Jägarna
Jägarna prsnt.png
Flockinfo
Ledare Dimitrij
Moral Strukturerat god
Område Sacrari
Allierade Måntemplet, Nordriket, Isil Anar
Fiender Vampyrer och vampyrsympater

Jägarna är en flock som följer i fotspåren av de gamla vampyrjägarna. Det är en tätt sammansvetsad flock där alla medlemmar hyser starka band och stor tillit till varandra. De kämpar för en framtid fri från vampyrer, och strävar efter detta mål med alla medel.

Mål och Filosofi

Jägarnas mål är att skydda andra från, och kämpa mot vampyrerna. Denna kamp tar form i hård träning, intensivt nätverkande och sökande efter information, och aktiv jakt av vampyrer och deras gelikar runtom i Numoori. Hård struktur och lojalitet är viktiga grundpelare för Jägarna. Flocken är även väldigt religiös, och hyser stor vördnad inför Numooris gudar. Många av Jägarna ser sig själva som på sätt och vis utvalda av gudarna i kampen mot vampyrerna.

Medlemmar

Ledare

Råd

Jägare

Antagen

Novis

Valp

Avlidna

 • Naira (Novis) - Dödad av Aalex (vampyr npc), September 2015
 • Niara Agape (Antagen) - Dödad av Kogan, Januari 2019
 • Hector Álmos (Antagen) - Dog av sorg efter systerns död, Mars 2019

Lämnat

 • Loiana (Novis) - Lämnade flocken med partnern Kenai, Augusti 2015
 • Natanh (Novis) - Lämnade flocken med sina föräldrar, Augusti 2015
 • Ciye (Novis) - Lämnade flocken med sina föräldrar, Augusti 2015
 • Zayev Cecil (Antagen) - Lämnade flocken tillsammans med Azazel, Augusti 2018

Relationer

Allierade

 • Måntemplet
  Jägarna har haft ett utbyte av information med Måntemplet. Jägarna ställde även upp och försvarade månvargarna när templet attackerades och brändes.
 • Nordriket
  Jägarna har tillgång till ett tält i Islagunen, och tillgång till resurser och användning av Nordrikets utposter. I utbyte delar Jägarna information med Nordriket om sådant de snappat upp på sina uppdrag runtom i Numoori, så som information om händelser eller andra flockar.
 • Isil Anar
  Jägarna har ett samarbete med Isil Anar, i stil med deras relation till Nordriket. I utbyte mot information får Jägarna tillgång till resurser. Jägarna har bekräftat att Isil Anar välsignats av eldguden Aurinko, på samma vis som Jägarna välsignats av Windfari, och de är därför positivt inställda till flocken.

Fiender

 • Vampyrer
  Vampyrerna är Jägarnas huvudsakliga fiender. De strävar efter att en dag utrota vampyrerna helt från Numoori. Alla vampyrer, oavsett ursprung eller situation, anses vara fiender som behöver dödas.
 • Vampyrsympater
  Levande vargar som själva inte är vampyrer, men som sympatiserar med eller rent av hjälper vampyrerna ses som ett direkt hot och fiender. Jägarna dömer dessa vargar hårt, och anser att alla vampyrsympater bör oskadliggöras omgående.

Övriga av betydelse

 • Tenebris
  Jägarna hyser respekt för flocken, och ställer sig positivt till hur Tenebris öppnade sina portar och hjälpte månvargarna efter attacken mot Måntemplet. Jägarna strävar efter att knyta närmre kontakt med Tenebris, i stil med deras relation till Nordriket. Jägarna har fått i uppdrag av Tenebris att leta upp och oskadliggöra vampyren Varya.
 • Lykoris
  Jägarnas relation till Lykoris är skakig. En av Lykoris medlemmar anföll en av Jägarnas patruller, och dräpte en av Jägarnas medlemmar. Jägarna önskar dock inte att bli uttalade fiender, men deras inställning till Lykoris är för nuvarande negativ.

Historia

Läs mer på sidan om Vampyrjägare genom historien ►

Jägarna grundades strax efter den stora skogsbranden som drabbade dåvarande Lövskogen (idag känt som Eldskogen). Under de första åren bodde de i Acheratiskogen, och flocken samlade på sig många nya medlemmar, såväl utifrån som infödda. Efter ett ödesdigert möte med en vampyr inne på flockens revir så vandrade flocken tvärs över Numoori, och är numer bosatta i den heliga dalen Sacrari.

Noterbara händelser
Åren motsvarar inte nödvändigtvis år i Numoori, utan är de år irl som händelserna rollspelades.

2013
 • Dimitrij möter gudinnan Windfari och återfår sin tro och sitt mål inför framtiden
 • Dimitrij börjar att söka vargar att återuppbygga vampyrjägarna med
2014
 • Flockens första medlemmar samlas
 • Loiana och Kenais valpar föds
 • Sixten och Beata går med i flocken
 • Zayev och Naira går med i flocken
 • Loke och Orkidé går med i flocken
 • Theano går med i flocken
 • Zayev och Nairas valpar föds
 • Träningen börjar
 • Norrskenet; Vinter Event 2014
2015
 • De första Antagna höjs; Theano och Zayev
 • Första uppdraget/övningen utanför reviret
 • Zayev och Nairas andra kull föds
 • Krita går med i flocken
 • Draugai sänder en spion
 • Kenai, Loiana, Natanh och Ciye lämnar flocken
 • Dimman; Sensommar Event 2015
 • Första vampyrmötet
 • Flocken lämnar reviret i Acheratiskogen
 • Jägarnas vandring
 • Loke höjs till Antagen
 • Flocken anländer i Sacrari
 • Det nya reviret etableras, flocken återhämtar sig och träningen återupptas
2016
 • Niyaha, Beata och Nadie höjs till Antagna
 • Arno och Oberon höjs till Antagna
2017
 • Valkyrian går med i flocken
 • De första patrullerna skickas ut
 • Niara höjs till Antagen
 • Vindhur och Avani går med i flocken
 • Zaynah går med i flocken
 • Ett samarbete med Nordriket påbörjas
 • Flocken dräper sin första vampyr
 • Delshay och Nepotonje höjs till Antagna
2018
 • Azdell, Nena, Sixten och Gharrow höjs till Antagna
 • De första Jägarna höjs: Loke, Theano, Nadie, Niyaha, Beata, Arno och Oberon
 • Arno och Niyahas valpar föds
 • Azazel återförenas med flocken
 • En patrull återvänder med Kenai: Första meddelandet från Mishrail
 • Jakten börjar
 • Valkyrian, Krita och Vindhur höjs till Antagna
 • Zayev lämnar flocken med Azazel
 • Hector och Nehexor höjs till Antagna
 • Orkidé höjs till Antagen
 • Nyxe går med i flocken
 • Capheus och Mephisto går med i flocken
 • Andra meddelandet från Mishrail
2019
 • Jordbävning; Event 2019
 • Niara dör
 • Nya Jägare höjs; Azdell, Delshay, Gharrow, Nena, Nepotonje och Sixten
 • Dimitrij, Loke och Hectors valpar föds
 • Hector avlider
 • Zaynah och Avani höjs till Antagna
 • Skuggfall Teaters invigning
 • Ett samarbete med Isil Anar påbörjas
 • Måntemplet bränns ner; Jägare skyddar månvargarna i striden
 • Ledarmöte i Islagunen
 • Janos och Ren höjs till Antagna
2020
 • Nadie och Sixtens valpar föds
 • Vampyren Rowen jagas och dräps
 • Vampyren Arkal påträffas i Islagunen och dräps
 • Capheus och Zaria höjs till Antagna
 • Liv och Matvei höjs till Antagna
 • Nyxe höjs till Antagen
 • Tenebris ber Jägarna att oskadliggöra Varya
 • Ivan höjs till Antagen
 • Norrskenet och gudinnan Zelenoch; Vinterevent 2020

2021

 • --

Regler

Som alla flockar har Jägarna ett par grundläggande regler som alla följer. Det här är de rättigheter och skyldigheter som alla flockens medlemmar tar del av.

1. Familjen kommer alltid först
Utsätt aldrig flocken, familjen, för onödiga risker, och aldrig för större risk än absolut nödvändigt.

2. Svik aldrig familjens tillit
Alla måste kunna lita på varandra, i ord som handling. Svek mot familjen straffas hårt.

3. Ta vara på den kunskap som ges
Delta i undervisningen, och lyssna till dina lärare. En dag kommer du att vara en av dem.

4. Slåss inte för högre rang
Flockens ranger baseras på kunskap. Du kan inte slåss mot andra medlemmar för att få högre rang. En högre rang innebär inte att du är viktigare än andra medlemmar, utan att du har större kunskap om det flocken lär ut, och därmed även ett större ansvar. Den enda rang som du kan slåss om är ledarplatsen, men denna väljs vanligen demokratiskt av hela flocken, och att slåss om den kan därför ses som ett svek gentemot dina flockmedlemmar.

5. Undvik onödig konflikt
Bråka inte med andra i onödan. Detta gäller såväl inom flocken som med utomstående vargar. Undvik att orsaka onödiga konflikt med andra flockar. Konflikter inom flocken löses på passande vis, och kan i värsta fall straffas.

6. Rätt att uttrycka sig
Alla medlemmar har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter. Ledaren och Rådet har det slutgiltiga ordet i beslut, men måste höra och ta hänsyn till flocken och resten av medlemmarnas åsikter och idéer.

7. Rätt att lämna flocken
Alla nya medlemmar har rätt att ångra sig och lämna flocken, om detta sker kort efter att medlemmen anslutit sig. Detta då flocken inte önskar medlemmar som inte är villiga att ge sitt allt. När en medlem nått rangen Antagen eller högre blir det svårare att lämna flocken, då en medlem av denna kunskapsnivå riskerar att bli en informationsläcka.

Valpar uppvuxna i flocken får, när de nått en ålder då de kan ta hand om sig själva, chansen att lämna flocken om de så önskar. Detta sker ofta innan, i samband med, eller kort efter att valparna invigs som Noviser.

Om du vill lämna flocken så tar du kontakt med flockens ledare. Varje önskan att lämna flocken hanteras sedan utifrån rådande situation.

8. Rätt och skyldighet vid möte med utomstående
Patruller ute på uppdrag i Numoori kommer oundvikligen att påträffa utomstående vargar, då det oftast är en stor del av uppdragen. Alla medlemmar i flocken har rätt att träffa och umgås med vargar som inte tillhör flocken, så länge som ingen av flockens andra regler bryts.

Om en utomstående varg påträffas inom revirets gränser så ska resten av flockens uppmärksamhet påkallas, exempelvis genom ylande. Detta för att göra flocken medveten om att en främling påträffats, om denna skulle visa sig vara ett hot. Hur främlingen bemöts anpassas efter rådande situation, men vanligast är att främlingen ombedes att lämna reviret.

9. Skyldighet vid möte med vampyr
Återvänd till flocken för rapport. Delge mötets tidpunkt (hur många timmar eller dagar sedan), var mötet tog plats, vilken eller vilka vampyrer som påträffats (namn, om detta är känt, men även utseende och beteende), och vad som sades eller hände.

Ranger

Jägarnas rangsystem är gammalt och väldigt enkelt. Oavsett rang så ses alla som en del i familjen, och alla är lika värda. Det som skiljer rangerna åt är individernas kunskapsnivå och erfarenhet.

Novis
Alla nya medlemmar, oavsett ålder eller tidigare erfarenhet utanför flocken, börjar som Noviser. En novis är en medlem som nyligen har påbörjat sin träning, eller som ännu inte har prövats eller klarat provet till att bli Antagen. Hur länge en individ förblir en novis varierar, men vanligen behålls rangen i åtminstone ett till två år innan medlemmen prövas inför att bli antagen. Det är dock inte helt ovanligt för medlemmar att förbli noviser längre än så. Noviserna är inte tillräckligt erfarna eller kunniga för att delta i vampyrjakt ännu, och sköter därför många andra uppgifter utöver sin träning, som jakt på vanliga byten och valp-passning.

En novis prövas inför att bli antagen genom att under längre tid utsättas för mer och intensivare träning än tidigare. Detta för att testa individens kunskap såväl praktiskt som teoretiskt, och under större press än innan. Individer som klarar prövningen höjs sedan till rangen Antagen.

Antagen
En antagen individ är en medlem som har kommit en god väg i sitt lärande, men som ännu inte är fullärd. När en novis blir antagen får den välja en av tre inriktningar i sin träning: Beskyddare, Anfallare eller Länk.

 • Beskyddare fokuserar mer på det teoretiska, som historia, sång och bön. Beskyddare fördjupar sig även i läkekonst.
 • Anfallare fokuserar mer på det fysiska, från snabbhet och balans till rå styrka. De tränar väldigt offensivt.
 • En Länk är en individ som fokuserar lika delar på det teoretiska som det fysiska. De blir anpassningsbara och kan fylla många roller, men saknar den spetskompetens som de mer inriktade beskyddarna och anfallarna får. En länk har möjlighet att byta till Anfallare eller Beskyddare efter en tid, om de bestämmer sig för att specialisera sitt fokusområde.

De antagna deltar i vampyrjakten, men oftast bara när det anses säkert då de ännu saknar erfarenhet. Antagna håller även ibland i träningen för noviser. Trots att de antagna fokuserar sin träning inom ett av de tre områdena så tränar alla tre grupperna även gemensamt. Detta eftersom att samspelet mellan de tre är viktigt för hela flocken. Hur länge en medlem förblir antagen varierar, men i likhet med noviser är det vanligt att en antagen förblir detta i ett eller två år innan den prövas för att bli fullärd vampyrjägare. Det är vanligt att antagna som prövas inte klarar provet på första försöket, och inget ovanligt att en antagen prövas om flera gånger innan den höjs.

Jägare
En Jägare är en fullärd medlem inom flocken, och tar del i och ansvarar för vampyrjakten. Jägares främsta uppgifter är att samla information om och förfölja vampyrer i grupp, såväl som att fortsätta sin träning och se till att gruppernas samarbete fungerar. En grupp vampyrjägare på uppdrag kallas för "Patrull", och består ofta av ett par Jägare, där en eller två har huvudsakligt ansvar, och en eller flera Antagna. Alla jägare är aldrig ute samtidigt, eftersom att flocken behöver kunna försvara sig inifrån vid en nödsituation. De fullärda jägarna har även i uppgift att träna och lära ut kunskap till Noviser och Antagna.

Valp
Rangen Valp är den enda åldersstyrda rangen inom flocken. En valp förblir valp tills dess att den är gammal nog att börja träna och lära sig tillsammans med de andra i flocken, och tilldelas då istället rangen Novis. Valpar uppmuntras att leka och lära, och lärs ofta sånger och visor redan innan de blir noviser.

Titlar

En titel är något en medlem kan få till viss del oberoende av rang. Titeln kommer ofta med en särskild uppgift som medlemmen har inom flocken.

Ledare
Ledaren väljs utav flocken, och behöver inte vara i släkt med den föregående ledaren eller ha haft någon särskild titel innan. Det viktiga är att individen är pålitlig och klarar de uppgifter som faller på ledarrollen. När den föregående ledaren dör eller på annat vis avsätts väljs en ny ledare gemensamt av flocken. På grund av det ansvar som ledaren får så väljs oftast bara fullärda jägare till ledare.

Ledarens uppgift är att fatta beslut och värna om flockens bästa. Denna har det slutgiltiga ordet i svåra beslut, men måste ta rådparets råd och ha flockens bästa i åtanke. Ledaren, som väl kunnig inom flockens ämnen och områden, står för en stor del av undervisningen av såväl noviser som antagna och jägare, och deltar även i vampyrjakten. Det är ledarens uppgift att utbilda sig själv i det den ännu inte kan, och fortsätta sin träning för att bibehålla och förfina tidigare kunskaper. Det är också ledaren som beslutar om och accepterar nya medlemmar in i flocken, och som tar ansvaret för om nya medlemmar skulle orsaka en risk eller ett problem.

Råd
Två individer väljs gemensamt av flocken för att stödja ledaren och att se till att ledarens beslut fortsatt förblir i flockens bästa intresse. Dessa individer får då en råds-titel. Deras ålder och kön spelar ingen roll, så länge som de är pålitliga medlemmar som klarar de uppgifter som tillfaller dem. Rådet har i stor mån samma uppgifter som ledaren, men har inte det slutgiltiga ordet i beslut och hålls inte ansvariga på samma vis som ledaren när problem uppstår. På grund av det ansvar som rådet får så faller titeln oftast till två fullärda jägare.

Lekare
Titeln lekare är en sekundär titel som kan tilldelas vilken individ som helst i flocken, utom ledaren eller rådet. Den som väljs till lekare är glad och positiv, och hjälper till att lätta upp stämningen i flocken genom att bjuda till skratt och lek. Lekaren är även den som de flesta kan ta ut sina frustrationer över om så behövs, då den inte tar illa vid sig och förblir positiv. Detta motverkar mycket bråk och onödig spänning inom flocken och lekaren är en högt uppskattad medlem i familjen.

Kartograf
En kartograf är en medlem som fått i uppgift att utforska och teckna ner landskap i form av kartor, som flocken sedan kan använda sig av. Kartografen reser ofta anonymt och ensam under längre perioder, men behåller kontakt med flocken genom olika utposter.

Kultur

Jägarna är en flock med väldigt gamla anor, och med dessa följer en hel del riter och seder som flockens medlemmar tar del i. Dessa seder varierar i storlek, från att en medlem stilla accepteras som antagen till fullskaliga firanden, och hedrande avskedsriter när flockmedlemmar gått bort.

Höjningsriter

Novishöjning: från Valp till Novis
När en eller flera valpar anses stora nog för att påbörja sin träning så samlas hela flocken, och valparna testas officiellt fysiskt av en erfarnare medlem. Testet är väldigt enkelt, och ofta i formen av en lekfullare strid, eftersom att valparna inte har deltagit i någon form av fysisk träning ännu och därför inte förväntas ha någon erfarenhet. När valparna har testats så välkomnas de officiellt som Noviser. Det är inte ovanligt för redan existerande noviser, och ibland även de ur högre rang, att fira novishöjningen med lekar och mat. För många valpar ses novisrangen som en bekräftelse på att de inte längre bara är valpar, utan en del av flocken.

Antagning: från Novis till Antagen
Den novis som anses närma sig rangen antagen prövas av flockens jägare genom att pressas extra hårt under en längre tid. Detta kan ta allt från en till ett par veckor, och under den här tiden testat novisen för att se hur väl den kommer ihåg och klarar den grundläggande träningen som krävs för att antagas, och hur väl den klarar detta under hårdare press. När de högre rankade medlemmarna anser att novisen har klarat provet får denna relativt informellt veta att den "har antagits". I samband med detta ges den nyantagna även ett andranamn, vilket ofta är namnet från en bortgången flockmedlem för att ära denna efter döden. Den nyantagna får sedan vila från resten av nattens träning, innan den tillsammans med ledaren och/eller en annan jägare samlas igen vid gryningen för att diskutera dess nästa steg i träningen. Vid samlingen brännmärks även den nyantagna med två diskreta solsymboler; en bakom örat och en i armhålan. Märkena är små, och symboliserar såväl dedikation till familjen och deras mål. Märkena är också ett sätt för flocken att identifiera varandra och upptäcka fiender som på olika vis kan tänkas försöka personifiera en medlem.

Höjning av Jägare: från Antagen till fullfjädrad Vampyrjägare
När en eller flera Antagna ska höjas till Jägare så samlas hela flocken vid skymningen runt ett ännu otänt bål. Under gemensam sång och hyllning till gudarna och de som gått bort färgar alla närvarande utom de antagna som ska höjas sina ansikten med starkt färgglada pigment. Varje medlem i flocken trycker sedan sitt ansikte mot de som ska höjas, så att hela deras fäll mer eller mindre fläckas av färg. Färgerna representerar livet, och sägs bringa tur till de färgade. När de antagna har färgats så tänds bålet, och de redan befintliga jägarna klär sina ansikten i högtidsmasker. De färgade antagna besvarar sedan ledarens högtidliga frågor med gemensamma, inlärda svar.

 • [Namn]. Du har vandrat en lång och svår väg. Vad har du funnit på din färd?
 • Jag har funnit erfarenhet och kunskap.
 • Och hur kommer du till oss nu?
 • Jag kommer klädd i ljus.
 • Vad är ditt ljus?
 • Mitt ljus är gryningen efter natten. Det är glöden som ska kämpa.
 • För vad kämpar du?
 • Jag kämpar för familjen, för gudarna och för framtiden.
 • För vilka kämpar du?
 • För de oskyldiga och för de okunniga.
 • Du har testats, och du har visat ditt ljus. Din resa har varit lång. Vart är du på väg?
 • Jag är på väg hem.
 • Så gå! Fullfölj din resa som Antagen, och återvänd till oss som Jägare.

De antagna beger sig därefter ut i den annalkande natten. De beger sig till templet, där de tar sig till den högsta punkten i templets mitt. Bevingade medlemmar får inte lov att använda sina vingar för att nå toppen, utan alla måste gå gemensamt. I templet hämtar de antagna varsin mask som de tidigare jägarna har gjort åt dem, och som de antagna själva inte har fått se förrän nu. Iklädda sina nya högtidsmasker återvänder de till resten av flocken som väntar vid elden. De återvänder till ljuset i natten som jägare, och välkomnas där av de andra jägarna.

Högtider och Seder

Födelsefirande
Ett firande när nytt liv fötts in i världen. Firandet är lugnt, och involverar att flockens medlemmar gemensamt pyntar och målar platsen runtom valplyan med starka färger som en symbol för liv. Detta sker dock endast om valparna fötts inom flockens revir, där det anses säkert att markera ut lyan så tydligt. Flocken äter om möjligt gott tillsammans, där den nyblivna modern alltid äter först. Maten förs därför oftast till henne, då det inte är säkert att hon kan eller vill lämna valparna.

Avskedsrit vid dödsfall
När en flockmedlem har gått bort bränns kroppen till aska. Den brinnande kroppen tros lysa vägen för Chaibos, så att själen snabbare får falla i fridens famn. En bränd kropp förhindrar även att djur eller andra vargar på något vis skändar kroppen, och låter den förenas med Morikos jord. När kroppen har bränts klär sedan alla närvarande sina ansikten i den bortgångnas aska för att visa sin sorg, och låter askan sitta kvar tills den försvunnit av sig själv. Om en grupp Jägare varit ute och kommer hem igen med ask-klädda ansikten så kan alla se att de sörjer.

Midvinterbål
Under årets mörkaste timmar firas Midvinterbålet, eller Midvinternatten. När solen gått ner efter årets kortaste dag tänds ett stort bål som flocken samlas runt. Elden symboliserar värmen och livet som den kommande solen bringar. Alla Jägare bär under högtiden sina högtidsmasker som en symbol för att mota bort onda makter, och hela flocken deltar i sång och dans som hyllar gudarna, det kommande ljuset och alla de som har gått bort och tros vänta i livet efter detta. Under midvinterbålet är det vanligt att yngre flockmedlemmar, och ibland även äldre, hoppar över bålet i ett test av sin tro och sitt mod. Två medlemmar som hoppar över elden samtidigt sägs stärka sina band och sin tilltro till varandra. Det äts gärna gott i samband med firandet om möjlighet finns.

Vårrening
När de första bladen spricker fram på träden, de första vårblommorna slagit ut och vårfåglarna börjat sjunga så infaller Vårreningen. Den första dagen med solsken efter att vårtecknen visat sig firar flocken livets återvändande till världen, och att de har klarat sig genom årets mörkaste tid. Flocken tar sig gemensamt till ett större vattendrag för att bada. Vattnet sägs rena kropp och sinne från vinterns mörker. Det är inte ovanligt att medlemmar medvetet smutsar ner sig själva extra mycket innan riten. Alla medlemmar, med undantag för väldigt små valpar och deras moder, äter sedan ingenting under ett eller två dygn beroende på när senaste byte fälldes. Detta för att alla vid nästa måltid vara helt renade från vintern och välkomna våren som en ny start. Första måltiden efter den korta fastan är ofta stor och festlig.

Soldag
Soldagen firas under årets längsta dag, och är en hyllning till solen och gudarna. Dagen ses som början på slutet av sommaren. Under dagen binder medlemmarna efter egen förmåga och med hjälp av varandra kransar av grenar, blad och blommor. Dessa bärs ofta över huvudet eller runt halsen under dagens gång medan ett bål byggs i närheten av en flod eller annat större vattendrag. När kvällen närmar sig tänds bålet. Medlemmarna använder sedan bålets eld för att sätta eld på sina egna kransar, vilka sedan sjösätts i vattendraget. Elden och de brinnande kransarna är en hyllning till ljuset och alla levande själar. Det är inte ovanligt att man önskar något när man sjösätter sin krans.

Höstvaka
Under den första fullmånen när alla träden har bytt till höstens färger infaller Höstvakan. Högtiden varar i tre dygn, och ses till viss del som en förberedelse inför den kommande vintern. En eld hålls tänd under dessa tre dygn, och tillåts inte brinna ut förrän sista dagen.

Under höstvakans första dag samlar alla medlemmar torrt gräs som binds i grova kärvar. Dessa bärs ofta runt under dagen tillsammans med olika eventuella djurfällar och annat mjukt och torrt material innan kvällen faller. Till kvällen bäddas lyor, grottor och bon som flocken tänker använda under vintern med materialen. Det gräs eller material som blir över läggs ut runtom elden där flocken senare samlas. Om flocken har planerat vandra under vintern, och därför inte har några lyor som kommer användas, så bäddas istället allt gräs eller material runt elden.

Under natten och vakans andra dag vilar flocken gemensamt runt elden. Flockens Noviser och/eller yngre medlemmar berättar och spelar upp sånger och levande berättelser som de lärt sig. Dessa uppvisningar handlar ofta om flockens historia, om gamla strider, men även om mer humoristiska teman.

Under vakans tredje dag talar flockens ledare, eller en annan äldre medlem, om det gångna året. Bortgångna flockmedlemmar hyllas, och unga medlemmars framsteg beröms. Det är inte ovanligt att delar av dagen spenderas med enklare lekar och tävlingar. När vakans sista kväll och natt faller så samlas flocken på nytt runt elden, där flockens Jägare och/eller äldre medlemmar deltar i en högtidlig uppvisning. Dans till rytmisk sång och musik/trummande sker i hyllning till gudarna, och i bön om att vinterns mörker ska vara skonsamt. Uppvisningen involverar ofta eldkonster och elddans, eller andra krafters skådespel.

Trivia

 • Jägarna tar kulturellt väldigt mycket inspiration från flera slaviska kulturer, blandat med delar av nordisk kultur.
 • Jägarna har blivit en mycket större och aktivare flock än vad Kreft förväntade sig när flocken först grundades.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.