FANDOM


Område: Kaiwood
Geografi
Namn Kaiwood
Storlek 50 mil från öst till väst. Ca 25 mil från norr till söder.
Angränsande Områden Snöslätten,

Lövskogen,
Eldskogen,
Numoorislätten,
Ken-Yak,
Eriinari

Klimat Kyligare klimat. Varierar med årstiden.
Djurliv De flesta vanliga skogsdjur, så som älg, rådjur, hjort, vildsvin, harar och gnagare. En stor mängd fåglar lever i skogen.
Flockar Flocken The BloodBlooms har sitt revir i Kaiwoods nordöstra delar.


Utformning

Kaiwood är en av Numooris absolut äldsta skogar, och det ryktas om att man kan höra andarna vandra bland träden. Det är en stor och åldrad blandskog, med såväl mycket blad- som barrträd. I skogens nordligare områden, där den gränsar mot Snöslätten, består den övervägande av gran och furu, medan de sydligare områdena och de delar av skogen som gränsar till Lövskogen har mer blandad flora. Trädens stammar är tjocka och åldrade med vida kronor som på många ställen aldrig släpper igenom solljuset, vilket lämnar marken under träden övervägande öppen och lättframkomlig. I skuggan av träden är marken kal och främst klädd i mossa. På sina ställen tränger ljuset genom trädkronorna, och står då inte sällan som ljuspelare mot marken där gräs och mindre växter frodas i ljuset. Skogen är övervägande kylig, med kalla, snöklädda vintrar. Klimatet är något kallare i skogens nordligare delar och mildare i de sydligare delarna, även om skogen aldrig blir varm.

Klimat

Varierar med årstiden. Oftast kyligt, med kalla och snöiga vintrar, och något mildare somrar.

Fauna

De flesta vanliga skogsdjur, så som älg, rådjur, hjort, vildsvin, harar och gnagare. En stor mängd fåglar lever i skogen.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Flocken The BloodBlooms har sitt revir i Kaiwoods nordöstra delar.


Legender och myter

Det sägs att Moriko vaktar och bevarar den gamla skogen, och många vargar söker sig hit för att be till henne eller lyssna till skogens andar.