Numoori är ett land med en starkt närvarande religion. Gudarna har vid flera tillfällen påverkat landet på vis som gör det svårt att förneka deras existens, och många vargar tror på dem. Olika vargar och flockar kan ha olika uppfattning av religionen och gudarna, men de flesta delar samma grundidé, och det är idag väldigt få som inte tror på något.

Ordning och Kaos: Meimei och Tenrai

Det sägs att det finns en oändlig Källa, två Urenergier som fyller det här universumet, och många fler. Dessa har inget egentligt namn, och ingen egentlig form. Deras makt och storhet överskrider allt levades förstånd. Dessa båda krafter kallas i folkmun oftast för Ordning och Kaos, Ljus och Mörker, Tid och Rum. Den ena kraften är Skapande, och den andra Destruktiv. Den ena kan inte existera utan den andra, och båda strävar efter Balans i världen och universum. De genomsyrar allt och balanserar hela världen, en del ting får mer Skapande, positiv och kreativ kraft, medan andra får mer Destruktiv, negativ kraft för att balansera varandra.

Det sägs att en del, bara en liten del, av dessa oändliga energier tog former som var så pass begripliga att de dödliga kunde dyrka och förstå en liten del av den gåta som universumets Urenergier var. Dessa gudomar är vad som i folkmun kallas för Meimei och Tenrai, och det är de högsta gudomarna i Numooris religion. Meimei representerar Ordning, och Tenrai står för Kaos. Ingen av gudomarna kan ses som God eller Ond, utan båda strävar efter en Balans mellan allt i världen.

Meimei och Tenrai skapade fem mindre gudar, de jordliga gudarna, som i sin existens utgör världen. Moriko, Jordens, myllans och naturens gudinna; Aurinko, Solens, värmen och eldens gud; Windfari, Vindens, stormens och himlavalvets gudinna; Kaito, Havets, kylans och isens gud; och Chaibos, Dödsguden som vakar över andarna efter livet.

De Fem Jordliga Gudarna

De fem gudarna som Meimei och Tenrai skapade utgör i sin existens själva världen. De är jordens ekosystem, naturlagar och grundpelare, och det är de som skapade världen tillsammans. De lever i varje andetag, i vindens röst, i varje grässtrå, i regnet och havets vatten och i elden och åskans dån. De är i ständig rörelse, och vakar över allt som sker i världen. Deras rörelser kan ibland påverka det som sker, och allt oftare söker de sig ner på jorden för att vandra bland de dödliga.

Moriko

Jordens, myllans och naturens gudinna. Lugn och Trygghet.
Mer om Moriko ►

Hon sägs bära en djup förståelse för livet, då hon kan ses som moder till allt liv. Hon är moderlig och rättvis, evig, och hon har härdats av den förödelse hon sett genom evigheten. Hon upplevs näst efter Chaibos som den lugnaste och äldsta av gudarna. Du ber till henne om jaktlycka, om skydd för din familj, om ro till sinnes och om trygghet. Moriko står även för livet, fertilitet och allt jord- och växtliv. Det sägs att skogen Kaiwood är en plats hon ofta besöker, och ett område hon beskyddar. Hon ingriper sällan i de dödligas vargarnas liv.

Aurinko

Solen, värmen och eldens gud. Mod och Styrka.
Mer om Aurinko ►

Han sägs vara den vildaste av gudarna, och kallas i folkmun för stridens eller krigets gud. Aurinko är oberäknelig och impulsiv, och kan i ena stunden bevilja en troendes bön för att i nästa göra gåvan till en förbannelse. Han är inte ond, men testar gärna sina troende för att se om de är värdiga hans kärlek. De som gör honom till åtlöje bestraffar han gärna personligen, för ingen är i hans ögon bättre eller värdigare än han själv. Du ber till honom om mod, om soligt väder eller lycka i strid. Enligt legenden har Aurinko Vulkanen som sitt tempel. Han sägs ingripa ganska ofta i de dödligas liv, men sällan i fysisk form.

Windfari

Vinden, stormen och himlavalvets gudinna. Lekfullhet och Frihet.
Mer om Windfari ►

Hon sägs vara den lekfullaste av gudarna, men har ett snabbt skiftande temperament. Likt vinden kan hon ena stunden vara en mild bris, för att i nästa stund bli en virvlande orkan. Hon har ett stort hjärta, men blir lätt avundsjuk om någon sätter sig emot hennes väg och åsikter. Hon är dock förlåtande, och ser sällan någon mening i att hysa agg mot någon under längre tid. Du ber till henne om lycka och styrkan att följa dina drömmar. Windfari står för friheten och förmågan att välja sin egen väg. Det sägs att Windfari tillsammans med vattnets gud Kaito fick sonen Duraneir, månguden. Hon är även den av gudarna som sägs ingripa oftast i de dödligas liv i Numoori.

Kaito

Havets, kylans och isens gud. Känslor och Fred.
Mer om Kaito ►

Han sägs ha ett skiftande känsloliv, likt vattnets ström som ena stunden kan vara lugnt, för att i nästa kasta sig fram i vilda vågor. Kaito sägs vara den gud som främst rår över alla känslor. Han väljer sina känslor med omsorg, då han är väl införstådd med känslornas spektrum och dess kraft. När han väl beslutat sig för att ikläda sig en ren känsla så gör han det fullt ut, lika lugnt som en stilla sjö eller lika obarmhärtigt och okontrollerbart som det stormande havet. Ingen har ett så rent och samlat lugn som Kaito, men ingen har heller kapaciteten till sådant hänsynslöst raseri. Det sägs att Kaito tillsammans med vindens gudinna Windfari fick sonen Duraneir, månguden. Du ber till honom om allt som gäller känslor, från kärlek till avsky, och ber honom att ge dig förståelse för dina egna såväl som andras känslor. Kaito står även för visdom och insikt, och ses ofta som fredens gud eftersom att han är den som lättast kan tygla och balansera elden och stridens gud, Aurinko.

Chaibos

Dödens, andarnas och den eviga fridens gud. Plikt och Sinnesfrid.
Mer om Chaibos ►

Han sägs vara den mest likgiltiga av gudarna. Det är hans uppgift att ta hand om de som lämnar jordelivet och föra dem vidare till livet efter detta. Han ses ofta som en herde vilken vallar andarna vidare, och är den som ger frid till de som gått bort. De andar som har svårt att släppa taget ger han tröst och ro, och lindrar de plågade själarnas lidande och oro för att ge dem modet att lämna livet. Chaibos upplevs oftast som fåordig och rak på sak, och han tar sin uppgift på största allvar. Han är den enda av de fem jordliga gudarna som aldrig deltar i de andra fyras bråk, då han inte ser någon mening i deras stridande. Det sägs dock att Chaibos kan ha legat bakom det stora Norrskenet som klädde hela världen i en månads tid. Du ber till honom om frid i sinnet, en enkel resa till livet efter detta eller för att han ska ta hand om någon som gått bort. Chaibos ingriper ytterst sällan bland de levande, då hans ansvar ligger hos de som redan gått vidare.

Efter döden: Chaibos Grottor

Vad som händer när man dör, när själen lämnar kroppen och går vidare, vet invånarna i Numoori lika lite som du och jag. Det är dock många vargar som säger sig ha mött andar, och dessa andar har bekräftat vad religionen sedan länge har talat om; Chaibos Grottor. Det sägs att grottorna är den plats där själarna finner frid och går vidare till nästa liv. Grottorna är inga faktiska grottor, utan har endast fått det namnet då det sägs finnas en väl dold plats någonstans i världen där man kan känna andarna dansa i stora grottor. Ingen vet dock hur man finner dessa grottor, eller ifall de faktiskt har något med livet efter döden att göra eller inte.

Chaibos grottor, som den plats dit andarna vandrar efter att de dött, beskrivs ofta som en hel värld där de döda får chansen att finna ro. Det är där Chaibos tar hand om och vakar över alla vargar som lämnat jordelivet, innan de som funnit frid kan gå vidare. Det sägs att Chaibos vallar oroliga själar – de som inte är redo att passera över till livet efter detta – hit för att hjälpa dem att försonas med vad de gjort som levande och finna ro. Oftast är det vargar som har dött plötsligt och känner att de aldrig levt klart, de som oroar sig för sin familj, ärrade gamla krigsgeneraler som ännu inte kan släppa taget, eller onda vargar som plågas av de handlingar de gjort under sitt liv. Alla själar hamnar dock hos Chaibos, oavsett hur de tidigare levt sina liv, och det är inte bara de oroliga andarna som vilar i hans grottor. Ibland sägs det att andarna behandlas så som de levt, och att vargar som redan funnit frid i livet har lättare att finna frid i Chaibos grottor. Chaibos skiljer dock inte på godhet eller ondska, utan strävar efter balans och att ge frid till de oroliga själar som ännu inte klarar av att gå vidare.

Ibland händer det att en själ återvänder till livet och återuppstår. Ingen vet säkert hur eller varför det sker, men det finns många historier om vargar som har bett Chaibos om en ny chans då de inte kunnat släppa taget. Det sägs även att andar säger sig ha flytt från Chaibos, men huruvida det är sant att de lyckats fly på egen hand, eller om det snarare är Chaibos som låtit dem fly, är det ingen som vet. Oavsett vad som är sanning eller lögn så vet man att det alltid är säkrast att inte leka med Döden.

Duraneir: Månguden och förändringen

Mer om Duraneir ►

Under många generationers tid har de månvargar som tillhör månen, märkta med dess ljus på sin kropp, tillbett månguden Duraneir. Duraneir ses ofta som en yngre gud än de andra i landet, och tros vara son till vindens gudinna Windfari, och vattnets gud Kaito. Det sägs att Kaito för länge sedan behövde hjälp att vaka över havet under natten, när Aurinkos sol sov. Han bad då Windfari om att få låna en bit av hennes himmel, där han kunde bevara några av sina skinande skatter som skulle ge ljus till världens mörka stunder. Windfari gav Kaito en kär del mitt på himlavalvet, och i deras förening föddes sonen Duraneir.

Duraneir vakar idag över Numoori med hjälp av månen, som månvargarna kallar för Neisi. De ser honom som en symbol för harmoni, tillhörighet, och för de förändringar som livet bär med sig. På samma vis som månen sakta skiftar mellan sina många faser, så består livets alla delar av konstant förändring. På samma vis som månen kommer i cykler, så är livet en form av cykel, hela vägen från födelse till död. Duraneir tros hjälpa vargar finna ro i sin tillvaro, och ses som en symbol för att ljuset alltid kommer åter, även efter mörka perioder i livet.

Zelenoch: Norrskenet och vägvisaren

Mer om Zelenoch ►

Flera år tillbaka så kläddes hela Numooris himmel, från norr till söder och öst till väst, av ett otroligt norrsken som varade i en hel månads tid. Zimaerna, och deras fränder i norr, kom att se detta som ett tecken, och har sedan dess tillbett himmelsljuset som en av gudarna. De var de första att börja tillbe den unga gudinnan, och var de som gav henne namnet Zelenoch.

Zelenoch tros vara dotter till livets gudinna Moriko, och dödsguden Chaibos. När hela Numoori höll andan, en veckas tid innan det stora norrskenet, så rörde sig många starka energier runt landet. Chaibos tros då ha samlat sina andar och förberett sig. Det stora norrskenet och de underliga fenomen som skedde under dess ljus sägs ha varit hans uppvaktning av Moriko, som besvarade hans dans och hans känslor.

Zelenoch ses som en vägledare, såväl för vargar i livet som de efter. I hennes spår följer norrskenet, som en slöja mellan den levande världen och efterlivet. Hon hjälper sin fader att valla vilsekomna andar rätt, och sägs även leda levande vargar på rätt väg igen; såväl de som gått vilse i natten, som de som står inför svåra val.

Religion genom historien

Under den Tidiga åldern sägs det att alla vargar stod i kontakt med gudarna. Vanliga vargar kunde föra konversationer med Moriko och Kaito om livet, och Meimei och Tenrais energier genomsyrade allt. Världen strävade efter balans, och allt liv var neutralt. De båda Urenergierna kom dock att falla i glömska under de kommande årtusendena, eftersom att de sällan lade sig i vargarnas liv. Även de Fem Jordliga Gudarna höll på att falla i glömska under den Mörka åldern, men de under och katastrofer som följde med gudarnas ilska över att bli bortglömda fick vargarna att tro på nytt. Många tempel byggdes i gudarnas ära under de gångna åldrarna, men de flesta har förstörts eller försvunnit under de tusentals år som gått. Läs mer om Numooris historia på Historia-sidan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.