FANDOM


Karg
Karg rasbild
Basfakta
Namn Karg
Storlek Liten - Medel
Vanliga krafter Varierande
Färger Varierande, ofta kattdjurs-mönstrade
Övriga karaktäristiska drag Kattdrag, så som lång svans, infällbara klor, större ögon och kattlika rörelsemönster.
Styrkor Ofta smidiga, flexibel rygg och starka ben som tillåter trädklättring och vassa klor.
Svagheter Ofta lätta, skörare kroppar. Missförstånd sker mellan vargar och kargar p.g.a skillnader i kroppsspråk.
Historia
Härstamning Gråvargar och kattdjur
Sub-raser Aderon, Fakarg, Drakarg/Drakvarg, Wapu
Uppkomst Gråvargar kom för många tusen år sedan att korsas med kattdjur.
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell ras
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Kargen ser oftast till största del ut som en vanlig varg, men med drag av katt så som en längre, tunnare svans, rundare öron, längre och flexiblare kropp eller breda tassar med infällbara klor. Kargars huvudform påminner oftast om en vanlig vargs. En del kargar har större ögon vars pupiller smalnar av i starkt ljus precis som hos mindre kattdjur. Deras kroppsspråk kan också påminna om kattens.

Kargars kattlika drag varierar kraftigt från individ till individ. Det är vanligare med fler kattlika drag hos kargar ur renrasiga släkten. De kattlika generna är recessiva, vilket gör att korsningar med karg har mindre kattlika drag, och ättlingar till karg-korsningar har än mindre anlag för att bli kattlika.

OBS! En karg är fortfarande en varg, och ser därför fortfarande till största del ut som en varg. För att få spela en karg som till större del eller helt liknar en katt eller har ett kattdjurs huvud krävs tillstånd.


Mentalitet

Kargars mentalitet varierar kraftigt från individ till individ.


Magier

Kargar kan få nästan vilka krafter som helst. Deras kraft-gener är dock svaga, så om en karg exempelvis korsas med en inferovarg (eldvarg) så är chansen att deras avkomma får eld som kraft ungefär 80%. Om två kargar får avkommor så är chansen för slumpmässiga krafter större.


Övriga färdigheter

Tack vare sina flexiblare kroppar är kargar ofta väldigt skickliga klättrare, men det varierar mycket från individ till individ beroende på hur stora kattlika drag kargen i fråga har, och dess storlek och tyngd. Många kargar har en förmåga att nästan alltid landa på tassarna när de faller.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

För många århundraden sedan, under den Tidiga Åldern, korsades vargar med kattdjur. Avkommorna till dessa kom under generationer att utvecklas till det som idag är en av Numooris äldsta raser.


Den Mörka Åldern

Kargen utvecklades och etablerades som en av landets vanligare raser.


Kraftåldern

Många krafter och förmågor blommade fram inom rasen under Kraftåldern.


Modern Tid

Kargen är fortfarande en av Numooris vanligaste raser. Dagens kargar är inte direkta korsningar mellan varg och katt, och en karg har därför inte delvis kattblod, då det blodet sedan många generationer tillbaka har blivit renrasigt kargblod.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Kargar ur renrasiga släkter har större chans att få mer kattlika drag. En korsning har genast färre kattlika gener.

Kargar har svaga kraft-gener. Om en karg korsas med exempelvis en isvarg så är chansen stor att alla avkommor har ärvt isvargens krafter.