Kaiwood
Geografi
Namn Kaiwood
Även känt som Morikos skog, Andarnas skog
Beläget Centrala till Nordöstra Numoori
Klimat Varierar med årstiden. Oftast kyligt, med kalla och snöiga vintrar, och något mildare somrar.
Djurliv Älg, rådjur, hjort, vildsvin. Harar, kaniner, möss, ekorrar, sorkar. Mycket grodor, paddor och en del mindre ödlor. Mycket skogsfåglar. Lodjur, vesslor och iller. Skvader och jackalopes.
Kända platser Morikos höjd
Flockar Lykoris


Kaiwood är en del av Numooris stora skogsbälte, och är en av landets största skogar. Det är en gammal skog, bestående till stor del av bokträd, och en del gran och furu i de nordliga delarna. Det är en lättframkomlig skog, med relativt sparsam vegetation under de täta trädkronorna. Runt skogens floder, sjöar och i öppna gläntor frodas snår av hallon, björnbär och tjocka täcken av blåbärsris. Kaiwood är känt som andarnas skog, och det sägs att det går att se andar vandra mellan träden. Skogen ses också som hem till gudinnan Moriko.

Utseende

Kaiwood är en gammal blandskog, med såväl mycket nordliga blad- som barrträd. I de nordliga delarna av skogen, angränsande till Snöslätten, består skogen övervägande av gran och furu, men i skogens mittersta och södra delar härskar de gamla bokträden, med sina vida krokiga grenar och kronor. De stora kronorna är täta och släpper inte igenom mycket ljus. Det gör att Kaiwoods skogsgolv är märkbart öppet, övervägande klätt i mossor och ett tjockt täcke av fjolårets löv. I skogens många gläntor och öppningar runt bäckar, sjöar eller där gamla träd fallit, kläs marken av hallonsnår, björnbär, blåbär och stora ormbunkar.

Klimat

Kaiwood har fyra tydliga årstider, och klimatet varierar därefter. Vintrarna är kalla och snöklädda. Om våren blommar skogen ut i en vacker skrud av vitsippor och tussilago. Somrarna är ljumma till varma och grönskande, och till hösten färgas skogen i varma färger innan träden fäller sina blad inför vintern.

Djurliv

Många nordliga klövdjur som älg, rådjur, hjort och vildsvin. Harar, kaniner, möss, ekorrar och sorkar. Mycket grodor, paddor och en del mindre ödlor. Mycket skogsfåglar som koltrast, gök, skogsduvor, talgoxar, blåmesar, lövsångare och hackspettar. Glador, ormvråk, ugglor och en del kråkfåglar. Lodjur, vesslor och iller. Skvader och jackalopes.

Historia

Kaiwood har i generationer varit hem till den länge ökända flocken The BloodBlooms, och många strider har utspelat sig på dess mark. När zombieviruset drabbade Numoori (2016) så bildades sakta en stor hord av insjuknade djur och vargar som intog skogen från väst. TBB mötte upp horden och stred mot zombierna (2017), och när hoppet verkade ute så uppenbarade sig gudinnan Moriko. Hon vände upp och ner på en stor del av skogen, och slukade såväl zombier som levande djur, vargar och träd som kom i hennes väg. Idag finns en stor höjd, som nästan kan liknas vid ett litet berg av jord och rötter omgivet av djupa sänkor, kvar som vittne till när Moriko skyddade sin skog. Flocken i skogen har därefter bytt namn (2019), och dagens Lykoris bygger långsamt upp utposter runtom i skogen, och behandlar höjden som en helig plats.

Kända platser

  • Morikos höjd
    I Kaiwoods mitt öppnar sig skogen plötsligt runt en mäktig höjd, som i det närmaste kan liknas vid ett litet berg. Det sägs att det var Moriko som vände jorden upp och ner för att skydda sin skog från zombiesmittan. Kanske var det som svar på Lykoris starka tro och deras böner. Höjden är ojämn och tydligt segmenterad; runtom höjden finns stora, breda skåror i marken där jordplattorna har lyft sig och vänt sig inåt över sig själva, i likhet med hur en blomma sluter sig. Höjden är klädd i spretiga och slingrande rötter efter de träd som vändes upp och ner tillsammans med jorden. Gräs klär numera den annars öppna marken runtom, och upp ur gräset blommar oräkneliga röda tempelliljor.

Flockar

Flocken Lykoris har sitt revir i Kaiwood. Flocken var tidigare känd som The BloodBlooms.

Berättelser och myter

Det sägs att Moriko vaktar och bevarar den gamla skogen, och många vargar söker sig hit för att be till henne eller lyssna till skogens andar. Många vargar tror att skogen har en närhet till efterlivet, och det sägs att man kan se och höra andarna vandra bland träden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.