FANDOM


Område: Ruinerna
Geografi
Namn Ruinerna
Storlek Ett par hundra meter tvärs över.
Angränsande Områden Kawazatriskogen
Klimat Samma som den omgivande djungeln.
Djurliv Samma som den omgivande djungeln.
Flockar Flocken Isil Anar har sitt revir runtom ruinerna.


Utformning

Djupt in i Kawazatriskogens djungler ligger Ruinerna. Dessa urgamla fornlämningar tros ha byggts någon gång under landets tidigaste historia, när religionen spelade en mycket större roll i vargarnas liv. Ruinerna består av sedan länge förfallna stenformationer, som en gång i tiden tros ha bildat stora salar och rum i sten. Gamla pelare och avbrutna torn står som höga, kantiga monument bland den snåriga växtligheten, och mycket av ruinerna är övervuxet av såväl stora träd som buskar och ormbunkar. Gamla stentrappor och valv reser sig på platsen, och överallt runtom de raserade delarna av ruinerna ligger stora stenblock och brutna formationer.

Klimat

Samma som den omgivande djungeln.

Fauna

Samma som den omgivande djungeln.

Flora

Samma som den omgivande djungeln.


Landmärken och andra egenheter

Ruinerna är en plats som ligger i och är en del av området Kawazatriskogen.

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Flocken Isil Anar har sitt revir runtom ruinerna.


Legender och myter

---