FANDOM


Naktakivarg
Rasbild Naktaki
Basfakta
Namn Naktaki
Storlek Mycket liten - Liten
Vanliga krafter Jordkrafter, Växter, Helande.
Färger Färgglada, färgstarka, ofta grönt.
Övriga karaktäristiska drag Trädklättrare, flexibla tår, lång svans
Styrkor Klättring, Smidig, Intelligens
Svagheter Små, svagt psykiskt försvar (känslig för telepatiska krafter)
Historia
Härstamning Karg
Ursprung Kawazatriskogen
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiel
Krävs Tillstånd Nej

Särpräglade drag

Fysik

Naktakivargen är utformad för trädklättring, och det syns. Den har en låg kropp med starka ben som är något kortare och grövre än den vanliga vargens. Kroppen är smidig, och lederna rörliga vilket tillåter naktakin att greppa om trädstammar och grenar för klättring. De har breda, rörliga tassar med längre och flexiblare tår än den vanliga vargen. Till skillnad från kargen har dock naktakin inte in- och utfällbara klor. Den långa svansen är ofta lika lång som eller till och med längre än vargens egen kroppslängd, och används främst för att hålla balansen när naktakin rör sig bland djungelns träd. De har något större öron än en vanlig varg.

Färgmässigt finns det få gränser för vad som kan uppkomma hos naktakivargar. De är ofta färgstarka, med rika färger och mönster i sin fäll. Vanligast förekommande är dock grön i olika nyanser, men en naktaki kan ha alla färger. Många påstår att färgerna kommer från mineraler i jorden.


Mentalitet

Naktakivargars mentalitet och personlighet varierar starkt från individ till individ.


Magier

Jord, helande och växter är bland de vanligast förekommande krafterna hos naktakivargar. Trädklättrande individer med jord eller växtkrafter brukar vara mer framstående än de med helning som primär och enda kraft.


Övriga färdigheter

Naktakivargens största styrka är deras trädklättring. De är utomordentliga klättrare, och har inga problem att i likhet med ekorren klättra varken upp eller ned för trädstammar. De är smidiga och kvicka i sina rörelser. Deras lilla storlek gör dem dock ofta till byten för större djur, och de har ett väldigt dåligt psykiskt försvar vilket gör att de lätt påverkas av mentala krafter så som telepati.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

Kargar flyttade in i Kawazatriskogen.


Den Mörka Åldern

Kargarna kom att utvecklas och anpassas för ett liv i djungelns träd för att undvika de större rovdjuren som levde under träden.


Kraftåldern

De kom att efter generationer utvecklas till det som idag är känt som rasen Naktakivarg.


Modern Tid

Många nakrakivargar lever fortfarande i Kawazatriskogen, men rasen har även spridit sig till andra delar av landet.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Ingenting är sagt om rasens attribut och hur de ärvs.