FANDOM


Månvarg
Basfakta
Namn Månvarg
Storlek Liten - Medel
Vanliga krafter Månenergi
Färger Varierande
Övriga karaktäristiska drag Lysande tecken sk. "Måntatueringar"
Styrkor Kloka, starkare och snabbare i månsken
Svagheter Svagare under dagen och om de bär mörker i själen
Historia
Härstamning Varg/Gråblod
IRL
Skapare Lin
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Månvargen är i grunden en vanlig varg. Individer varierar kraftigt i utseende. Det finns två olika typer av månvargar;

Den första typen är den som de flesta tänker på när de tänker månvarg. Dessa vargar har lysande tecknen, så kallade "måntatueringar", som klär deras kroppar. Dessa tecken skiner i månsken.

Den andra typen av månvargar har inte några lysande tecken.

Mentalitet

Den första sortens månvarg har en tendens till att vara goda och lojala till Gudarna. Den andra sortens månvarg kan ha väldigt varierande mentaliteter.

Magier

Månvargar har kraften månenergi. Den första typen månvarg kan bli välsignad med speciella månkrafter om de är fyllda med välvilja och godhet. De samlar energi från månen som gör de snabbare och starkare i månsken. De kan även använda sin kraft för att läka snabbare i direkt månljus. De allra starkaste och trognaste av månvargar sägs kunna höra månens röst, och omvandla kraften till energibollar.

Den andra sortens månvarg har samma grundförutsättningar som den första månvargen. Men har aldrig samma starka band till månen och därför kan deras kraft aldrig bli lika kraftfull. 

(Lin, skriv något fint här <3 )

Övriga färdigheter

Den första typen av månvargar fick de skinande tecknen som ett tecken på att de Duraneirs - mångudens - barn. Dessa kan ofta höra månens röst i sitt huvud då denna vägleder dem. Inte alla kan månens språk, Lucarni, men alla månvargar med tecknen kan lära sig språket. Lucarni ses som Duraneirs gåva till månvargarna.

Den andra typen av månvargar äger inte förmågan att kommunicera med eller höra månens röst. De har inte heller de skinande tecknen, utan betecknas endast som månvargar då de har förmågan att samla och använda månenergi.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

--

Den Mörka Åldern

--

Kraftåldern

--

Modern Tid

--

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

--