Lavaöknen
Brocken Inaglory / CC BY-SA
Brocken Inaglory / CC BY-SA
Geografi
Namn Lavaöknen
Även känt som Svarta öknen
Beläget Södra Numoori
Klimat Varmt och torrt. Giftiga gaser i luften närmare vulkanen.
Djurliv Sparsamt närmare vulkanen, men med gott om djur närmare den angränsande djungeln.
Kända platser Vulkanen
Flockar Pheros


Lavaöknen är ett stort, öppet landskap klätt i böljande svarta kullar och skarpa klippor av stelnad lava. Det är ett varmt och torrt landskap, vars bördiga marker i perioder kläs i grönska innan nästa vulkanutbrott bränner ner det på nytt.

Utseende

Lavaöknens landskap är kargt och öde. I öst gränsar området till öknen, i väst till Kawazatriskogen. Efter områdets senaste vulkanutbrott bildades stora askmoln som nu nästan helt har försvunnit. Det finns fortfarande en del giftiga gaser kvar i luften närmast runtom vulkanen, och vargar som vistas i luften för länge kan få svårigheter att andas och tänka klart. Lavan som har stelnat närmast runtom vulkanen är fortfarande så varm att den kan smälta en oförsiktig vargs tassar.

Längre bort från vulkanen är gifterna inte längre lika närvarande. Doften av bränd sten fyller luften, och värmen från den lava som rinner långt ner under marken gör att det aldrig blir kallt i området. På sina ställen har den trögflytande lavan stelnat och bildat släta kullar, medan den på andra bildar fält av sylvassa taggar och kanter.

Ju längre från vulkanen man kommer, desto renare blir luften. Närmare Kawazatriskogens bördiga marker breder ett fält av mossa och mindre plantor ut sig över den kallnade, sedan länge stelnade lavan. Här är markerna bördiga och klädda i låg, grönskande växtlighet.

Klimat

Varmt och torrt, med en del surt regn och giftiga gaser i luften runt vulkanen.

Djurliv

Många djur från den närliggande djungeln söker sig ut över lavaöknen. En del fåglar häckar i området, främst kring kusterna.

Historia

Lavaöknen är ett gammalt område vars historia till stor del kommer i formen av en egen livscykel. Efter ett vulkanutbrott omvandlas landskapet till flöden av smält sten och brinnande lava, som stelnar och med åren svalnar av igen. Den stelnade lavan är bördig, och låter gräs, mossor och annan växtlighet att ta över, vilket gör att området periodvis blir grönt och levande. Grönskan bränns sedan bort under nya lavaflöden, när vulkanen vaknar på nytt.

Flocken The Dark Nation hade länge sitt revir i lavaöknen, innan de efter ett stort bortfall av medlemmar splittrades. Det dröjde inte länge efter att The Dark Nation lämnat landskapet innan inferoflocken Pheros återtog vad de ansåg var deras marker.

Kända platser

  • Vulkanen
    Beskrivning kommer.

Flockar

Flocken Pheros (npc) strövar över Lavaöknen, utan ett fast revir.

Berättelser och myter

Det sägs att vulkanen är eldguden Aurinkos hem. Många av hans följare söker sig dit någon gång i livet, och vulkanen ses på sätt och vis som ett tempel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.