FANDOM


Område: Relictus
Geografi
Namn Relictus
Storlek 13 mil från öst till väst. Ca 5-6 mil från norr till söder.
Angränsande Områden Itrozo,

Azhekaslätten,
Ötamon

Klimat Rått och kyligt, oftast vindstilla. Kallare vintrar, men aldrig snö.
Djurliv En del gnagare och reptiler, varav en del alligatorer. Gott om insekter som flugor och mygg, och en del spindeldjur.
Flockar Vampyrernas område.


Utformning

Relictus är en vid första anblicken ganska vanlig skog. Den liknar de äldre urskogarna, med kraftiga träd och täta kronor som släpper igenom väldigt lite ljus. Undervegetationen är sparsam i skuggan av träden, och det som växer bland stammarna är främst skuggtåliga växter. Den första anblicken kan vara rogivande, tills du vandrat längre in i skogen. De flesta vargar undviker instinktivt området, och de som satt sin tass i skogen vill ofta snabbt vända om. Skogen kallas i folkmun för "Nattens kyrkogård", eller "Vampyrernas kyrkogård". Det här är vampyrernas huvudsakliga område, och det märks. Luften bland träden luktar av död. Djupare in i skogen ligger det inte sällan gamla skelett efter de offer som vampyrerna har släpat dit. De vargar som vågar sig in i skogen tillåts sällan lämna platsen helskinnade.

Klimat

Rått och kyligt, oftast vindstilla. Kallare vintrar, men aldrig snö.

Fauna

En del gnagare och reptiler, varav en del alligatorer i de större vattendragen. Gott om insekter som flugor och mygg, och en del spindeldjur.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

---

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Skogen är Vampyrernas huvudsakliga område.


Legender och myter

Sägs vara vampyrernas marker, och få vargar som har hört berättelserna beträder området frivilligt.