FANDOM


Område: Sacrarii
Geografi
Namn Sacrarii
Storlek ---
Angränsande Områden Bergen
Klimat Övervägande vindstilla och svalt, med kyligare vintrar och mildare somrar.
Djurliv Getter, hjortdjur, en hel del gnagare och småfåglar. Många rovfåglar.
Flockar Flocken Jägarna har sitt revir i Sacrarii.


Utformning

Omgiven av de höga bergen i Numooris nordvästra delar ligger en liten, vacker dal. Sacrarii är ett grönskande, fridfullt område med klart skimrande vatten och högresta träd. Träden består till stor del av barrträd, men även en del nordliga lövträd så som björk, asp och lind. Bland dalens skogar öppnar sig ängar och mindre sjöar i anslutning till de många bäckar och floder som rinner ner från bergen. Under vinterhalvåret är dalen vackert belagd med snö. Sacrarii är en svåråtkomlig plats då vargar måste vandra genom och över de branta bergen som omger dalen för att finna den. Det är en svårframkomlig väg utan tydliga stigar, och de flesta som funnit platsen har gjort det av en slump. Det är få som känner till den heliga platsen, och sällan som vargar söker sig dit medvetet.

Klimat

Övervägande vindstilla och svalt, med kyligare vintrar och mildare somrar.

Fauna

Många djur från de omgivande bergen söker sig ner i dalen, så som getter och en hel del stora rovfåglar. Många småfåglar, gnagare och en del hjortdjur som exempelvis rådjur återfinns i dalen.

Flora

Kommer.


Landmärken och andra egenheter

Mitt i dalen ligger de övervuxna resterna av ett förfallet tempel. Ingen vet med säkerhet vilka som uppförde vad som en gång i tiden varit en stor och mäktig konstruktion. En legend säger att det var stenvargarna som för många årtusenden sedan, i en ålder som sedan länge passerat, reste templet för att kontakta gudarna. En annan legend säger att templet stod där redan innan vargarna kom till Numoori, men ingen kan med säkerhet säga hur gamla ruinerna egentligen är.

De vargar som har besökt området, och som vid sitt besök har funnit och vandrat bland de gamla ruinerna kan alla svära vid samma sak. Dalen är helig, och i och runtom det gamla templets ruiner fungerar inga krafter. Alla vargar som kommer till Sacrarii blir under den tid de vistas i närheten av ruinerna kraftlösa, eftersom att templet har en så stark och andlig energi. Varelser som vampyrer, zombies och andar kan inte vistas i Sacrarii, och hindras som av en osynlig kraft från att beträda den heliga dalen.

Historia

Skapelse och utformning

---


Flockliv

Flocken Jägarna har sitt revir i Sacrarii.


Legender och myter

Dalen sägs vara helig, och de vargar som har besökt den kan bekräfta att inga krafter fungerar i närheten av templet.