FANDOM


Område: Mardouf
Mardouf
Bild av MoonPhanter
Geografi
Namn Mardouf
Storlek Ravinen är ungefär 35-40 mil lång från ena änden till den andra.
Angränsande Områden Raukakekedjan,

Numoorislätten,
Eldskogen,
Döda Skogen,
Lavaöknen

Klimat Kyligt nere i ravinen med stundom kraftiga vindar. Varmare vid ravinens topp.
Djurliv Mycket fåglar och rikligt med fladdermöss. En del djur från angränsande områden.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

Mardouf bildades då Numoori skakades av en kraftig jordbävning under Gudarnas Raseri. Ravinen sträcker sig från raukakekedjans östligaste ände och bildar en naturlig gräns mellan Döda Skogen och Numoorislätten. Ravinen varierar kraftigt i bredd, och på sina ställen är det omöjligt att ta sig över utan vingar. Där den är som smalast går det för den modige - eller dumdristige - att hoppa över, men det är ett farligt hopp med risk att falla ned i den mörka avgrunden. Som vidast är den mer än en hel kilometer bred. På ravinens botten ringlar en flod av ansamlat grund- och regnvatten. Flodens djup varierar med årstiderna och regnet. Runtom floden har en del växtlighet fått fäste och det grönskar livligt om somrarna. Det är alltid kyligt längst ned i sprickan, då värmen aldrig når så långt ned. I ravinens väggar finns otaliga grottsystem, och det påstås att det är ur dessa som landets grottvargar härstammar.

Vissa morgnar rullar dimman från döda skogen ned i ravinen. Dimman bildar inte sällan ett moln-liknande skikt i sprickan, vilket gör det svårt att avgöra hur djupt det är till bottnen. Mardouf är som djupast nästan en mil djup, och som grundast enbart ett tusental meter. Kraftiga vindar bildas ibland i den djupa sprickan, och är man oförsiktig vid kanten kan dessa kastvindar få dig ur balans och dra dig ned i djupet.

Klimat

Kyligt nere i ravinen med stundom kraftiga vindar. Varmare vid ravinens topp.

Fauna

Djur från omkringliggande områden rör sig även runtom ravinen. Många fåglar häckar i området, och tusentals fladdermöss har sina kolonier i de många grottorna.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

Ravinen bildades av en enorm jordbävning som drabbade Numoori under Gudarnas Raseri.


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Legender och myter

---