FANDOM


Kitsunes är rävlika karaktärer med fler svansar än vad som är normalt. Den mytiska Kitsunen är grunden för flera historier och sagor, och anses vara nedsända hjältar av gudarna åt rävarna som beskyddare. Rävarna ser kitsunes som heliga. Kitsunes finns i fyra släkten kopplade till de fyra elementen.

Mer info om Kitsunes kommer.

Kitsune
Sei-kombobild
Basfakta
Namn Kitsune
Storlek Väldigt liten till medelstor (aldrig över medelstor)
Vanliga krafter Kopplar till släktet och föräldrar
Färger Ärver från föräldrar
Övriga karaktäristiska drag Fler svansar, rävlika
Styrkor -
Svagheter -
Historia
Härstamning -
Sub-raser -
Ursprung -
Uppkomst -
IRL
Skapare Mikkis
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Kitsunes fås genom att födas på sidan

Särpräglade drag

Fysik

En kitsune får rävlika drag och är mindre till storleken (även om föräldrarna är av större storlek) och föds med fler svansar än vad som anses normalt, men aldrig mer än 9 svansar.

Mentalitet

Det finns ingen särskild mentalitet för kitsunes, då det handlar om bakgrund och uppfostran och bakomliggande raser och gener. En kitsune kan alltså vara av både god som ond karaktär, eller allt där emellan.

Magier

De 4 olika släkten inom Kitsunes har lite olika tendenser till vissa specifika krafter. Mer om detta kommer.

Övriga färdigheter

Inga kända, mer än att de kroppsligt liknar rävars fysiska egenskaper.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

text

Den Mörka Åldern

text

Kraftåldern

text

Modern Tid

meeer text

Övrigt

Om att spela en Kitsune

Hur det föds en kitsune

Kitsunes kan bara födas var fjärde generation av en Gen 3 Kitsune. Föräldrarna till kullen bestämmer hur många i kullen som får bli Kitsunes, men det får dock inte vara ett egoistiskt beslut, som exempelvis att av 5 valpar, så får 2/5 bli kitsunes och båda spelas av föräldrarna. De i kullen som inte får bli kitsunes, kommer dock fortfarande bära med sig kitsune blodet och kan sen i nästa kull föda kitsunes. Det viktiga är att det måste gå minst 4 generationer innan en kitsune föds, och när det föds en kitsune börjar det om från 1 igen i den linjen. Det kan alltså komma att krävas lite målmedvetenhet från rollspelare för att få fram kitsunes.

Om Gen 1, Gen 2 och Gen 3 Kitsunes

Generationerna där emellan bär med sig att de är Gen 1, Gen 2 och Gen 3 karaktärer, men de påverkar dem inte alls. Gen 1, Gen 2 och Gen 3 kitsunes påverkas bara av deras genetiska grundmaterial. Avkommor till en kitsune med rävlikt utseende och fler svansar ärver alltså inte något av en kitsunes utseende, utan de ser utseende från deras andra släktingar. Även om båda föräldrarna skulle råka vara kitsunes så ärver man fortfarande utseende från andra närstående släktingar.

Ärftlighet och genetiska tendenser

text