnas död.

Isil Anar grundades som en familjeflock och höll till i nordvästra Kaiwood, med jaktmarker ut över Numoorislätten. Att en till flock dykt upp i området var dock ingenting som TheBloodBlooms tänkte acceptera. De tog till fula knep, och flockledaren BloodBlossom, genom Selene, Herodotus ledare Akaryuus bästa vän, bjöd in Isil Anar och de allierade Herodotus till förhandling. De accepterade i tron att intentionerna var goda.

Ledarna över flockarna, BloodBlossom, Akaryuu och Elen enades om att en förhandling skulle ske, men istället skedde ett blodbad. BloodBlossom mördade White framför Akaryuu och deras valpar, och Numooris fjärde stora krig var i full gång.

Isil Anar och Herodotus led stora förluster under striden och blev så gott som utrotade. Få överlevde, däribland valpen Nïm, Elens son. Nästan alla vuxna var döda, och han var den sista levande valpen kvar när Nevayah från Herodotus slutligen hittade honom. De vandrade länge innan Nïm blev vuxen, då han stannade i Kawazatriskogen för att bygga upp Isil Anar som en liten familjeflock igen. Nevayah ledde flocken tills han var mogen. Nïm ledde flocken i flera år, tills dess att han valde att lämna flocken och utvandra. Ledarskapen över den lilla familjen föll på ledarens gode vän Kaine. När Kaine senare lämnade flocken gick uppgiften över till Imani, och sedan till Black, som kom att leda flocken en lång tid framöver.

Under Blacks och Imanis styre föddes fem valpar in i familjen, Imanis Omen och Ophelia, och Blacks Ronia, Kasai, och Ianto. Tyvärr varade inte lyckan länge då en kväll Blacks partner Rosie försvann spårlöst tillsammans med en av valparna, Ianto. De fick aldrig reda på vad som hänt dem, och Black kunde inte lämna de återstående valparna för att söka. Imani och Black uppfostrade de fyra valparna tillsammans.

Historien tycktes upprepa sig, för det lilla av Isil Anar som återuppstått valde att dela område med en annan flock, Occultos, som verkade förstå att de var svaga. En natt smög ledaren Shady in på det lilla reviret och rövade bort en av Imanis valpar, Ophelia, vilket startade vad som kom att bli ett ömsesidigt hat flockarna emellan. Isil Anar var svagt, och varken Imani eller Black ville riskera att lämna sina återstående valpar föräldralösa.

Isil Anar hade under åren efter striden mot TBB fallit i glömska. Den var mindre än någonsin förr och kunde knappt räknas som flock längre. Några lämnade den lilla familjeflocken för att leva sitt liv utanför Kawazatri, och till sist återstod nästan bara Black, Imani, Omen, Kasai, och Ronia.

Från att Ronia föddes in i den lilla familjen lyssnade hon intresserat till berättelserna om det gamla Isil Anar och frågade mycket om det Nïm och Nevayah burit med sig. Black berättade gärna. Trots att Isil Anar inte hade en särskilt ärofylld historia så lockades den unga valpen av vänskaperna och allienserna. Hon föreställde sig ett stort och starkt Isil Anar, och med tiden blev drömmen ett livsmål. Ronia tränade hårt, upptäckte sin eld, och lärde sig så mycket hon kunde för att en dag kanske kunna nå det.

Ronia kom att utveckla en osannolik vänskap med en medlem ur Occultos, Blair, men avbröt kontakten då hon kände att hon inte kunde lita på honom.

När Ronia, Kasai och Omen nått övre tonåren berättade Black att han planerade en vandring till Lövskogen, där han växt upp en gång i tiden. Ynglingarna fick i uppgift att leda flocken, som samlat på sig några medlemmar, till Lövskogen som ett test av deras mognad. Vandringen fortskred utan problem, och snart hade flocken etablerat sitt nya revir i Lövskogen. Ronia var vid det här laget mer angelägen än någonsin att se Isil Anar frodas. Hon jobbade dag och natt med att organisera det nya reviret och lägg upp planer för att markera flocken på kartan, och reviret blev en plats som senare kom att kallas för Yanamore. Flera vargar hörde om den "nya" flocken i Lövskogen och anslöt sig. Flera korta vandringar organiserades för att regelbundet skicka ut medlemmar för analys av närliggande områden.

På en av vandringarna träffade Ronia och Black den främmande Wami, ledare av Trinity. De kom att samtala länge, och bestämde slutligen att flockarna skulle slås samman. I slutet av året anlände Trinity, och flocken upplöstes för att ansluta sig till Isil Anar.

De kommande åren ägnades åt att fortsätta bygga reviret, och planerna för flocken flöt på. De ville att Yanamore skulle bli en fristad för vandrare, besökande, och för de som ser godhet i världen.

Visionen om ett stort och vackert Isil Anar började bli till verklighet.

Noterbara händelser

 • Flocken skapas - 2008 Summering
 • Reviret flyttar till Lövskogen - 2016 Summering
 • Yanamore skapas - 2017 Summering

En mer utförlig variant finns i Isil Anars privata flockforum.

Filosofi, Gruppdynamik & Ranksystem

Isil Anar är en diplomatisk flock där alla anses ha samma värde. Flocken är i grund och botten en demokrati där allas röst räknas, även ner till unga sådana. För större, taktiska beslut, eller allvarliga saker som inte nödvändigtvis rör hela flocken så finns ett samlat råd bestående av några vargar av mer utmärkande titlar.

Flocken bygger på ett system där man tjänar sitt uppehälle utefter förmåga. Hjälper du flocken och är lojal mot flocken, kommer flocken göra detsamma i utbyte. Om en varg inte sköter sig och sin uppgift kommer åtgärder vidtas. Att gå med betyder att din varg kommer att tilldelas en titel utefter individens förmåga. En tonårsvarg kanske får gå som lärling till en väktare, medan en gammal varg kan hjälpa till att hålla ett öga på valparna. Starka, vuxna individer tilldelas uppgifter som kräver större ansvar. I slutet av dagen förväntas medlemmarna hjälpa varandra oavsett uppgift, och alla vargar kommer då och då att hoppa in i övriga grupper.

Din vargs uppgift sköts automatiskt OOC, men det är förstås välkommet att använda dig av titeln i rollspel.

Observera att en varg som gått med i flocken stannar med flocken. Undantag kan givetvis ske med god anledning. Att vargar dör eller lämnar flocken spontant påverkar hela Isil Anar, så tänk över beslutet innan för enkelhetens skull.

Att kunna försvara sig, reviret och sina flockbröder är mycket viktigt, och flockmedlemmarna uppmuntras att träna tillsammans. Samtliga flockmedlemmar förväntas att efter lämplig ålder påbörja sin träning där både taktisk stridsteknik, styrka och element ingår. Vargar som tas in i flocken förväntas börja ögonblickligen. 

Träningen är dock väldigt grundläggande, och ingen förväntas träna mycket hårt såvida vargen i fråga inte väljer detta.

Titlar

 1. Ledare, struktur och ansvar, sista ordet.
 2. Beta, rådgivare
 3. General, träningsledare
 4. Väktare, patrullerar revirgränsen och levererar meddelande.
 5. Helare, tar hand om skadade
 6. Sagoberättare, länk i namn (för att kunna följa länken måste du vara inloggad med en karaktär som ingår i flocken Isil Anar).
 7. Omega, diverse *uppgifter.
 8. Valpar, leker och lär.

*Detta utskott existerar för till exempel vargar med funktionsnedsättning (syn, hörsel, etc) och därav inte är maximalt effektiva som väktare eller jägare, skadade och under läkeprocess, mycket gamla vargar som är för trötta för att arbeta som vanligt, nya medlemmar som inte fått uppgift ännu av någon anledning, etc. Vargar med omegatiteln spenderar mycket tid med nya medlemmar, får dem att känna sig välkomna och visar dem runt reviret. De är fortfarande inhoppare för jakt och väktargrupper när dessa sviktar.

Medlemmar

Observera: Utdelningen av uppgifter går alltid att justera och är preliminär för nya flockmedlemmar. Säg gärna till om du har egna tankar om vad din karaktär vill göra. Kontakta karaktären Ronia så hjälper vi dig.

Nuvarande

Black, före detta ledare, instängd utanför reviret av säkerhetsskäl.

Xihali, försvunnen.

Rådet

Under konstruktion, information kommer.

Tidigare

Döda

 • Tear - Beta - Dödad av Black då hon gick igenom ett missfall ute på vandring, och blev snabbt dräktig med en främmande hane i tron att Black skulle bli glad för de nya valparna. Black var smittad av en annan vargs mörker och dödade henne på fläcken.
 • Wami - Beta - Vandrade från flocken av okänd anledning. Dödades av Kali.
 • Lihai - Beta - Vandrade självmant från flocken för att leta efter Wami utan flockens kännedom. Dog av sorg efter sin partners död.

Lämnat

 • Nevayah - Tillfällig ledare - Ledde flocken tills att Nïm själv kunde ta mogna beslut. Lämnade sedan flocken av privata skäl.
 • Törne - Väktare - Före detta medlem som ville söka sin far. Sökandet tog honom utanför Numoori.
 • Ophelia - Valp - Blev bortrövad av Occultos för länge sedan. Flocken vet inte var hon är idag.
 • Deimos - Jägare - Lämnade då han ville se mer av Numoori.
 • Nevrast - Väktare - Anledning okänd.
 • Akihiro - Väktare - Anledning okänd.
 • Sitera - Jägare - Anledning okänd.
 • Aiko - Valp - Anledning okänd.
 • Imani - Beta - Lämnade för att leta efter Ophelia.
 • Omen - Väktare - Lämnade för att leta efter Ophelia.

Förrädare

-

Förvisade

-

Relationer

Allierade

 • Inga ännu.

.

Fiender

 • Occultos - Före detta konkurrent om Kawazatriskogen. Det är fortfarande oklart huruvida flockarna ställer sig till varandra nu när de befinner sig i olika delar av landet. De har inte förlåtit Occultos för att ha stulit en valp från dem för många år sedan. IA vet inte att flocken numera är upplöst.

Övriga av betydelse

 • Qu - Flocken var för länge sedan allierade med Isil Anar. Efter Isil Anars formliga utrotning är det oklart vad som hände med alliansen. Troligtvis utgick Qu från att flocken försvunnit, och ställer sig sannolikt neutrala till det nya Isil Anar. Det är oklart om Qu vet om deras existens i dagsläget.
 • Trinity - Flocken slogs ihop med Isil Anar och var betydande i flockens tillväxt.
 • Herodotus - Flockarna var allierade förr, men flocken är sedan länge utrotad.
 • The BloodBlooms - Flocken bedrog Isil Anar och Herodotus i det förflutna, men dagens medlemmar har inget med detta att göra och bara ett par av de äldre kände till Nïm och Nevayah, som överlevde attacken och under kort tid ledde Isil Anar. Det är dock svårt att missa flockens rykte, och Isil Anar ställer sig vaksamt neutrala till dem.
 • Nordriket - Två representanter från flocken besökte Isil Anar för en tid sedan. De berättade om sina utposter i landet. Flocken ställer sig övervägande neutrala till Nordriket men har ingen anledning att tänka något ont om dem.
 • Måntemplet - Isil Anar känner till både Måntemplet och Mivria, men de har ännu inte haft kontakt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.