FANDOM


Lykoris
Flockinfo
Ledare --
Tidigare ledare Shiva, Thzuki, Bloodblossom
Moral Ond
Område Kaiwood

Filosofi

Under de tidigare åren av flockens existens var dess primära mål att utrota allt som hörde godheten till. De ville slåss för sina rättigheter att göra som de ville, att plåga, mörda och härja över Numooris marker.

I det senare skedet har flocken tonat ned sig något utåt, delvis på grund utav ett nederlag mot Qu, men individerna i flocken är fortfarande lika galna som de än gång varit. Många i flocken tror sig fortfarande ha dessa rättigheter, och agerar gärna på dem om de får chansen.

På senare år har flocken, mycket tack vare Morikos uppenbarelse i striden mot zombierna, fått en djupare religiös åskådning. Detta har också lett till att de vaktar sina revirgränser och hela skogen ännu hårdare, då de anser att det är deras plikt att inte låta någon obehörig sätta sina tassar på den heliga marken.

Gruppdynamik

Inom flocken pågår ständig mobbning och nedtryckning. Det kan upplevas väldigt rått, även fast en del är menat i skämt. Medlemmarna är i ständig konflikt med varandra, och Alfan med betorna har ansvaret att hålla medlemmarna i schack.

Historia

Bakgrund

Flocken grundades av Blood Blossom.

(Här borde det stå lite om krig och stuff... någon som vet mer än mig får gärna fylla i x'D )

I samband med Blossoms död/försvinnande lämnade Hielo flocken, och Thzuki fick makten. En tid senare revolterade några av flockens medlemmar och Shiva tog alfaposten.

Noterbara händelser

 • Vad - när Summering
 • Ledarbyte - December 2013 - Thzuki övertar makten från Hielo, som i sin tur övertagit den från Blossom.
 • Revolutionen - Vår 2014 - Shiva, med hjälp av från flera av flockens medlemmar, störtat Thzuki. Shiva tar titeln Kung över Kaiwood.
 • Krig - Vår/Sommar 2014 - Draugai hade för planer att inta TBBs område och anektera terrängen. De hade Bushi med sig som lösen, i tron om att Thzuki än var ledare för flocken. Istället möttes de av Shiva, som deklarerade att flocken aldrig skulle ge upp sitt hem. I striden som utbröt föll TBBs beta Armageddon, och Draugai splittrades mellan syskonen Aisu, som lämnade slaget med stora delar av flocken, och Iwaku som stannade.
 • Zombieevent - Höst/Vinter 2016 - En stor hord av zombiesmittade djur hade samlats i Kaiwood, och under Shivas ledning samlades flocken för att försvara sin skog. Striden verkade omöjlig att vinna, men Gudinnan Moriko lade sig i och vände upp och ned på marken, krossade zombierna under massor av jord och sten. En hög kulle finns kvar som spår efter händelsen, och för vargarna i Kaiwood är den känd som Morikos höjd. Under striden blev Abizou offer för zombierna.
 • Ledarbyte - Juli 2019 - Efter missnöje inom flocken hade Corson, Kogan, Abraxas och några fler medlemmar gått ihop. Tillsammans krävde de att Shiva skulle avgå som ledare, vilket han gjorde. Flocken bytte namn till Lykoris.

Ranksystem

Flocken har en alfa/ledare, och två beta som i Alfans frånvaro håller flocken igång och pli på medlemmarna. Betorna utses av Alfan.

Därefter sorterar medlemmarna sig själva i Hög, Medel, och Låg rang, baserat på strider, pondus och/eller krafter. Hög hackar på Medel, Medel hackar på Låg. Individerna själva svarar för att försöka stiga i rang, och vunna strider är ett säkert sätt att göra det. Alfan kan också beordra ett rangbyte, som straff eller belöning.

Nya medlemmar går in som Låg.

Straffposten är den lägsta rangen, och tilldelas en individ för oacceptabelt uppförande - men inte så pass oacceptabelt att medlemmen skall avrättas.

Bredvid sin rang har även individerna sina grundpositioner. Dessa kan vara Krigare, Väktare, Valppassare, Mästare, med flera. Positionerna behöver inte nödvändigtvis indikera rangen, men Krigare står i regel över Valppassare och tilldelas oftast Medel och Hög rang. 

Medlemmar

Nuvarande

 • Namn och rank
 • Nisha, rådgivare/hög.


Tidigare

Lämnat

Man kan inte lämna denna flock. De som lämnar är förrädare.

 • Hielo, Beta. Flocken är inte helt eniga om hur denna punkt ska behandlas.

Döda

 • Namn och rank. Dödsorsak och När.
 • Freeze, Medel. Dog i sjukdom ganska tidigigt.
 • Ashi, okänd rang. Dog i krig mot Qu.
 • Niiro, valp. Blev mördad i kig mot Qu
 • Kangee, Hög. Kommer...
 • Nisha, Beta. Kommer...


Förrädare

 • Damon, Hög (?). Lämnade flocken för Qu
 • Iwaku, Rådgivare. Svek flocken i kriget mot Qu då han hjälpte sin broder
 • Liam, Medel (?). Fick tillåtelse att lämna då han inte höll med om flockens nya sätt, får ej jagas, men är likväl hatad och ansedd som förrädare


Förvisade

 • Namn och f.d Rank. Orsak.

Relationer

Allierade

 • Text


Fiender

 • Text


Övriga av betydelse

 • Text
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.