FANDOM


Område: Raukakekedjan
Geografi
Namn Raukakekedjan
Storlek Sträcker sig ca 65-70 mil från Lavaöknen i öst till Höstskogen i väst.
Angränsande Områden Lavaöknen,

Kawazatriskogen,
Byoomi,
Höstskogen,
Azhekaslätten,
Numoorislätten

Klimat Växlar beroende på var i bergskedjan man är och omkringliggande områden. Torrt i öst och grönskande i väst.
Djurliv Varierande beroende på angränsande område.
Flockar Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Utformning

Raukakekedjan (Rau-ka-ke-kedjan) är en sydlig bergskedja i Numoori, med övervägande låga berg jämfört med de i norr. Bergen når sällan över trädgränsen, och är övervägande klädda i närområdenas vegetation. Bergskedjan sträcker sig så långt som från Öknen i öst, till Höstskogen i väst där den gränsar mot Blodbergen. Klimatet i Raukakekedjanvarierar kraftigt beroende på närområdena, och är väldigt torr i öst och mer fuktig och grönskande i väst.

Klimat

Växlar beroende på var i bergskedjan man är och omkringliggande områden. Torrt i öst och grönskande i väst.

Fauna

Varierande beroende på angränsande områden - en hel del bergsgetter och liknande djur. Gott om gnagare, fåglar och reptiler. En och annan puma, och ibland något förvillat djur från närområdena.

Flora

Varierande beroende på angränsande område. Generellt ganska grönskande berg.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Här bor ingen officiell flock från Numoori.


Legender och myter

---