FANDOM


Lawar
Lawar
Basfakta
Namn Lawar
Storlek Liten till Medelstor
Vanliga krafter Eld, sten, raseri
Färger Enkel, mörk grund med färgstark man, enkla mönster och klor i samma nyans.
Övriga karaktäristiska drag Klor och mönster glöder vid kraftanvändning.
Styrkor Tåliga, envisa, god balans
Svagheter Kort stubin, envisa, dåligt rykte
Historia
Härstamning Svartvarg
Ursprung Samudr / Zaote
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Sammanfattning

Lawaren är en kraftigt byggd ras anpassad för ett liv i branta klippor. De är ofta mörka till färgen, med en bjärt färgad, högrest man och enkla mönster i samma färg. Lawarens mönster och klor glöder när den använder sin kraft. Efter att ha förlorat sitt ursprungshem så har många lawarer gemensamt grundat samlingsplatsen Samudr, döpt efter det tidigare hemmet, där de hjälps åt för att bevara vad som finns kvar av deras kultur. Lawaren har ett dåligt rykte som ondsinta vargar, men ryktena är ofta baserade på missuppfattningar av lawarens egen kultur.

Fysik

Lawaren är en kraftigt byggd ras, med starka ben och god balans. De är byggda för ett liv i kustliggande berg, där de anpassats för att klättra upp och ner för branta klippor. Deras päls är tjock och tät, och går gärna i enkla, mörka färger.

Lawaren känns lätt igen på den styva mankam som reser sig över hjässan, nacken och ner mellan skuldrorna. Manen är färgstark, och en stor, färgglad man ses gärna som attraktivt inom rasen. Lawarens klor, man, och enstaka enklare mönster i formen av ränder eller linjer är nästan alltid samma färg. Denna färg återspeglar ofta den kraft som lawaren äger, där en lawar med exempelvis eldens kraft har en röd, gul eller orange man. Lawarens klor och färgglada tecken glöder ofta när den använder sin kraft.

Mentalitet

Lawaren är en ras känd för sitt hetsiga humör. De har överlag en kort stubin, och lätt till ilska. Trots det så är lawaren en våldsamt lojal ras, som kan bli väldigt beskyddande över sina familjer och de som de håller nära.

Krafter

Lawarer får lätt element-krafter så som eld och jord. Det är också vanligt med sten och raserikrafter.

Kultur

Lawaren är en ras med en lång kulturell historia, där mycket av deras kultur baserades på den hemvist de hade i det tidigare Samudr. Efter att deras hem försvunnit i den stora jordbävningen, och ersatts av Zaotes saltklädda vidder, så samlades många lawarer för att tillsammans skapa den nya knutpunkten Samudr och bevara det som fanns kvar av deras hem och kultur.

Lawarerna var tidigare en klipplevande ras, som bosatt sig i de branta kustbergen. Där gjorde de sina hem i grottor, som skyddades från havsvindarna med uppspända djurhudar (ofta skinn från säldjur) över ingångarna. Dagens lawarer som bildat det nya Samudr för traditionen med djurhudar vidare genom att spänna upp dem i formen av vindskydd som skyddar dem mot saltöknens hårda blåst. I vindskydden återfinns ofta tjockare djurfällar från get, får, eller andra djur med varma pälsar som används som bäddar. Runtom lawarers boningar är ljudet av vindspel en konstant närvaro, och det hänger vindspel av benbitar och krabbskal i nästan varje skydd.

Lawarer var tidigare vana fiskare och jägare i de havsnära klipporna. Idag när sig lawarerna främst på krabbdjur, saltål och de fåglar som återfinns i Zaote. Den rika tillgången till salt har gjort att lawarer gärna saltar och lagrar större byten för framtiden. Den bristfälliga tillgången på sötvatten i landskapet har också gjort att vatten blivit en högt värderad kraft att äga inom rasen.

Familjen är en stor och viktig del i lawarernas liv, och när en lawar dör så ärar familjemedlemmar den bortgångna genom att rensa kroppen så endast skelettet kvarstår. Detta kan ske på olika vis, antingen genom att kroppen lämnas öppet för asätare att ta hand om, eller genom att familjen själva rensar den. Skelettdelar, vanligast skallen och ibland fler delar, bevaras sedan av familjen. Detta tros vara vad som gett upphov till ryktena om rasen som ondskefulla kannibaler, då det inte är ovanligt att hitta delar av vargskelett i och runtom lawarers hem.

Lawarer har en uppvaktningstradition, där ungdjur som uppvaktar varandra gärna dansar tillsammans och visar upp sina färgrika manar och mönster. Det är inte ovanligt för lawarer att pynta sig själva i fjädrar och färg i samband med detta. Pompösa manar ses som ett skönhetstecken hos lawarer, oavsett kön.

Övrigt

Sägner

Det går mycket rykten om att lawarer skulle vara kannibaler, vilket gjort att många ser dem som en ondskefull eller farlig ras. Ryktet härstammar från lawarens kultur, där de bevarar benen från sina döda som ett sätt att hedra bortgångna familjemedlemmar.

Det sägs ofta att alla lawarers klor är glödheta, och att det är därför deras klor glöder. En del vargar tror att lawarernas klor blivit naturligt glödheta för att låta dem gräva i solid sten. Berättelserna om att lawarers klor skulle vara glödheta härstammar troligtvis ifrån att eld är en vanlig kraft inom rasen, och att deras klor och färgade tecken glöder när de använder sin kraft. Att gräva i sten kommer troligtvis från att jord och sten också är vanliga krafter inom rasen.

Samudr

Lawaren som ras härstammar från det tidigare området Samudr, som totalförstördes under den kraftiga jordbävning som skakade västkusten tidigt 2019. Efter att deras tidigare hem försvunnit så samlades många av de kvarvarande lawarerna och grundade gemensamt den nya samlingsplatsen Samudr, döpt efter deras förlorade hem.