Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

Krafter är en stor del av Numoori, och majoriteten av Numooris vargar har begåvats med någon form av magisk förmåga. Dessa krafter är sprungna ur de olika elementen som världen är uppbyggd av, och skapade av Gudarna. Krafterna varierar mycket från individ till individ, och beror mycket på ras och härstamning.

På den här sidan kan du läsa om vilka regler som gäller för krafter i Numoori. Dessa regler finns för att göra krafterna i Numoori så rättvisa som möjligt. Tyvärr innebär det att en del krafter som du kan hitta i böcker, film, spel eller annan media inte alltid kan fungera exakt likadant i Numooris värld. Läs därför reglerna om krafter, och informationen om den eller de krafter du vill använda, innan du använder dem.

OBS! Om du vill ha en kraft som inte står uppskriven på kraftsidan: 
Ta kontakt med Crew och att ta reda på om kraften är godkänd att
använda innan du börjar rollspela med den.

Kraftregler

Kraftgräns

Max 2 krafter per varg
En varg kan inte ha mer än två krafter. Det innebär dock inte att den måste ha två krafter, utan den kan ha en kraft eller vara kraftlös. För att få lov att ha mer än två krafter så krävs tillstånd från Crew.

Försök att hålla dina krafter så enkla som möjligt. Låt hellre din karaktär finslipa en kraft som är lätt att använda i rollspel med andra spelare, än att leta efter en så unik eller "bäst" kraft som möjligt. En kraft som blir för stark eller påverkar för mycket blir snarare ett hinder i dina rollspel än någonting kul att spela på för såväl dig som dina medspelare. Läs igenom informationen om din tilltänkta kraft noggrant så att du inte råkar ha en kraft som i själva verket är två olika krafter.

Odödlighet

Ingen kan vara odödlig
Ingen är odödlig. Odödlighet är förbjudet på sidan. Inte ens vampyrer, zombies eller vargar besatta av änglar eller demoner är odödliga. De enda odödliga i Numoori är gudarna. Helande krafter är tillåtet, men helande krafter kan inte göra en varg odödlig.

Svagheter

Alla vargar har svagheter, ingen kan vara bäst på allt
Alla vargar har svagheter. Ju starkare din varg är, desto fler svagheter borde den även ha. Om din karaktär är väldigt snabb så är den troligtvis inte superstark, medan en stark karaktär troligtvis inte är lika snabb. En varg som tål värme väldigt bra fryser lättare, medan en som är köldtålig inte klarar värme lika bra. En varg med förstärkt hörsel får troligtvis ont i öronen av höga ljud. Det finns negativa sidor till alla positiva egenskaper. Din karaktär kan inte vara helt utan svagheter, och ingen karaktär kan vara helt immun mot en magisk kraft utan att själv ha immunitet mot detta som kraft.

Obegränsad kraft

Ingen kan obegränsat använda sin kraft
Ingen karaktär har obegränsat med kraft till sitt förfogande. Förr eller senare så tar din karaktärs kraftmängd slut, och den kan då inte längre använda sina krafter förrän den har återhämtat sig igen. En karaktär vars kraftmängd har tagit slut blir trött och måste äta och vila ordentligt för att få tillbaks sin kraft. Ju mer kraft din karaktär har använt, desto längre tid måste den vila innan den blir helt återställd. Användandet av kraft kan jämföras med fysiska övningar; om du är ute och springer så tar din energi förr eller senare slut och du måste då vila innan du kan fortsätta. På samma vis måste en karaktär vila när den har använt sina magiska krafter. Ingen karaktär kan obegränsat använda sin kraft utan att någonsin behöva återhämta sig.

Ingen kan lösas upp helt

Ingen kan "bli" vatten, sand, snöflingor, eld, etc eller lösas upp från sin fysiska form
Alla vargar måste behålla en fysisk, fast form. En varg med kraften osynlighet syns inte, men den har fortfarande en fast form som går att ta på, och som lämnar spår, doft och ljud. En varg med kamouflerande krafter kan "smälta in" i sin omgivning, men den behåller fortfarande sin fysiska kropp, precis som hur en kameleont fortfarande har en fysisk kropp trots att den smälter in i bakgrunden. Den enda kraft som kan ses som ett undantag är kraften Teleport. En teleporterande varg befinner sig dock alltid i fast form direkt igen, och spenderar aldrig någon tid "mitt i" teleportationen. Kraften hamnskifte, eller skepnadsskifte, är också tillåtet, men en varg som byter skepnad befinner sig också alltid i en fast form.

Ingen varg kan allt från början

Krafters styrka växer med en vargs ålder och erfarenhet
En varg kan inte allt om sina krafter på en gång, utan måste lära sig att använda sina krafter. En valp som fötts med eldens kraft kan inte spruta eld och styra hela eldsvådor från början, utan måste lära sig hur man gör det. En varg som just upptäckt att den har jord som kraft kan inte skapa jordbävningar utan att öva på det först.

Håll krafterna på en rimlig nivå

Din karaktär är inte en gud
Hur stark din karaktär än är så är den inte allsmäktig. Håll din karaktärs krafter på en rimlig nivå. Tänk på vad som känns rimligt för just din karaktär utifrån dess ålder, erfarenhet och bakgrund. Det är i längden oftast roligare att rollspela en karaktär som har svårigheter och problem än en som är bäst på allt, och det är även roligare för din medspelare om din karaktär inte dominerar hela rollspelet.

Vad är inte tillåtet?

  • Upplösas. Ingen varg kan upplösas helt. Din karaktär måste ha en fast form.
  • Tid och Rum. Ingen varg kan styra tid och rum, och ingen karaktär kan resa i tiden eller på något sätt manipulera den.
  • Kopiering av andras krafter. Din karaktär kan inte ha en kraft som kopierar eller absorberar andras krafter.
  • Odödlighet. Din karaktär kan inte ha en kraft som gör den odödlig.
  • Väder. Din karaktär kan inte ha kraften "väder". Detta eftersom att "väder" är för vagt, och kan innebära för många olika krafter inom en och samma kraft. Om du vill att din karaktär kan skapa regn, så välj en vattenkraft. Vill du skapa vind, välj en vindkraft. Vill du skapa blixtar, välj elektricitet.
  • Immunitet utan kraft. Ingen varg är immun mot en magisk förmåga, utan att äga specifikt immunitet mot det som kraft. Exempelvis så kan en karaktär med eld som kraft inte vara helt immun mot eld, utan att också ha immunitet mot eld som kraft. Karaktären med eldkraft kan vara resistent/extra tålig mot eld, eftersom att den äger eld som kraft, men fullständig immunitet mot eld kräver en immunitets-kraft.
  • Teleportera sig utan teleportkraft. För att kunna teleportera sig så måste karaktären ha specifikt teleport som sin ena kraft. Din karaktär kan inte teleportera sig via eld, dimma eller vatten utan att äga kraften teleport.
  • Osynlighet utan osynlighetskraft. En varg kan inte bli faktiskt osynlig utan att äga kraften osynlighet. Den kan alltså inte bli helt osynlig med hjälp av vind, skugga, dimma, vatten eller liknande. Det är skillnad på att kamouflera sig och bli faktiskt osynlig.
  • Levitera utan levitation. En varg kan inte levitera utan kraften levitation. En bevingad varg kan flyga, och en varg med gravitationskrafter kan lyfta sig själv eller objekt, men kan inte helt fritt levitera utan hinder utan att ha levitation som kraft. Den kan alltså inte levitera med hjälp av eld, dimma eller liknande utan att också ha kraften levitation.
Advertisement