FANDOM


Basfakta
Namn Mörkervarg
Storlek Varierar
Vanliga krafter Varierar
Färger Varierar
Styrkor
Svagheter
Historia
Härstamning Unknown
IRL
Skapare Unknown
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej

Det är ingen som vet hur den första mörkervargen kom till eller varför, eller varför vissa drabbas av mörkret medan andra går fria. Mörkervargar har funnits lika länge som själva mörkret har funnits.
Det finns två typer av mörkervargar: de som föds som det och de som drabbas av det senare i livet. Mörkret gör ingen skillnad på ond eller god, stor eller liten, gammal eller ung. Vilken varg som helst kan drabbas, när som helst.
Huruvida vargen är ung eller gammal, ond eller god och så vidare spelar roll i hur vargen påverkas av mörkret. Drabbas en redan ond varg brukar det oftast resultera i en ännu ondare varg. Är det dock en varg som är åt det goda hållet blir ofta vargen sorgsen och bitter snarare än ond då en godare varg sällan tar till sig mörkret på samma sätt och finner det inte glädjande eller tryggt.
Som tidigare nämnt finns det två olika typer av mörkervargar. En varg som föds med mörkret växer upp med det och det är en verklig del av vargen. En varg som drabbas senare i livet kan ha svårare att ta till sig det mörker som omfamnat den.

Särpräglade drag

Fysik

Det är oftast ganska lätt att känna igen en mörkervarg, då mörkret som fyller dem ger obehagskänslor hos de som befinner sig i närheten av den.

Mentalitet

text

Magier

Eftersom Mörkervargar kan ha vilken härstamning som helst är även vilken kraft som helt möjlig, allt beror på vilken ras de är i grunden. En varg som föds som Mörkervarg har dock stora chansen för att utveckla krafter relaterade till mörker eller "ondska", t.ex skuggor, yttre eller inre mörker eller olika typer av mörkare manipuleringskrafter.

Sådana krafter kan även komma till en varg som blir Mörkervarg senare i livet, men då slås alltid en av de tidigare krafterna ut. Ex: En Stäppvarg föds med förmågan att kontrollera sand och vind, men blir senare i livet en Mörkervarg. Stäppvargen får även kraften att hantera inre mörker. Denna nya mörkerkraften slår då ut en av de tidigare krafterna, t.ex Stäppvargens vindkraft. Den kraften är numera helt förlorad för alltid och går aldrig att få tillbaka.

Övriga färdigheter

text

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

text

Den Mörka Åldern

text

Kraftåldern

text

Modern Tid

meeer text

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Mörkret som drabbat mörkervargar kan inte ärvas vidare, det vill säga blir inte en varg mörkervarg per automatik bara för att båda eller ena föräldern är det. Likaså kan två goda vargar föda en varg som från födseln är mörkervarg. Det finns dock några släkten som mer eller mindre domineras av mörkervargar, både sådana som fötts som det och sådana som fått attributet senare i livet.