Norra Bergen
Geografi
Namn Norra Bergen
Även känt som Bergen, Nordtopparna
Beläget Norra Numoori
Klimat Kallt och med snabbt skiftande väderlek.
Djurliv Örn, Lammgam, och många andra fåglar. Gnagare, harar och getter. Ren, älg, hjort och myskoxar. Grottbjörnar, isbjörnar och snöleoparder.
Flockar Nordriket, Skaevie


De Norra Bergen är Numooris nordligaste bergskedja, som sträcker sig hela vägen från östkusten till västkusten. Bergskedjan innehåller Numooris högsta berg, vilka sträcker sig till imponerande höjder långt över trädgränsen och över molnen. Glaciären sträcker sig ner mellan bergstopparna, och många stora floder rinner i de djupa dalarna.

Utseende

De nordliga bergen i Numoori är en mäktig syn. Många av bergen når högt över trädgränsen, och många av topparna är därför väldigt karga. De flesta av bergen har branta väggar och spetsiga toppar som kläs av många meter tjocka snö- och istäcken. Alla Numooris högsta bergstoppar återfinns i de norra bergen. Mellan bergen, och närmare Snöslätten och Nordanskogen, återfinns mer växtlighet; främst i formen av gran och raka furor. Ju längre norrut i bergen du kommer, desto mer ersätts träden av gräs och sten som övervägande göms under snö och is. Glaciären sträcker sig ner mellan bergstopparna, och på sina ställen rinner floder så kalla att en varg skulle förfrysa om denna föll ner i vattnet.

Klimat

Kallt året runt, med temperaturer som sällan når mer än ett par grader över 0°C ens under sommarens varmaste månader. Vädret skiftar snabbt på de höga höjderna, och det är lätt att bli överraskad av oväder även på de soligaste av dagar.

Djurliv

En myriad av olika fågelarter, inkluderat örnar och lammgamar. Många nordliga arter av gnagare och getter. Renar, älg, hjortar och myskoxar kan återfinnas i de lägre delarna av bergen. Grottbjörnar, snöleoparder, och enstaka isbjörnar som vandrat in från glaciären.

Flockar

Flocken Nordriket har sitt slott gömt på en okänd plats i de Norra Bergen.

Flocken Skaevie (npc) har en del av sitt revir i de Norra Bergen, angränsande till Snöslättens östra delar.

Berättelser och myter

Det sägs att Tidens grotta är belägen någonstans i bergen. Grottan sägs vara en plats där två vargars själar kan bli en.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.