FANDOM


Område: Nordan
Nordanskogen
Bild av MoonPhanter
Geografi
Namn Nordanskogen
Storlek 30-40 mil från öst till väst. Ca 25-26 mil som längst från norr till söder.
Angränsande Områden Bergen,

Stranden,
Öarna,
Lövskogen,
Snöslätten

Klimat Övervägande kyligt året runt, med kalla snöklädda vintrar.
Djurliv Älg, rådjur, hjortar, harar, nordliga fåglar och andra vanliga skogsdjur.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

Nordanskogen, också känd som Nordan, är Numooris nordligaste skog. Den ligger i landets nordöstra hörn och gränsar till snöslätten och bergen. Skogen består till största del av barrträd, där gran och furu härskar. Under trädens täta kronor är världen mörk och kylig. Marken kläs till största delen av mossa och om vintern kläs den i frost och fläckar av snö där denna fallit igenom trädkronorna.

Närmare bergen är skogen mer kuperad, med gott om mossklädda kullar och stora stenar. På sina ställen ligger det många fallna träd och stora rotvältor som vittnar om tidigare händelser och stormar i skogens historia. Det rinner gott om bäckar och floder från bergen, vilka ofta kläs av is under årets kyligare hälft.

Klimat

Övervägande kyligt året runt, med kalla snöklädda vintrar.

Fauna

Älg, rådjur, hjortar, harar, nordliga fåglar och andra vanliga skogsdjur.

Flora

Gott om gran och furu. Mossor av många slag, ljung, blåbär och lingonris. Rikligt med nordliga skogsväxter.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori. Flocken Cierzo hade sitt revir i skogens nordliga delar fram tills nyligen.


Legender och myter

---