FANDOM


Ninjavarg
Basfakta
Namn Ninjavarg
Storlek Oga: Liten-Medelstor

Kiga: Medelstor-Lägre delarna av Stor

Vanliga krafter Oga: Vind, Vatten, Jord, Snabbhet, Helande

Kiga: Eld, Vind, Jord, Styrka, Metaller

Färger Oga: Vita, nästan aldrig tecken

Kiga: Bruna eller grå, ev med subtila tecken

Övriga karaktäristiska drag Ärvda minnen om stridstekniker

Förhöjda kroppsliga färdigheter Fallenhet för trädklättring

Styrkor Sina hjärnor, minnen och kroppsliga färdigheter
Svagheter Psykiska krafter, mörker i själen
Historia
Härstamning Unknown
IRL
Skapare Millan/Weed och Freja/Akaryuu
Officiell/inofficiell Officiell (Tidigare privat ras)
Krävs Tillstånd Ja, av Crew

Ninjavarg är ett samlat namn för de två underarterna som finns. Ninjorna själva hänvisar till dem som klaner och presenterar sig ofta som en Ninjavarg av Oga respektive av Kiga.

Särpräglade drag

Fysik

Alla ninjor är i regel byggda för snabbhet och smidighet, även om Kigan kan bli något mer bastant i kroppsformen än Ogan. Deras mankhöjder överskrider nästan aldrig 100 cm. Alla ninjor har även klor och leder lämpade för trädklättring.

Oga: Det som utmärker Ogorna rent fysiskt är deras karaktäristiska vita pälsfärg och deras lätta smidiga kroppar. Det är väldigt sällan som de har några tecken, om det finns tecken så är de ganska så små men kan vara nästan vilka färger som helst beroende på arvsanlag. Vanliga ögonfärger är brun, blå och grön. Deras mankhöjd varierar vanligtvis mellan ungefär 55-80 cm för både honor och hanar.

Kiga: Kigorna är oftast grå eller bruna till färgen och det är inte helt ovanligt att de har tecken i olika nyanser av sin grundfärg tillsammans med beigea inslag. De är lite grövre i kroppsbyggnaden än Ogan men fortfarande förhållandevis smidiga. Vanliga ögonfärger är brun, grå, röd och gul. Mankhöjden varierar vanligtvis mellan ungefär 70-95 cm för både honor och hanar.

Halvblod: Halvbloden kan skilja sig väldigt mycket från varandra och från rasstandarden beroende på vad för ras de från början blandades med. Med tanke på att ninjavargens gener är ganska så dominanta så liknar halvbloden oftast ninjor, särskilt till kroppsbyggnaden. Färg och tecken kan skilja väldigt mycket.

Mentalitet

Majoriteten av ninjavargarna är födda med väldigt ljusa sinnen. De drivs av en underliggande vilja att göra gott, att beskydda andra och att bringa rättvisa där behovet finns. En stor del av ninjavargarna är därför ljusvargar.

Det är väldigt ovanligt för en ninjavarg att vara ond eller drivas utav hat. Hos dem så gestaltar det sig snarare som depression och misär. När sådana känslor väl får ett grepp om dem så har de väldigt svårt för att hantera det och ta sig ut ur det. Det pågår då en inre konflikt mellan det naturliga ljuset och mörkret. Detta gör dem dessvärre väldigt svaga mot inre mörkerkrafter.

Oga: Ogorna har historiskt setts som de svagas beskyddare. Omtänksamhet och harmoni var förr en väldigt central del av Ogornas liv. De skulle utan tvekan göra allt i sin makt för att bibehålla freden. Dagens Ogor väljer ofta att följa sina förfäders filosofier om fred och harmoni, strävar efter att sprida kunskap och vänlighet. Det är dock inte lika vanligt att de är pacifister som de var förr.

Kiga: Där Ogorna var beskyddare så var Kigorna rättvisans krigare. Med en stark moral för rätt och fel och en otrolig stridsanda så sades det vara få saker som kunde stoppa en Kiga när de ställt in sig på att skipa rättvisa. Idag lever den där stridsandan fortfarande kvar inom Kigorna som ett brinnande ljus och de flesta tar tillvara på den på liknande sätt som sina förfäder. Att kämpa för rättvisa.

Halvblod: Mentaliteten hos halvblod kan skilja sig väldigt mycket beroende på arvsanlag. Oftast finns det ljusa sinnet närvarande i någon utsträckning. Det finns dock ingenting specifikt som är karaktäristiskt för dem då de är alldeles för olika på den fronten.

Magier

En ninjavarg som fötts fullblodig kan aldrig få psykiska krafter av någon sort, inte heller immunitet mot sådana. Det är mycket ovanligt att ett halvblod ärver psykiska krafter från den föräldern som inte är ninja, men möjligt. Observera dock att om detta halvblod renas så försvinner också möjligheten för dess valpar att ärva den psykiska kraften då de genetiskt är fullblodiga ninjor. Anledningen till att de inte kan ärva dessa krafter är att det är en av deras främsta svagheter. Då majoriteten av en ninjavargs förmågor ligger i deras hjärnor, i de minnen som de ärvt från sina förfäder, så är det en stor nackdel för dem om de blockeras eller hindras på något vis. Utsätts de för psykiska förmågor/attacker så påverkar det dem i regel mer än vanliga vargar. De känner mer smärta och många får lätt huvudvärk av det.

En annan stor svaghet som de har är inre mörkerkrafter som påverkar känslor och liknande. I och med ninjavargarnas i regel ljusa själar så påverkas de oftast betydligt mer än de flesta andra vargar om de drabbas av exempelvis depression. Läs mer om detta under Mentalitet.

Teleportering är en kraft som kan dyka upp hos båda klanerna trots att ingen närstående släkting har den kraften, det är dock inte jättevanligt.

Alla ninjor kan få krafter som förhöjer ett av sinnena till övernaturlig grad, så som syn, luktsinne, hörsel (ej att förväxla med ljudkrafter).

Oga: Vanliga krafter hos en Oga är Vind, Vatten, Jord, Snabbhet och Helande.

Kiga: Vanliga krafter hos en Kiga är Eld, Vind, Jord, Styrka och olika Metaller.

Halvblod: Ett halvblod kan ärva i princip vilka krafter som helst från den föräldern som inte är ninjavarg. Det är dock mycket ovanligt att den ärver psykiska krafter.

Övriga färdigheter

Det som kanske främst utmärker en ninjavarg är de minnen som de ärver från sina förfäder. Dessa minnen innehåller till största delen olika sorters tekniker, allt från fysiska, till mentala och stridstekniker. Även viss sorts passiv kunskap som kan hjälpa dem att till exempel fortare utveckla sina ordförråd. Observera att de inte har tillgång till förfädernas vanliga minnen, vad de upplevt och liknande. Dessa minnen är inte aktiva hela tiden, då det är alldeles för många för att kunna hanteras samtidigt. Majoriteten av minnena ligger endast i dvala i deras hjärnor, och kan väckas till liv vid särskilda händelser. De kan gestalta sig i form av en vag röst i deras undermedvetna, bilder eller känslor. Det varierar från varg till varg vilka minnen som är de aktiva, och beror också mycket på hur de fokuserar sin träning.

En ninjavargs bild och muskelminne är i regel väldigt välutvecklade, särskilt när det kommer till att lära sig diverse tekniker. De behöver endast ordentligt bevittna en fysisk teknik en gång för att utan problem kunna komma ihåg den. Observera att de inte lär sig dem på en gång, de måste fortfarande övas på för att bemästras. De har dock generellt sett lättare att lära sig sådana saker. De minns även det mesta som de upplever, på gott och ont. Hörselminnet är i nivå med andra vargars, möjligen lite sämre.

Ninjavargarna har ett utmärkt balanssinne och en förvånansvärd smidighet som sträcker sig en bra bit över vad en genomsnittlig varg har. Reflexerna är även de ganska så välutvecklade om än inte till samma grad. De är oftast byggda för snabbhet vilket ger dem en topphastighet på plan terräng som nästan når upp till den hos en renrasig Stäppvarg, men inte riktigt. Deras styrka är i nivå med en genomsnittlig varg med deras kroppsbyggnad.

Om än det inte är en specifik färdighet så är ändå meditering en viktig del av både deras kultur och träning. Det hjälper dem att behålla sitt fokus och lugn, och även till viss del driva bort negativa tankar och mörker i deras själar. I vissa fall kan de även tillämpa mediteringen för att söka igenom minnena som ligger i dvala i deras hjärnor. Detta är dock ganska så avancerat och kräver mycket övning för att lyckas med.

Halvblod: Beroende på hur mycket ninjablodet har blandats ut så skiljer sig de ärvda förmågorna ganska mycket från varandra. Är en varg över 50% ninja så ärver de i regel 70-80% av förfädernas minnen och tekniker tack vare de dominanta generna. De har fortfarande förmågan att komma ihåg en fysisk teknik efter att ha sett den en gång, men kan ha svårare för att bemästra den än ett fullblod. De har fortfarande väldigt bra bild och muskelminne, oftast bättre än en varg utan ninjablod, men något svagare än ett fullblod.

Om en varg som endast har 25% ninjablod faktiskt ärver några förmågor så är de väldigt bristfälliga och försvagade. De kan ha svårt för att komma i kontakt med sina minnen och se dem på ett klart sätt. De saknar förmågan att komma ihåg en teknik efter att ha sett den en gång men deras minnen kan fortfarande vara relativt skarpa.

Historia och utveckling

Den Tidiga Åldern

-

Den Mörka Åldern

-

Kraftåldern

-

Modern Tid

Mycket lite är känt om ninjavargarnas ursprung, hur de uppkom och formades annat än att de kommer från utanför Numoori. Teorier säger att de härstammade från en grupp med ljusvargar som genom hård träning och mycket fokus erhöll en högre nivå av fysiska förmågor än genomsnittet. Som belöning för deras hårda arbete och deras hängivenhet för sin sak så tilldelade gudarna dem en välsignelse som tillät deras valpar att minnas de tekniker som förfäderna lärt sig och utövat. Det är visserligen endast en teori, och det finns många angående den här rasen, men det här är den vanligaste som många väljer att tro på. Det enda som man säkert vet om ninjorna är att de båda klanerna en gång var enade innan de på något sätt grenades ut och utvecklades åt skiljda håll. I ninjornas ögon så ses det som tabu och skamligt för en Oga och Kiga att få valpar tillsammans. Trots att klanerna sällan hade dispyter så var många rädda för konsekvenserna ett så kallat smutsblod kunde föra med sig då ingen visste vad för färdigheter de kunde ha. Ett smutsblod och dess föräldrar bannlystes från klanerna. Det här var på tiden när rasen fortfarande var djupt troende och hängivna till gudarna, men tabun ligger fortfarande kvar. Om än orsakerna numera är kulturella snarare än religiösa.

En gång var de två klanerna relativt stora och frodande där de levde något isolerade från den övriga världen till dess att en stor brand nästan utrotade hela släktet. Majoriteten av de få överlevande ninjorna flydde och hittade slutligen sin väg in i Numoori där de slog sig ner. Flocken Herodotus bildades tillsammans med vargar från Numoori. De hade lite hopp om att rasen skulle kunna överleva i det här nya landet då inte nytt blod kunde tillföras, att egenskaperna som deras förfäder förvärvat skulle dö ut med dem. Mot en del odds så lyckades de trots allt etablera sig och föröka sig, om än dessa halvblod var betydligt svagare än dem själva så gav de ändå valparna den träning de fått i hopp om att åtminstone kunna föra vidare en liten del av arvet till dem. En liten del hopp återvände när de lärde sig tillämpa den uråldriga reningsriten och rena många av halvbloden. Tillvaron var nästan perfekt till det att ett krig drog sig över dem som slutade upp med att förgöra flocken och större delen av ninjorna. Återstod gjorde endast några få renade ninjavargar, än färre än den ringa skara som anlänt till landet, och ansvaret för rasens fortlevnad har fallit på dem.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Bästa sättet att beskriva en ninjavargs gener är att de är dominanta, men sköra.

Allting över 50% ninjavargsblod är i regel dominant, såklart beroende på vilken ras den korsats med, men ninjans drag och attribut är oftast det som tar överhanden. Särskilt när det gäller kroppsbyggnad och psyke. Färger och krafter kan skilja sig rätt mycket från rasstandarden, läs mer om det under respektive sektion.

Vid endast 25% ninjavargsblod så börjar både attributen och förmågorna att vackla. De är inte längre dominanta, och det finns en risk att en valp inte ärver några minnen eller färdigheter alls från sina förfäder. Om de ärver något så är de betydligt försvagade och betydligt svårare att träna.

Under 25% blod så ärvs inga färdigheter alls.

Om en varg har ärvt ninjans färdigheter men inte är fullblodig så kallas de i folkmun för halvblod, oavsett hur stor procent av deras gener som faktiskt är ninjor.

En renad ninja är 100% fullblodig rent genetiskt även om de fortfarande kan ha kvar fysiska attribut från det blandade blod den föddes med.

Reningsriten

Reningsriten är den ritual som tillåter halvblod att renas till fullblodiga ninjavargar. Så länge som färdigheterna finns i någon utsträckning hos en individ så kan de renas. De får då tillgång till alla färdigheter och minnen som ett vanligt fullblod och rent genetiskt är alla spår av deras tidigare blandade blod borta. Det enda som inte försvinner och ändras är rent fysiska attribut. Färger, tecken och andra fysiska saker är därför oftast vad som skiljer en renad ninja från en som föddes som fullblod. På grund av de relativt dominanta ninjavargsgenerna så är det sällan man ser väldigt extrema olikheter dock.

Kunskapen om hur riten ska utföras finns endast hos fullblod, även renade, och kan endast utföras av dessa. Det krävs två fullblodiga ninjor, varav en av dem åtminstone måste vara av den klan som halvblodet ska renas till. Detaljerna kring reningsriten finns det mycket spekulationer om från utomstående, inte mycket är känt annat än att det innebär en hel del meditering och prov som halvblodet måste ta sig igenom tillsammans med fullbloden. Hur reningen sker rent praktiskt vet nog ingen egentligen, vissa säger att det är magi, andra säger att det är en välsignelse från deras förfäder eller att det helt enkelt är gudarna som renar när de sett halvblodets prestation. Det förblir ett mysterium än idag.