På den här sidan kan du läsa kortfattat om alla krafter i Numoori. Här hittar du även länkar vidare till utförligare beskrivningar av de olika kategorierna av krafter. Tänk på att Numoori är en forumrollspelssida där du skriver berättelser tillsammans med andra spelare. Reglerna och informationen här finns till för att göra rollspelandet i Numoori så rättvist som möjligt för alla spelare. Tyvärr innebär det att en del krafter som du kan hitta i böcker, film, spel eller annan media inte alltid kan fungera exakt likadant i Numooris värld. Läs därför reglerna om krafter, och informationen om den eller de krafter du vill använda, innan du använder dem.

Läs Numooris kraftregler och informationen om den kraft du tänkt använda innan du börjar använda den i rollspel.

OBS! Om du vill ha en kraft som inte står uppskriven på kraftsidan: 
Ta kontakt med Crew och att ta reda på om kraften är godkänd att
använda innan du börjar rollspela med den.

Elementkrafter

Läs mer på sidan om elementkrafter ►
De absolut vanligaste krafterna i Numoori är de stora elementkrafterna. Där finns fyra stora element: Eld, Vind, Vatten och Växter. De stora elementen tros komma direkt från gudarna, och har funnits i Numoori så länge som vargar kan minnas. Utöver de fyra stora elementen så finns där ett flertal mindre element. De mindre elementen ses ofta som besläktade med de större elementen, men räknas som egna separata krafter. Sidan innehåller information om krafterna:

Större element:

 • Eld
 • Vatten
 • Vind
 • Växter

Mindre element:

 • Kyla
 • Metall
 • Rök
 • Sand
 • Specifika ädelstenar
 • Sten
 • Värme

Blodsätter

Läs mer på sidan om blodsätter ►
En del krafter är så kallade Blodsätter. De kallas så eftersom att dessa krafter kommer från, och i vissa fall enbart förekommer inom särskilda raser. Exempelvis så kommer kraften is ursprungligen från isvargarna, men är idag en vida spridd kraft som upptäcks även utanför rasen. Kraften lava däremot kommer från inferos, och dyker idag bara upp hos renrasiga inferovargar. Sidan innehåller information om krafterna:

 • Dimma
 • Gift
 • Glas
 • Is
 • Lava
 • Månkrafter
 • Skuggor
 • Älvsand

Mentala krafter

Läs mer på sidan om mentala krafter ►
Mentala krafter är en väldigt bred grupp av krafter, som alla grundar sig i att krafterna påverkar vargars mentala sinnen. Detta inkluderar krafter som kan läsa tankar, påverka känslor, eller orsakar inbillningar som t.ex. inbillad smärta. Eftersom att krafterna direkt påverkar en annan karaktärs mentala sinne så behöver du som rollspelare vara noga med att prata med din medspelare, så att ni båda är överens om vad som händer. Du kan inte tvinga en annan spelares karaktär att bli fullständigt förälskad i din karaktär p.g.a. dess charmkraft, om din medspelare inte har gått med på det. Sidan innehåller information om krafterna:

 • Telepati
 • Minnen
 • Drömmar
 • Hallucinationer
 • Empati (Charm, Lögnavläsning)

Fysiska krafter

Läs mer på sidan om fysiska krafter ►
Fysiska krafter är krafter som påverkar din egen karaktärs fysik, antingen genom att exempelvis göra den starkare eller snabbare, eller genom att helt förändra dess utseende. Förhöjda fysiska förmågor och sinnen är alla separata krafter. Sidan innehåller information om krafterna:

 • Snabbhet
 • Styrka
 • Förhöjda sinnen (Hörsel, Lukt, Syn)
 • Raseri
 • Formskiftning

Ljus och Mörker

Läs mer på sidan om ljus och mörkerkrafter ►
Ljus och Mörker är två namn som kan syfta på fyra olika krafter. Därför har vi skrivit upp dessa krafter på samma sida, så att skillnaden mellan krafterna tydligare. Skillnaden mellan Yttre och Inre är, precis som namnen säger, att en "yttre" kraft påverkar någonting utanför vargen själv, medan det "inre" påverkar känslor; den metaforiska insidan av vargen. Yttre ljus och yttre mörker påverkar alltså faktiskt synligt ljus och mörker, medan inre ljus och inre mörker påverkar ljusa och mörka känslor, så som trygghet och välmående, eller ångest och ilska. En varg med en Yttre kraft kan alltså inte påverka den Inre delen, eller tvärt om, eftersom att krafterna styr helt olika saker. Sidan innehåller information om krafterna:

 • Inre Ljus
 • Inre Mörker
 • Yttre Ljus
 • Yttre Mörker

Energikrafter

Läs mer på sidan om energikrafter ►
Energikrafter är krafter som, likt namnet indikerar, alstrar och utnyttjar olika former av energi. Energi kan vara många olika saker, från att känna andra levande varelsers livsenergier, till att kunna dra energi från olika källor för att tillfälligt orka mer. Tänk på att en varg inte kan dra energi från alla källor, utan har en specifik källa som den får sin kraft från. Sidan innehåller information om krafterna:

 • Energi
 • Elektricitet
 • Solkraft
 • Kraftfält

Krafter med särskilda villkor

Läs mer på sidan om krafter med särskilda villkor ►
En del krafter i Numoori har lite specifika regler. Exempelvis så är kraften teleportering ett undantag från regeln om att en varg inte kan upplösas. Då gäller istället regler specifikt för den kraften. I fallet med teleportering så befinner sig vargen t.ex aldrig i upplöst tillstånd, utan materialiseras omedelbart på nästa plats utan något dröjsmål. Andra krafter i den här kategorin, som exempelvis telekinesi, kräver att du som spelare för en kontinuerlig dialog med din medspelare så att ni båda går med på vad som händer med era karaktärer. Sidan innehåller information om krafterna:

 • Kopiering
 • Osynlighet
 • Siande (Framtidsskådning)
 • Telekinesi
 • Teleportering

Övriga krafter

Läs mer på sidan om övriga krafter ►
Krafter som inte passar in under de andra rubrikerna hamnar här. Sidan innehåller information om krafterna:

 • Gravitation
 • Helande
 • Illusion
 • Immunitet
 • Levitation
 • Ljud

Rasattribut med specifika krafter

Det finns ett fåtal rasattribut i landet som har specifika krafter. Det innebär att vargar med ett av dessa attribut alltid har särskilda krafter (eller en avsaknad av krafter) associerade med attributet.

Ande
När en död varg som inte funnit ro blir en ande så förlorar den sina tidigare krafter. Den får då istället nya förmågor, så kallade ”Andekrafter”. Dessa krafter låter anden tillfälligt göra sig synlig för levande, få luften i närheten att upplevas kyligare eller varmare (utan att påverka den egentliga temperaturen), få det att vina i luften även om vinden inte tilltar och liknande spöklika förmågor. Andar kan aldrig fysiskt skada en levande varg, men kan på många vis få dem att uppleva obehag eller trygghet genom sin närhet.

Vampyr
När en varg blir vampyr så förlorar den sina tidigare krafter. Istället för sina tidigare krafter så har vampyrer förhöjda fysiska förmågor, med två starkt förhöjda attribut, som exempelvis snabbhet, styrka, reflexer, syn, luktsinne, hörsel eller liknande, men dessa är inte magiska krafter som kräver kraft för att användas. Läs mer om vampyrvargarna på deras informationssida.

Zombie
En varg som blivit smittad av en zombie behåller sina vanliga krafter under hela smittoperioden, fram tills hjärtat slutar slå och den dödförklaras. När viruset tagit över och den döda går igen finns inga krafter kvar.

Biologiskt gift

Biologiskt gift är ett gift som vargen själv inte styr över. Det är inte en magisk kraft, och är därför något karaktären kan ha utöver sina magiska krafter. Det biologiska giftet är ett försvar som några av landets små raser har utvecklat för att skydda sig mot större rovdjur, och det blir aldrig lika starkt som vad den magiska kraften gift kan bli. De raser som kan få biologiskt gift är:

Hikioki
En av landets minsta raser, och en ras som generellt är kraftlös. Hikiokins biologiska gift kommer i formen av ett giftigt blod som smakar illa och orsakar illamående, vilket skyddar rasen från att bli uppäten av större rovdjur.

Wapu
Också en av landets minsta raser. Wapun har ett giftigt bett som fungerar precis som en getings stick. Bettet används vid jakt av ännu mindre byen än wapun själv, eller som försvar mot större rovdjur. Bettet gör ont och svullnar, men är i övrigt ofarligt om den bitne inte är allergisk mot getingar.

Havsvarg och Drakarg
Små havsvargar och drakarger (ej högre än max 60cm i manke) kan få ett biologiskt gift. Giftet påminner i så fall om det en hikioki eller wapu har, och blir aldrig lika starkt eller effektivt som den magiska kraften gift.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.