FANDOM


Ragana
Ragana 2018
Basfakta
Namn Ragana
Storlek Stor - Mycket stor
Vanliga krafter Eld, charm, illusion
Färger Naturnära, ofta grå nyanser. Aldrig starkt färgglada.
Övriga karaktäristiska drag Horn och kluven tunga.
Styrkor Ofta skickliga kraftbrukare. Extra starkt luktsinne.
Svagheter Dåliga simmare. Svårt att ta sig fram i tät växtlighet med stora horn.
Historia
Härstamning Vren
IRL
Skapare --
Officiell/inofficiell Officiell
Krävs Tillstånd Nej*

Läs villkoren för korsningar längst ner.

Särpräglade drag

Fysik

Raganan är i grunden detsamma som en Vren. Det är snarare en variant på vrenen än en egentlig egen ras. Alla raganor trors härstamma ur samma släkte, som för många generationer sedan fått en förbannelse.

Precis som vrenen har raganan en lång och stark kropp. Raganor är ofta något tunnare än en klassisk vren. De kan också ha något skarpare klor, och har ofta något tjockare päls. Trots detta så är raganor fortfarande egentligen renrasiga vrener. Det enda som tydligt särskiljer en ragana från en vren är att alla raganor har kluven tunga och horn. Hornen liknar de hos någon typ av hjortdjur, eller möjligtvis en gasell, där hjorthorn är det absolut vanligaste. De har dock aldrig mer än ett par horn, och kallas ibland för hjortvrener, då de kan misstas för ett hjortdjur på håll.

Mentalitet

Som vrener tenderar raganor att lätt bli arroganta. Det är dock vanligt för raganor att skämmas över sitt eget blod, då deras horn och kluvna tunga ses som något smutsigt i renrasiga vreners syn. Det sägs ibland att raganor lever på att förföra och utnyttja andra, men när de väl funnit sin rätta plats hos en flock eller en partner är de dem trogna. Hur mycket av detta som är sant är svårt att säga.

Magier

Raganan kan, till skillnad från vrenen, bemästra eldens kraft. De har också ofta krafter som charm och illusionskrafter. En ragana kan aldrig ha vatten eller vattenrelaterade krafter.

Historia och utveckling

Raganans ursprung är väl dolt, och ingen vet egentligen var dessa vrener fick sin förbannelse. Det sägs att de för länge sedan var vrener som sökte mer makt. De ville bli starkare genom att bemästra elden - en av vrenernas stora svagheter - och strävade, i likhet med svartvargarna, efter att uppnå evigt liv. Gudarna gick inte med på detta, åtminstone inte fullt ut. Dessa vrener tilläts bemästra elden, men fick i utbyte ge upp vatten och förmågan att lära sig simma. För sin arrogans fick de långa horn, och deras falska tungor klövs. Fyllda av skam flydde de straffade vrenerna till ensliga, ogästvänliga områden i norr där ingen skulle finna dem. Det är först på senare tid som raganor har blivit en vanligare syn i landet igen, men skammen är ännu kvar.

Övrigt

Ärftlighet och genetiska tendenser

Raganor har, precis som vrener, väldigt svaga gener, och korsningar med mindre än 25% raganablod ärver inte längre några raganadrag. Det existerar därför inga raganakorsningar med mindre än 25% raganablod, utan det räknas då som at ragana-generna faller bort.

Raganakorsningar

OBS! Inga raganakorsningar får skapas utan att vara födda av spelade föräldrar! Nyskapade raganor måste vara renrasiga. Raganakorsningar får endast skapas om de är födda i Numoori av karaktärer i Numoori.