FANDOM


Ljudvarg
Basfakta
Namn Ljudvarg
Storlek Liten
Vanliga krafter Ljudkrafter
Färger Varierande, men vanligen röd- och cremefärger, med varianter av orange, mörkrött, brunt
Övriga karaktäristiska drag mer av ett "näpet" utseende, eleganta med välskurna ansikten, större öron, något längre päls
Styrkor Överlägset hörselsinne
Svagheter Mängden ljud kan bli överväldigande, och är känsliga för väldigt höga ljud
Historia
Härstamning Stäppvargen
Sub-raser -
Ursprung Södra Numoori
Uppkomst -
IRL
Skapare -
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Ljudvarg som enskild ras existerar knappt i dag. Ljudkraften uppkom som mutation i flockar som levde på stäpperna, och deras ljudkrafter kom att bli en blodsätt inom rasen, och ljudvargarna spreds över Numoori. Idag finns det knappt kvar några enskilda flockar med enbart ljudvargar, och det har blivit en väldigt utspädd och otydlig ras, mixade med många andra grupper. Flockar som har övervägande ljudkrafter kan fortfarande kalla sig för ljudvargar, och man vet att alla vargar som bär de unika ljudkrafterna på något sätt härstammar från ljudvargarna.

Särpräglade drag

Fysik

Övervägande små och lätta vargar, mer liknande den fysik som stäppvargarna har, som bygger mer på snabbhet och uthållighet än styrka. Ljudvargarna hade ganska säregna utseenden med vackert skurna ansikten och med karaktäristiskt större öron som matchade deras ljudkrafter, och detta återses oftast hos de vargar som idag anses vara mer renrasiga ljudvargar eller med ljudvargar som ursprung.

Mentalitet

Deras urpsrungliga mentalitet är relativt okänd, då rasen var vida bredd och med stora inbördes variationer, där varje flock hade sin egna kultur och struktur beroende på vart flocken var baserad och varierade med individerna. Speciellt som ljudvargarna har blandats med flertalet andra raser genom åren så kunde det variera oerhört beroende på vart ljudvargsflocken befann sig, och vilka andra närliggande raser de hade mixats med. men det kan antas att ljudvargarna i grunden är en neutral ras, som är lagd åt det agressiva, då ljudkrafter vanligen är en kraft av mer defensiv karaktär, eller som mest användbart vid jakt.

Magier

Ljudkrafterna är de enda raspecifika magierna. Ljudkrafter kan yttra sig i lite varierande former, och kan användas på lite olika sätt. Det kan bli oväntade krafter om ljud kombineras med andra krafter. Grundläggande för ljudvargarnas krafter är att de främst förhöjer hörselsinnet väldigt mycket. En ljudvarg kan utan större problem höra andra vargars hjärtslag och andra kroppsliga annars ohörbara ljud, samt ljud på väldigt långt avstånd. Andra förmågor som en ljudvarg kan få är att de kan lära sig skapa starka ljud, eller påverka ljudvågor, och vissa kan som motsatts skapa tystnad. En ljudvarg kan sällan lära sig alla egenskaper, utan blir bra på något, då varje egenskap kräver mycket tålamod, precision och fokus för att lära sig, och alla har verkligen inte anlag för allt. Däremot så kan en ljudvarg mer ofta lida av att de istället hör för mycket på en gång. Grundläggande träning för en ljudvarg är att lära sig sortera ljud, och fokusera på enstaka ljud. Alla ljud på en gång blir väldigt tröttsamt och sliter på sinnet. Diverse huvudvärk och spändhet är vanligt hos ljudvargar.

Övriga färdigheter

Inga kända

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

text

Den Mörka Åldern

text

Kraftåldern

text

Modern Tid

meeer text

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

text

Trivia

  • Rasen blev ganska sent officiell och baserades på karaktären Laulu, som var den första kända ljudvargen i Numoori
  • En ljudvargs utseende går att likna vid en mexikansk vargs, men med mer röda toner.