Lykoris
Logga av My (?)
Logga av My (?)
Flockinfo
Ledare Corson, Abraxas, Othello
Tidigare ledare Shiva, Thzuki, BloodBlossom
Moral Strukturerat ond
Område Kaiwood
Officiella platser Tullutposter i Kaiwood
Fiender Isil Anar, Qu

Filosofi

Under de tidigare åren av flockens existens var dess primära mål att utrota allt som hörde godheten till. De ville slåss för sina rättigheter att få göra som de ville, att plåga, mörda och härja över Numooris marker.

Flocken kom också att komma allt närmre gudinnan Moriko genom åren då hon ibland sades ha setts till i Kaiwood. Efter att Blossom gjorde en deal med gudinnan för att få återuppliva Kangee så blev gudadyrkan och vårdande av skogen en viktig del i flocklivet. Tidigt var det till exempel förbjudet att skada träd i skogen och flocken jagade bara precis vad de behövde och om möjligt på Numoorislätten istället för inne i skogen.

Efter Morikos uppenbarelse i striden mot zombierna har flocken fått en än djupare religiös åskådning. Detta har också lett till att de vaktar sina revirgränser och hela skogen ännu hårdare, då de anser att det är deras plikt att inte låta någon obehörig sätta sina tassar på den heliga marken.

Gruppdynamik

Lykoris är en strukturerad flock och har höga krav på sina medlemmar, daglig träning och hårt arbete förväntas. Det finns också ett outtalat krav på ständig förbättring hos medlemmarna och flocken vill kunna se att deras träning och utbildning av dig ger resultat - att du är värd tiden du ges. Flocken har alltså en strikt internkultur med höga förväntningar.

Men om man klarar av att leva under press, och framförallt om man uppfyller flockens krav, så är det inte obehagligt att leva i Lykoris. Medlemmar med högre rank har mer friheter att komma med synpunkter och förslag men hela flocken är en sammansvetsad grupp. Man lever, jagar, äter, tränar och sover tillsammans och flocken har flera årliga högtids-firanden. Det anordnas också interna spel och tävlingar för nöje och träning.

Seder och högtider

De dödas dag

Årsdag av Morikos räddning

Vårfest(?)

Blossom-relaterade högtider

Extraarbete som Zombiejägare

Info kommer..

Ranksystem

Lykoris rangsystem representerar dina framsteg i fysisk träning, kunskap, erfarenhet och lojalitet. Hårt arbete belönas och din personliga utveckling är viktig. Rangen kommer tala för dina förmåner liksom dina skyldigheter. Notera att din vargs framgång kommer ta tid och inte är något som sker över en natt. Du kan aldrig komma som ny till flocken och förvänta dig en hög rang.

Rådet

Lykoris leds sedan upproret mot Shiva av Rådet, ett flertal vargar som tillsammans agerar ledare, vilket tillåter dem att ha många bollar i luften samtidigt och alltid finnas till hands. Rådet tar gemensamt flockens beslut, och alla har lika mycket auktoritet om än en del anses vara mer benägen till vissa saker. Rådet har inget bestämt antal medlemmar, utan kan komma att erbjuda fler en plats om det ses passande.

Därefter sorters medlemmarna in i Hög, Medel, och Låg rang, av Generalen, sina mentorer och rådet, baserat på hur pass fullärda de är i strid och hur lojala de anses vara. Desto högre rang desto större friheter har en varg, men också tyngre ansvar. Bredvid sin rang har även individerna sina grundpositioner, t ex Krigare, Väktare, Valppassare, Rådgivare, med flera.

Valp

I Lykoris börjar träningen så tidigt som möjligt, om än inte i samma omfattning som de äldres. Fysisk aktivitet i form av lek, tävlingar och dylikt anordnas ofta för att uppmuntra samt uppskatta valparnas förmågor. Det förväntas att valparna tidigt hittar sin inriktning som sedan kommer prägla dem livet ut.

Låg

För alla medlemmar över ca 10 m-år är utgångspunkten låg rang. Träningen ska vara en del av vardagen och resultat räknas med. Det kan komma att finnas mentorer tilldelade som är där för att hjälpa och instruera din träning, men det största ansvaret av träningen ligger på dig. När dina mentorer tillsammans med Generalen anser att dina färdigheter överskrider den av låg rang och du förtjänar att avancera till medel rang, så kommer du som slutligt test få ett individuellt anpassat uppdrag. Från och med denna rang har du skyldighet att delta i krig om du kallas, förutsatt att du är över cirka 15 m/år.

Medel

Du har kommit en god väg i din träning, om än du har mycket kvar att lära. Du kommer nu att ha andra arbetsuppgifter samt att du kan bli tilldelad en roll som mentor av Generalen. Trots det väntas det ändå att din personliga träning ska fortsätta, om än dina andra skyldigheter också kommer att ses som en del av din utveckling. Genom hårt arbete och visad lojalitet kommer slutligen Generalen tillsammans med Rådet utnämna dig med en hög rang.

Hög

Du har nått den högsta rangen som går att få genom flockens utbildning. Du kommer att ha stort ansvar, inte bara över dig själv utan även över andra. Patruller, uppdrag och liknande kommer kunna ledas av dig bortom Kaiwood och du förväntas vara en stöttepelare för hela flocken. Dina uppgifter kommer att variera med vad Rådet anser är dig lämpligt. Du är en högt uppskattad medlem av flocken och dina åsikter, råd och förslag är viktiga. Genom en tydlig roll i flocken, tillsammans med din obevekliga hängivenhet, är det möjligt att du till och med befordras med ditt eget specialiserade område och prisas med din egen titel.  

Reviret

Lykoris revir ligger i nordösta Numoori och sträcker sig också ut längs vandringslederna till Tassemark och Numoorislätten. Flocken anser dock att hela Kaiwood är deras mark och att alla vargar som rör sig utanför vandringslederna är inkräktare och fair game.

Lykoris Revir. Vit linje: Vandringsleder. Lila punkter: Tullutposter. Röd punkt: Morikos höjd. Brandgul punkt: Lykoris Fäste.

Tullutposterna

Lykoris har rest flertalet tullposter i form av högar med stenar och grova grenar vid de olika vandringsledernas ingångar till skogen och på andra strategiska platser. Mellan utposterna har de grävt underjordiska tunnlar för snabb förflyttning. Här håller alltid medlemmar från Lykoris vakt och kräver ofta tullavgift för att man ska tillåtas passera in i Morikos skog.

Morikos Höjd

I Kaiwoods mitt och i centret för Lykoris revir öppnar sig skogen plötsligt runt en mäktig höjd, som i det närmaste kan liknas vid ett litet berg. Det var här som Moriko vände jorden upp och ner för att skydda sin skog från zombiesmittan. Lykoris tror att hon också skyddade dem som ett svar på deras starka tro och böner. Höjden är ojämn och tydligt segmenterad; runtom höjden finns stora, breda skåror i marken där jordplattorna har lyft sig och vänt sig inåt över sig själva, i likhet med hur en blomma sluter sig. Höjden är klädd i spretiga och slingrande rötter efter de träd som vändes upp och ner tillsammans med jorden. Mellan rötterna växer det gräs och ständigt blommande röda tempelliljor.

Lykoris Fäste

Ett Jävla Skrytbygge på andra sidan om vandringsleden jämför med Morikos höjd. Fästet är en byggnad av Kaiwoods mörka trä, metall och sten och tillträde är bara tillåtet för medlemmar i Lykoris.

Lykoris Fäste, bild av Älg (?)

Historia

Bakgrund

Flocken grundades av BloodBlossom, hon hade en vision om en stor armé som kunde utmana landets goda flockar. Det var från början ett soloprojekt och det tidiga fokuset låg på att hålla vargar bort från vad hon ansåg vara sin skog. Tidigt rekryterades Hielo som Beta och kort därefter Freeze. Sedan började medlemmarna stabilt rulla in och allt medan flocken växte växte också reviret. De utrotade de sista resterna av flocken Lycans för att ta över deras revir och växte sig allt starkare.

I samband med Blossoms död/försvinnande lämnade Hielo flocken, och Thzuki fick makten. En tid senare revolterade några av flockens medlemmar och Shiva tog alfaposten.

Sen gjorde hans systerbarn kaos med honom efter de fått reda på att han var kär i en Vampyr - en av odöda. Flocken bytte i samband med detta namn till Lykoris och ändrade sitt rangsystem.

Noterbara händelser

 • Vad - när : Summering
 • Krig 1 - 2008?: TBB gjorde tillsammans med TDN en koordinerad attack mot Qu's revir, där tyvärr Howado-Chi också befann sig. Detta blev det andra stora kriget i Numooris historia men det första för flocken.
 • Krig 2 - Qu anfaller: En av ledaren valpar dödas, även Nisha dör.
 • Krig 3 - idk 20??: Efter att ha blivit lurade in i öppet krig mot Qu och förlorat tonade flocken ned sig något och slöt ett fredsavtal med Qu för att få behålla sitt revir. Det var en period då det inte längre talade om ondskefullt världsherravälde och en del medlemmar lämnade. Efter att ledarens partner Raven mördades av en Qu revs fredsavtalet upp.
 • Det stora kaoset - 20??: Just som flocken rustade för att åter gå i krig med Qu igen drabbade gudarnas vrede landet. Strax efter detta försvann Blossom (mördad av Damon).
 • Ledarbyte - December 2013 - Thzuki övertar makten från Hielo, som i sin tur övertagit den från Blossom.
 • Revolutionen - Vår 2014: Shiva, med hjälp från Kali och flera av flockens medlemmar, störtar Thzuki. Shiva tar titeln Kung över Kaiwood.
 • Krig - Vår/Sommar 2014: Draugai hade för planer att inta TBBs område och anektera terrängen. De hade Bushi med sig som lösen, i tron om att Thzuki än var ledare för flocken. Istället möttes de av Shiva, som deklarerade att flocken aldrig skulle ge upp sitt hem. I striden som utbröt föll TBBs beta Armageddon, och Draugai splittrades mellan syskonen Aisu, som lämnade slaget med stora delar av flocken, och Iwaku som stannade.
 • Zombieevent - Höst/Vinter 2016: En stor hord av zombiesmittade djur hade samlats i Kaiwood, och under Shivas ledning samlades flocken för att försvara sin skog. Striden verkade omöjlig att vinna, men Gudinnan Moriko lade sig i och vände upp och ned på marken, krossade zombierna under massor av jord och sten. En hög kulle finns kvar som spår efter händelsen, och för vargarna i Kaiwood är den känd som Morikos höjd. Under striden blev Abizou offer för zombierna.
 • Ledarbyte - Juli 2019: Efter missnöje inom flocken hade Corson, Kogan, Abraxas och några fler medlemmar gått ihop. Tillsammans krävde de att Shiva skulle avgå som ledare, vilket han gjorde. Flocken bytte namn till Lykoris.
 • Skuggfalls invigning - Augusti 2019: Flocken deltar i invigningen av Skuggfalls teater. Flera medlemmar ställer upp som gladiatorer. Kali och Phenex möter varandra och trotts förlust vinner Phenex tillbaka viss status i flocken. Lamia dödar Chi i arenan och General Iro förlorar skamligt nog sin strid.
 • Generalstriden - Hösten 2019: Efter Iros förlust i Skuggfall utlyses positionen som General och de ansökande får strida om platsen i kampsgropen på reviret. Lamia, Phenex, Haqim och Iro ställer upp och Iro vinner efter en lång men rättvis kamp. Med detta får han tillbaka sin respekt i flocken.
 • IA-inkräktare - Vinter 2019: Medlemmar från Isil Anar beträder Morikos mark och en av dem avrättas av Haqim.
 • Krig mot Isil Anar - Sommaren 2020: Isil Anar konfronterar Lykoris efter flera av deras medlemmars dött. Krig utbryter.

Medlemmar

Nuvarande

Namn och rank

NPC:er

 • Usha - Hög. Svart gråblod med vitt huvud och svarta tecken runt ögonen. Syster till Kali och Shiva.
 • Cy - Hög, Helare. Äldre ärrad cestrokorsning.
 • Javelin - Medel. Lawar
 • Haqim - Medel. Ärrad Sannistäppare.
 • Sekhmet - Låg. Gråblod. Grå med svarta och ljusgrå tecken. Röda horn och noshorn.

Tidigare

Lämnat

Man kan inte lämna denna flock. De som lämnar är förrädare.

 • Hielo - Beta. Flocken är inte helt eniga om hur denna punkt ska behandlas men har vid det här laget gått vidare.
 • Oiru - Ledarens barn. lämnade Numoori som ung.
 • Lelirium - Låg. Lämnade i samband med att Shiva avsattes.

Döda

Namn och rank. Dödsorsak och När.

 • Freeze - Medel. Blev sjuk och avlivades av Blossom.
 • Ashi - Medel. Dog i krig mot Qu.
 • Niiro - Valp. Blev mördad av Mivria i krig mot Qu
 • Keo - Låg. Svart vren, vän till Nisha, dog i krig.
 • Blackbird - Medel? Offrades till Moriko i utbyte mot att Kangee återupplivades.
 • Karasu - Ledarens barn. Dog till följd av genetisk sjukdom.
 • BloodBlossom - Ledare. Mördades av Damon, flocken vet bara att hon försvann.
 • Nisha - Beta. Dödades av Dolor men hängde sedan kvar i Kaiwood som ande ett längre tag, återuppstod en sväng och dog sen igen (blev demon)
 • Kangee - Hög.
 • Ijin - Hög. Dog under gudarnas raserie 2.0
 • Abizou - Låg. Dödad av Zombies
 • Paimonia - Låg. Dödad av zombies
 • Aosora - Valp? Dödad av Paimonia efter att hon blivit zombie
 • Achangra - Medel. Dödad av Bambra då hon var på tillåten vandring (Lykoris vet ej vad som hänt henne)
 • Phenex - Låg. Dödad av Blair och Garn
 • Keisuke - Låg. Dödades av Ajodelle

Förrädare

 • Damon - Hög. Lämnade flocken för Qu
 • Iwaku - Hög, rådgivare. Svek flocken i kriget mot Qu då Thzuki dödade hans broder Morg.
 • Liam - Medel. Fick tillåtelse att lämna då han inte höll med om flockens nya sätt, får ej jagas, men är likväl hatad och ansedd som förrädare
 • Bushi - Valp. Blev kidnappad av Draugai och blev efter att dåvarande ledaren Shiva inte räddade henne mer trogen dem än Lykoris.
 • Chayan - Låg. Svek flocken och är nu general i Isil Anar
 • Chi - Hög? Lämnade flocken tillsammans med Shiva, dödades senare av Lamia i Skuggfall.
 • Arashi - Låg. Lämnade tillsammans med Chi. Har sen dess bytt namn och gått med i Cirkeln.
 • Kogan - Hög. Ville lämna flocken för att finna en skicklig helare som kunde hjälpa honom med hjärnskador efter en strid. Ingen jakt kommer ske men alla medlemmar har ordern att döda honom om chansen ges.

Förvisade

 • Shiva - Ledare. Avsattes och förvisades efter att det avslöjats att han hade en relation med vampyren Amanita, samt tidigare begått våldtäkter. Av respekt för hans systrar som fortfarande är medlemma kommer Shiva inte jagas.

Försvunna

Relationer

Allierade


Fiender


Övriga av betydelse

 • The Dark Nation, då flocken fanns var de en allierad att lita på i stora konflikter med goda flockar.
 • Ljusets Krigare, uppskattar inte direkt flocken sen de fick reda på deras existens vid Skuggfalls invigning men har ej varit i direkta konflikter med dem (än).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.