FANDOM


Område: Ken-Yak
Ken-Yak
Geografi
Namn Ken-Yak
Storlek 25 mil som bredast från öst till väst. 27 mil från norr till söder.
Angränsande Områden Eriinari,

Kaiwood,
Numoorislätten,
Azhekaslätten,
Silverpile

Klimat Varma dagar och kalla nätter om sommaren. Snö och kallt med en del stormar om vintern.
Djurliv Övervägande gnagare och reptiler. En del fåglar och fladdermöss.
Flockar Flocken Qu har en del av sitt revir i sydöstra Ken-Yak.


Utformning

Ken-Yak utgör en tydlig gräns mellan de två skogarna Kaiwood och Silverpile. Området består av stora stenmarker, med allt från klippblock till smågrus. En del grottor går att finna bland klipporna. På sina ställen kläs stenarna av mossa, och gräs bryter envist upp i tuvor här och var. Ken-Yaks gräns mot Numoorislätten i syd är grönare och frodigare, även om området helt saknar skyddande träd. De norra delarna är kargare med kyliga vindar och en del regn, och här snöar det om vintrarna. Då området har en tendens att se väldigt likadant ut så är det lätt att villa bort sig bland kullar och sten.

Klimat

Varma dagar och kalla nätter om sommaren. Snö och kallt med en del stormar om vintern.

Fauna

Övervägande gnagare och reptiler. En del fåglar och fladdermöss.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Flocken Qu har en del av sitt revir i sydöstra Ken-Yak.


Legender och myter

---