FANDOM


Område: Lövskogen
Geografi
Namn Lövskogen
Storlek 25 mil från öst till väst. Ca 20 mil från norr till söder.
Angränsande Områden Nordanskogen,

Snöslätten,
Kaiwood,
Eldskogen,
Öarna

Klimat Ljumma somrar med mycket sol och kalla, snöklädda vintrar.
Djurliv Älgar, hjortar, rådjur, vildsvin, harar och gnagare av alla dess slag. Skogsfåglar i mängder och även en och annan järv och lokatt.
Flockar Isil Anar


Utformning

Lövskogen är som namnet indikerar en stor lövskog med rikliga sjöar, floder och mindre vattendrag. Skogen gränsar till snöslätten i norr, och är omgiven av de båda äldre skogarna Nordan och Kaiwood. Lövskogen var tidigare en av Numooris största skogar, och sträckte sig så långt söderut som till Sienna, Numooris savann, men efter en omfattande skogsbrand försvann stora delar av skogen och idag räknas den som en av de nordliga skogarna. Vintrarna är oftast kyliga till kalla med en del snö.

Som namnet indikerar består skogen till största del av allehanda lövträd. Björk, bok, al, asp, ek, alm, hassel och många fler. Om våren står körsbärsträden i blom, och om sommaren surrar tusentals insekter runtom lindarna. Skogen är ljus och inbjudande. Marken kläs vanligen av gräs, buskar och blommor i många kulörer.

Klimat

Ljumma somrar med mycket sol och kalla, snöklädda vintrar.

Fauna

Älgar, hjortar, rådjur, vildsvin, harar och gnagare av alla dess slag. Skogsfåglar i mängder och även en och annan järv och lokatt.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

I Lövskogen finns Yanamore, fristaden.

Historia

Skapelse och utformning

Lövskogen var tills för ett par år sedan (ooc: Hösten 2013) en av landets största skogar, innan en stor skogsbrand brände ner större delen av området. Skogen räknas sedan dess som en av de nordliga skogarna, och det brända området kom istället att bilda den nya Eldskogen.


Flockliv

Lövskogen är hem åt Isil Anar.


Legender och myter

---