Ljusets Krigare
Flockinfo
Ledare Malphas, Vera och Exodus
Moral Strukturerat God
Område Runt Sanctevra i Kawazatriskogen

Ljusets Krigare är en i det närmaste fanatiskt religiös flock som ser sig själva som utvalda av gudarna till att straffa syndare. Flocken har restaurerat de gamla ruinerna i Kawazatriskogen, och har gett templet ett nytt namn: Sanctevra

Mål och Filosofi

Ljusets Krigare står för rättvisan och den starka önskan att se till så att de som gjort ont ska straffas för deras synder och därefter renas i gudarnas namn. Flocken har helt enkelt tagit sig an uppgiften att agera bödlar i detta heliga uppdrag, i tron om att gudarna står bakom dem och deras ageranden.

Medlemmar

Apostel

Herde

Ljusbringare

Ljusväktare

Lärjunge

Avlidna

 • Ephie - Drunknade under reningsriten
 • Shona - Drunknade under reningsriten
 • Deidra (NPC) - Drunknade under reningsriten

Lämnat

 • Namn

Förrädare

 • Namn

Relationer

Allierade

 • Flocknamn
  Text

Fiender

 • Flocknamn
  Text

Övriga av betydelse

 • Flocknamn
  Text

Historia

Text

Noterbara händelser

20XX

 • Text

Regler

Text

Ranger

Ljusets Krigare har få men väldigt omfattande ranger. Det finns många olika uppgifter inom de olika rangerna, och det är upp till dig som spelare att välja vad du vill att din karaktär ska ansvara för. Ditt val av rang efter reningen ska vara slutgiltigt, men det är fritt att växla mellan uppgifterna som man vill! Efter att reningen genomförts står alla ranger bortsett från apostel, som likvärdiga.

Lärjunge
Lärjungar är de nyinvigda medlemmarna som behöver visa sin hängivenhet till flocken och deras sak innan de kan genomgå reningen. Deras ansvar innefattar att närvara vid bönestunder, ta del av Ljusets Krigares lära och praktisera deras tro.

Ljusväktare
Ljusväktare har mestadels hand om det fysiska och tunga jobbet som Ljusets Krigare innefattar. De är menade att vara starka, handlingskraftiga och duktiga med sina magiska förmågor. Det är till största del ljusväktare som väntas vara de som använder våld när situationen kräver det. Uppgifterna som en ljusväktare har varierar stort från att ta hand om och restaurera templet och utposter, skydda flockens medlemmar och agera vakt eller krigare.

Ljusbringare
Ljusbringare är att likna vid präster och prästinnor. De har stort ansvar av gudstjänster, själsligt och kroppsligt helande samt att det är ljusbringare som man vänder sig om man vill bikta sig. Förutom de uppgifterna är det även bara ljusbringare - utöver apostlarna - som kan genomföra en “rening” av synd vid en brännmärkning.

Herde
Herdar är ofta Ljusets Krigare ansikte utåt. De är socialt kompetenta, ofta väldigt pedagogiska och arbetar mestadels mot andra medlemmar. De har många olika uppgifter som; mentorer för lärjungar, utomstående flockrelationer, uppfostran av valpar och även som spioner, informatörer och scouter. De kommer även ha en viktig roll i att befinna sig i andra samhällen på Ljusets Krigares avsedda böneplatser. Där är det dem som har det huvudsakliga ansvaret och det är dem andra medlemmar ska vända sig till.

Apostel
Apostel är titeln på ledarna av Ljusets Krigare. De är de som anses ha närmast kontakt med gudarna. Deras roll är främst agera vägledare till alla medlemmar i flocken, men har även lika stort ansvar i resten av uppgifterna. Att vara en apostel är en den mest högborna titeln i flocken och är menad att respekteras av resterande medlemmar.

Kultur

Text

Trivia

 • Text
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.