--
Flockinfo
Ledare --
Moral --
Område --

Mall till Flockar

Skriv gärna en sammanfattning om flocken här.

Mål och Filosofi

Här skriver du vad flockens mål är. Vad vill de uppnå? Har de en särskild filosofi? Är de religiösa?

Medlemmar

Nuvarande medlemmar

Ledare

 • Namn

Beta

 • Namn

Hög rang

 • Namn

Medel rang

 • Namn

Låg rang

 • Namn

Valp

 • Namn

Tidigare medlemmar

Avlidna

 • Namn

Lämnat

 • Namn

Förrädare

 • Namn

Relationer

Allierade

 • Flocknamn
  Text

Fiender

 • Flocknamn
  Text

Övriga av betydelse

 • Flocknamn
  Text

Historia

Vad har flocken för historia? När grundades den, och av vem eller vilka? Har flocken gjort något särskilt som påverkat dess medlemmar eller andra i Numoori, eller har den själv påverkats av yttre fenomen eller andra flockar?

Noterbara händelser

20XX

 • Text

Regler

Text

Ranger

Text

Kultur

Har flocken någon särskild kultur? Firar de några högtider? Har de några seder eller ritualer som de utför, som exempelvis att ta avsked av avlidna medlemmar genom en begravning?

Trivia

 • Text
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.